Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

26-06-2018

W dniu 25 czerwca 2018 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, które prowadził Współprzewodniczący Zespołu: Grzegorz Tobiszowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii. Ponadto w spotkaniu udział wziął Wojciech Piecha – Senator RP oraz prezesi spółek górniczych, przewodniczący górniczych central związkowych, Dyrektor katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu.

Dyskutowano między innymi o COP24. W grudniu 2018 r. w Katowicach odbędzie się globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej: 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych. Ale już w sierpniu w Katowicach centrale związkowe zorganizują międzynarodowy szczyt związkowy poświęcony m.in. kwestiom zmian klimatu, czystości powietrza, ochrony środowiska i redukcji emisji dwutlenku węgla. Strona związkowa zwróciła się z inicjatywą, aby wspólne stanowisko strony związkowej na temat polityki klimatycznej było jednocześnie skorelowane ze stanowiskiem rządowym oraz spółek skarbu państwa, energetycznych, surowcowych.

Następnie zostały zaprezentowane wyniki sektora węgla kamiennego za cztery miesiące 2018 roku. Według danych statystycznych, zebranych przez Agencję Rozwoju Przemysłu, wydobycie węgla kamiennego jak i jego sprzedaż w okresie styczeń-kwiecień 2018 r. było niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spadł również stan zatrudnienia. Natomiast wyższa była średnia cena zbytu węgla ogółem. Również wyższy był import oraz zakup wewnątrzunijny węgla kamiennego do Polski.

W dalszej części obrad Zespołu Trójstronnego, Ministerstwo Energii przekazało informację na temat obecnego stanu realizacji Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce.

W kontekście nowelizacji Prawa górniczego i geologicznego oraz zmian w sprawie przyznawania koncesji na wydobycie, uznano za priorytetową sprawę załatwienie tych koncesji, które w najbliższym czasie wygasają.

do góry Ostatnia modyfikacja: 06-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: