Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw prowadzenia dialogu społecznego w sektorze portów morskich

14-09-2018

13 września 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw prowadzenia dialogu społecznego w sektorze portów morskich. Stronę rządową reprezentował Pan Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, a także Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zespół został powołany na wniosek strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego, Uchwałą Nr 59 z dnia 25 kwietnia 2018 r. Celem działania Zespołu Trójstronnego jest prowadzenie dialogu społecznego dla godzenia interesów stron, zachowania spokoju społecznego, rekomendowanie i wypracowanie rozwiązań korzystnych dla funkcjonowania sektora portów morskich.

Pierwsze posiedzenie poświęcone było dyskusji nad projektem regulaminu prac Zespołu oraz sprawom organizacyjnym. Związki zawodowe oraz organizacje pracodawców zgłosiły swoje propozycje i uwagi do projektu regulaminu. Mają one zostać jeszcze omówione na kolejnym spotkaniu. Ponadto dokonano wyboru Współprzewodniczących Zespołu. Funkcję tę ze strony rządowej będzie pełnić Pan Minister Marek Gróbarczyk, natomiast ze strony związkowej Pan Jacek Szornak. Ustalono, że strona pracodawców przedstawi kandydaturę Współprzewodniczącego na następnym posiedzeniu. Dodatkowo w najbliższym czasie strona społeczna ma zgłosić propozycje tematów do rozpatrzenia podczas przyszłych spotkań Zespołu Trójstronnego. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 26-04-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: