Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego

25-09-2018

W dniu 24 września 2018 r. r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego, któremu przewodniczył Pan Marcin Ociepa - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Współprzewodniczący Zespołu.

Podczas posiedzenia omówiono zgłoszone przez partnerów społecznych tematy.

Na wstępie przedstawiciel Związku Pracodawców Polskie Szkło przedstawił prezentację na temat przemysłu szklarskiego w Polsce – jego wpływu na gospodarkę i społeczności lokalne.

Przedstawicielka CIOP-PIB przekazała informację na temat nowych przepisów prawa Unii Europejskiej i Polski odnośnie do krzemionki krystalicznej w miejscu pracy. Przedstawicielka MRPiPS poinformowała, że ukazało się nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Strona społeczna przyjęła informację Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat szkolnictwa zawodowego i praktycznej nauki zawodu oraz wsparcia pracodawców według aktualnych przepisów. Poinformowano o możliwości dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika i korzyściach pracodawcy.

Kontynuowana była dyskusja na temat stanowisk szczególnych i o szczególnym charakterze w przemyśle szklarskim. Przedstawicielka CIOP poinformowała o nadesłanej przez PIP odpowiedzi na temat warunków w zakładach przemysłu szklarskiego. Skrócona wersja tej informacji zostanie przekazana stronie społecznej.

Przedstawicielka MRPiPS poinformowała, że projekt zbiorowego prawa pracy opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną został skierowany do Zespołu Problemowego ds. prawa pracy i układów zbiorowych pracy. Partnerzy społeczni mieli ustalić zagadnienia, które będą przedmiotem dalszej dyskusji. Na spotkaniu tego Zespołu, które odbyło się w ubiegłym tygodniu członkowie wskazali na konieczność zmiany ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

 

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 25-06-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: