Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do Spraw Ochrony Zdrowia.

01-10-2018

W dniu 27 września 2018 r. w CPS „Dialog” odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, któremu przewodniczyła Współprzewodnicząca Zespołu, Krystyna Ptok, reprezentująca stronę związkową. W spotkaniu udział wzięli również: Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,  Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Andrzej Jacyna Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podczas posiedzenia omówiono aktualny stan prac w zakresie zmian w ustawie o publicznej służbie krwi. Głównym celem projektu ustawy jest przede wszystkim dostosowanie polskiego ustawodawstwa do wymagań dyrektyw europejskich w zakresie pobierania, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu krwi i jej składników.

Następnie przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia przybliżył stan realizacji środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz ze środków dysponowanych przez NFZ w perspektywie do końca 2018 roku.

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 25-06-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: