Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

06-08-2020

Założenia projektu budżetu państwa na rok 2021, propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz dyskusja na temat wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2021 była przedmiotem posiedzenia zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.

więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. usług publicznych

28-07-2020

21 lipca2020 r. odbyło się - w formie wideokonferencji - posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS, któremu przewodniczył Pan Lubomir Jurczak.

więcej

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego

23-07-2020

22 lipca 2020 r., w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa z udziałem ministra Marka Gróbarczyka.

więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. funduszy europejskich

23-07-2020

Uwarunkowania procesu negocjacyjnego perspektywy finansowej 2021-2027 były przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. funduszy europejskich

 

więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

09-07-2020

Sytuacja przemysłu motoryzacyjnego była przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, które - w formie wideokonferencji -  odbyło się w dniu 8 lipca 2020 r.

więcej

Światowy Szczyt MOP – COVID-19 i świat pracy 1-2 lipca oraz 7-9 lipca

02-07-2020

1 lipca 2020 r. odbyło się wirtualne Spotkanie Regionalne Europy i Azji Środkowej w ramach Globalnego Szczytu MOP: COVID-19 i świat pracy: Budowanie lepszej przyszłości pracy.

 

więcej

Posiedzenie zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych

19-06-2020

Dyskusja nad regulacjami przyjętymi w sferze zamówień publicznych w związku z ustawą COVID-19 oraz nowym Prawem zamówień publicznych były przedmiotem posiedzenia zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych.

więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

19-06-2020

W dniu 18 czerwca 2020 r. odbyło się - w formie wideokonferencji - posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

więcej

Posiedzenie zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

15-06-2020

Dyskusja nad projektem ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz dotycząca sprawozdania Rady Ministrów z wykonania ustawy budżetowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku była przedmiotem posiedzenia zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.

więcej

Lista kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na kadencję 2020-2025

10-06-2020

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że w wyniku procedury określonej w „Zasadach wyłaniania kandydatów na członków Europejskiego Komitetu ekonomiczno-Społecznego na kadencję 2020-2025”  - do Sekretariatu Rady UE przekazana została następująca „Lista kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na kadencję 2020-2025

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    113
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 06-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: