Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu TK ds. funduszy strukturalnych UE w dniu 21.06.2010 r.

22-06-2010

W dniu 21 czerwca 2010 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy strukturalnych UE Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Przedmiotem obrad były następujące kwestie:

więcej

Wspólne posiedzenie Zespołów TK w dniu 21 czerwca 2010 r.

22-06-2010

W dniu 21 czerwca 2010 r. odbyło się wspólne posiedzenie Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Tematyka I części wspólnego spotkania Zespołów obejmowała następującą kwestię:

więcej

Rozeznanie cenowe

22-06-2010

W związku z prowadzonym rozeznaniem cenowym na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu konferencji w ramach projektu „Podnoszenie wiedzy i kompetencji uczestników dialogu społecznego”, Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Warszawie zwraca się z prośbą o przesyłanie ofert zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

więcej

Posiedzenie Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

16-06-2010

Najbliższe posiedzenie plenarne Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych odbędzie się w dniu 24 czerwca 2010 r., o godz. 11.30 w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5 w Warszawie.

więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Trójstronnej Komisji

11-06-2010

W dniu 10 czerwca 2010 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Przedmiotem obrad były następujące kwestie:

więcej

Zaproszenie do składania ofert

08-06-2010

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na przyjęcie zlecenia polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnych warsztatów szkoleniowych pt. „Społecznie Odpowiedzialna Administracja Publiczna”.

więcej

Konferencja "Perspektywy Dialogu Społecznego"

08-06-2010

15 czerwca 2010 r w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, ul. Miodowa 14 w Warszawie odbędzie się konferencja pt. "Perspektywy Dialogu Społecznego", organizowana w ramach Trójstronnej Komisji ds Społeczno Gospodarczych.

Więcej...

więcej

Aktualizacja instrukcji wypełniania Formularza PEFS 2007

07-06-2010

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MPiPS na swojej stronie internetowej opublikował zaktualizowaną instrukcję wypełniania Formularza PEFS 2007 wraz z opisem dokonanych w niej zmian.

Więcej…

więcej

Posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

04-06-2010

W dniu 2 czerwca 2010 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie, odbyło się posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Przedmiotem obrad były kwestie odnoszące się do zagadnień związanych z realizacją pakietu działań antykryzysowych:

więcej

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności - stan na 30 maja 2010 r.

01-06-2010

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 30 maja 2010 r. złożono 128,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 289,7 mld zł.

więcej
1    101  102  103  104  105  106  107  108  109    113
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 04-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: