Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Informacja o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

15-02-2010

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że z dniem 15 lutego 2010 r. otwiera się procedurę wyłaniania przedstawicieli polskiego społeczeństwa obywatelskiego do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego (EKES).

więcej

Rozeznanie cenowe w zakresie przygotowania badania ewaluacyjnego dla Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego

10-02-2010

W celu zbadania ofert rynkowych, oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie usługa przygotowania badania ewaluacyjnego uprzejmie prosimy o przesłanie do 24 lutego br. wstępnych kosztorysów na ww. usługę.

więcej

Rozeznanie cenowe w zakresie przygotowania i obsługi szkoleń w technologii e-learning dla uczestników dialogu społecznego

28-01-2010

W celu zbadania ofert rynkowych, oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie usługa przygotowania i obsługi szkoleń w technologii e-learning dla uczestników dialogu społecznego uprzejmie prosimy o przesyłanie do 10 lutego br. wstępnych kosztorysów na ww. usługę.

więcej

Posiedzenie Prezydium Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych - 05.II.2010 r.

28-01-2010

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego informuje, że  najbliższe posiedzenie PrezydiumTrójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, odbędzie się w dniu 5 lutego br. (piątek) o godz. 11, w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie.

więcej

Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

20-01-2010

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie - Dyrektor Generalny, poszukuje kandydatów na stanowisko naczelnika wydziału  w Wydziale ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Departamencie Dialogu i Partnerstwa Społecznego. Szczegóły...

więcej

Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Prawno-Legislacyjnego i Układów Zbiorowych

20-01-2010

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie - Dyrektor Generalny, poszukuje kandydatów na stanowisko naczelnika wydziału w Wydziale Prawno-Legislacyjnym i Układów Zbiorowych w Departamencie Dialogu i Partnerstwa Społecznego. Szczegóły...

więcej

Nabór na stanowisko starszego specjalisty ds. finansów i ewaluacji

20-01-2010

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie - Dyrektor Generalny, poszukuje kandydatów na stanowisko starszego specjalisty ds. finansów i ewaluacji w Wydziale ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Departamencie Dialogu i Partnerstwa Społecznego.

więcej

Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. legislacji

20-01-2010

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie - Dyrektor Generalny, poszukuje kandydatów na stanowisko głównego specjalisty ds. legislacji w Wydziale  Prawno-Legislacyjnym i Układów Zbiorowych w Departamencie Dialogu i Partnerstwa Społecznego. Więcej...

więcej

Elektroniczna rejestracja wniosków o desygnowanie mediatora w Systemie Monitorowania Sporów Zbiorowych

20-01-2010

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego informuje, że od stycznia 2008 r. wszystkie wnioski o desygnowanie mediatora kierowane do Ministra Pracy i Polityki Społecznej – zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. nr 55, poz.

więcej

Rekomendacje Panelu Ekspertów w projekcie systemowym PO KL 5.5.1 (2008-2009)

19-01-2010

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego zaprasza do zapoznania się z przyjętym przez Panel Ekspertów zestawieniem rekomendacji   z badań przeprowadzonych w ramch Zadania 3 Przeprowadzenie analizy stanu dialogu społecznego oraz opracowanie rekomendacji dla jego zmian w projekcie systemowym PO KL 5.5.1 Poprawa f

więcej
1    104  105  106  107  108  109  110  111  112    113
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: