Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Konsultacje projektu dokumentu "Instrukcja przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL".

27-09-2010

Do 1 października 2010 r. potrwają konsultacje projektu dokumentu Instrukcja przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Planowaną datą wejścia w życie nowego dokumentu jest 1 stycznia 2011 r.

więcej

E-learning - nowa jakość szkolenia osób dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Kapitał Ludzki

23-09-2010

System wdrażania Programu Kapitał Ludzki (PO KL) podlega ciągłej ewaluacji, która wyznacza kierunki koniecznych do wprowadzenia zmian.

więcej

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa

17-09-2010

W dniu 16 września 2010 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds.

więcej

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego

17-09-2010

W dniu 15 września w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego. Posiedzenie prowadził Pan Wojciech Ilnicki – Współprzewodniczący Zespołu reprezentujący stronę związków zawodowych.W trakcie spotkania przedstawiono harmonogram prac oraz omówiono proces prywatyzacji KWB „Konin” S.A.

więcej

Wydłużenie terminów ustalenia wysokości płacy minimalnej na 2011 r.

16-09-2010

Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych na wniosek strony rządowej przyjęła, w drodze korespondencyjnego głosowania, w dniu 15 września 2010 r. Uchwałę Nr 43 w sprawie zmiany terminów ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2011 r.

więcej

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie usługi cateringowej

15-09-2010

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie usługi cateringowej

więcej

Wspólne posiedzenie Zespołów TK ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych i ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

13-09-2010

Informacje dotyczące wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r., projektu ustawy budżetowej na rok 2011 oraz projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług były głównymi tematami wspólnego posiedzenia Zespołów ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych i ds. polityki gospodarczej i rynku pracy.

więcej

Ogłoszenie wyników w sprawie zaproszenia do składania ofert na weryfikację przysięgłą tłumaczenia Konwencji MOP o pracy na morzu

10-09-2010

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MPiPS informuje, że nie wybrał żadnej z przedłożonych ofert na weryfikację przysięgłą tłumaczenia Konwencji MOP o pracy na morzu z 2006 r.

więcej

Nowa koncepcja dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia - Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych

08-09-2010

Podczas obrad Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, w dniu 7 września br. Wicepremier Waldemar Pawlak zaproponował nową koncepcję dojścia minimalnego wynagrodzenia za pracę do poziomu 50% wynagrodzenia średniego.

więcej
1    106  107  108  109  110  111  112  113  114    123
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 15-06-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: