Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

02-10-2020

Projekt ustawy budżetowej na rok 2021 oraz projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (tzw. ustawa okołobudżetowa) był przedmiotem posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego. 

więcej

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy

01-10-2020

Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uczestniczył w posiedzeniu Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy

więcej

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych

01-10-2020

Sprawa objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym wszystkich świadczących lub wykonujących pracę oraz prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, proporcjonalnie takimi samymi obciążeniami składkowymi, była głównym tematem posiedzenia Zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych

więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

01-10-2020

Marlena Maląg - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Michał Dworczyk - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wzięli udział w posiedzeniu Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

więcej

Posiedzenie zespołu ds. usług publicznych

23-09-2020

Dyskusja nad rozwiązaniami związanymi ze zmniejszeniem zatrudnienia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz ministerstwach była przedmiotem posiedzenia zespołu problemowego ds. usług publicznych. 

więcej

Posiedzenie zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

09-09-2020

Kontynuacja dyskusji na temat projekt ustawy budżetowej na rok 2021 oraz projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw była przedmiotem posiedzenia zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.

więcej

Posiedzenie zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

07-09-2020

Projekt ustawy budżetowej na rok 2021 oraz dyskusja dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw były przedmiotem posiedzenia zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. 

więcej

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej

21-08-2020

19 sierpnia 2020 r. odbyło się, w formie wideokonferencji, posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej.

więcej

Posiedzenie Zespołu ds. funduszy europejskich

20-08-2020

 W dniu 19 sierpnia 2020 r. odbyło się, posiedzenie online Zespołu ds. funduszy europejskich.

więcej

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

13-08-2020

Założenia projektu budżetu państwa na rok 2021, propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2021 oraz propozycja zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. były przedmiotem posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego. 

więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    117
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 27-01-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: