Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

15-06-2020

Dyskusja nad projektem ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz dotycząca sprawozdania Rady Ministrów z wykonania ustawy budżetowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku była przedmiotem posiedzenia zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.

więcej

Lista kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na kadencję 2020-2025

10-06-2020

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że w wyniku procedury określonej w „Zasadach wyłaniania kandydatów na członków Europejskiego Komitetu ekonomiczno-Społecznego na kadencję 2020-2025”  - do Sekretariatu Rady UE przekazana została następująca „Lista kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na kadencję 2020-2025

więcej

Informator Dialogu Społecznego

01-06-2020

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego, w ramach prowadzonego monitoringu, prezentuje najnowszy numer Informatora Dialogu Społecznego będącego skrótem najistotniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w obszarze dialogu społecznego.

więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

29-05-2020

W dniu 27 maja 2020 r. odbyło się - w formie wideokonferencji - posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

więcej

Mediacje w czasie pandemii

29-04-2020

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego uprzejmie informuje, że wnioski o wskazanie mediatora do przeprowadzenia postępowań mediacyjnych w sporach zbiorowych są rozpatrywane na bieżąco.

więcej

Pożegnanie

30-03-2020

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w nocy z 29-30 marca 2020 r. odszedł Zbigniew Kruszyński – członek NSZZ „Solidarność”.

więcej

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. funduszy europejskich

11-03-2020

5 marca 2020 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego, któremu przewodniczył Pan Jan Klimek.

więcej

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego

11-03-2020

5 marca 2020 r., w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa

więcej

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego

09-03-2020

W dniu 5 marca 2020 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego

więcej

Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego

05-03-2020

Debata na temat spowolnienia gospodarczego była przedmiotem posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego. 

więcej
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    117
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 27-01-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: