Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Lista członków Komisji

Lista członków Komisji

Skład Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

 

Strona rządowa

Władysław Kosiniak-Kamysz - Przewodniczący Komisji, Minister Pracy i Polityki Społecznej

 

Członkowie:

Jacek Męcina - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Mateusz Szczurek - Minister Finansów

Cezary Gabryjączyk - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa

Marek Ratajczak - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Piotr Stachańczyk - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

 Tadeusz Sławecki - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej

Jerzy Witold Pietrewicz - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki

 Cezary Cieślukowski - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia

Zbigniew Rynasiewicz - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Tadeusz Nalewajk - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Paweł Orłowski - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Stanisław Gawłowski - Ministerstwo Środowiska

Bogdan Dombrowski - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Strona związkowa

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”

Duda Piotr – Wiceprzewodniczący Komisji

Walczak Leszek

Kruszyński Zbigniew

Lange Jarosław

Ilnicki Wojciech

Łaznowski Janusz

Nakonieczny Henryk

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Guz Jan – Wiceprzewodniczący Komisji

Broniarz Sławomir

Janas Stanisław

Miętek Leszek

Michalska Urszula

Redmer Sławomir

Woźny Józef

Forum Związków Zawodowych

Chwałka Tadeusz – Wiceprzewodniczący Komisji

Nems Grzegorz

Lucyna Dargiewicz

Mierzejewski Zygmunt

Stolorz Stanisław

Trzcionka Dariusz

Marek Mnich 

Strona pracodawców

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Malinowski Andrzej - Wiceprzewodniczący Komisji

Kuszyk Michał

Sroka Iwona

Buczek Jan Feliks

Węglarz Andrzej

Konfederacja Lewiatan

Bochniarz Henryka - Wiceprzewodnicząca Komisji

Mordasewicz Jeremi

Krzysztoszek Małgorzata

Marek Kowalski

Sekunda Maciej

Business Centre Club - Związek Pracodawców

Wojciech Warski - Wiceprzewodniczący Komisji

Staniewicz Dominika

Grelowski Maciej

Magdziak Grażyna

Zbigniew Żurek

Związek Rzemiosła Polskiego

Bartnik Jerzy - Wiceprzewodniczący Komisji

Biniek Włodzimierz

Klimek Jan

Kowalski Janusz

Saar Paweł

Przedstawiciele z głosem doradczym

Trzecińska Anna - Narodowy Bank Polski

Witkowski Janusz - Główny Urząd Statystyczny

 

Przedstawiciele samorządu terytorialnego wskazani przez stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Bystroński Tomasz - Związek Gmin Wiejskich RP

Jacek Bendykowski - Związek Województw RP

Janusz Żmurkiewicz - Związek Miast Polskich

Andrzej Jakubiak - Związek Powiatów Polskich i Unii Metropolii Polskich

 

 

 

 

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: