Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść

Uchwały Komisji

Pliki do pobrania

uchwala_nr_1.doc
uchwala_nr_1.doc

Uchwała nr 1 z dnia 23 listopada 2001 roku w sprawie zmiany ustawy z 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego

uchwala_nr_2.doc
uchwala_nr_2.doc

Uchwała nr 2 z dnia 6 marca 2002 roku w sprawie regulaminu Komisji

uchwala_nr_3.doc
uchwala_nr_3.doc

Uchwała nr 3 z dnia 6 marca 2002 roku w sprawie powołania stałych zespołów Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

uchwala_nr_4.doc
uchwala_nr_4.doc

Uchwała nr 4 z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie projektu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

uchwala_nr_5.doc
uchwala_nr_5.doc

Uchwała nr 5 z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych ustaw

uchwala_nr_6_0.doc
uchwala_nr_6_0.doc

Uchwała nr 6 z dnia 26 czerwca 2002 roku o zmianie uchwały w sprawie regulaminu Komisji

uchwala_nr_7.doc
uchwala_nr_7.doc

Uchwała nr 7 z dnia 15 lipca 2002 roku w sprawie liczby przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych i reprezentatywnych organizacji pracodawców w składzie Komisji

uchwala_nr_8.doc
uchwala_nr_8.doc

Uchwała nr 8 z dnia 24 lipca 2002 roku w sprawie średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz waloryzacji emerytur i rent w 2003 roku

uchwala_nr_9.doc
uchwala_nr_9.doc

Uchwała nr 9 z dnia 9 września 2002 roku w sprawie powołania stałego zespołu problemowego ds. usług publicznych

uchwala_nr_10.doc
uchwala_nr_10.doc

Uchwała nr 10 z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

uchwala_nr_11.doc
uchwala_nr_11.doc

Uchwała nr 11 z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie stopniowej likwidacji zróżnicowania wskaźnika procentowego kwot bazowych, stosowanego przy ustalaniu wysokości świadczeń

uchwala_nr_12.doc
uchwala_nr_12.doc

Uchwała nr 12 z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie powołania stałego Zespołu do Spraw Współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy

uchwala_nr_13.doc
uchwala_nr_13.doc

Uchwała nr 13 z dnia 13 grudnia 2002 roku o zmianie uchwały w sprawie regulaminu Komisji

uchwala_nr_14.doc
uchwala_nr_14.doc

Uchwała nr 14 z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie projektu ustawy o rencie socjalnej

uchwala_nr_15.doc
uchwala_nr_15.doc

Uchwała nr 15 z dnia 20 lutego 2003 roku o zmianie uchwały w sprawie regulaminu Komisji

uchwala_nr_16.doc
uchwala_nr_16.doc

Uchwała nr 16 z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie projektu Ustawy o zasadach zatrudniania pracowników tymczasowych

uchwala_nr_17.doc
uchwala_nr_17.doc

Uchwała nr 17 z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie podjęcia negocjacji w węzłowych kwestiach polityki społeczno-gospodarczej

uchwala_nr_18.doc
uchwala_nr_18.doc

Uchwała nr 18 z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie rekomendowania kandydatów do Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala_nr_19.doc
uchwala_nr_19.doc

Uchwała nr 19 z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie projektu ustawy o przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań ZUS z tytułu nie przekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych

uchwala_nr_20.doc
uchwala_nr_20.doc

Uchwała nr 20 z dnia 10 lipca 2003 roku w sprawie rządowego projektu ustawy o pomocy społecznej

uchwala_nr_21.doc
uchwala_nr_21.doc

Uchwała nr 21 z dnia 29 września 2003 roku w sprawie przedłużenia negocjacji w węzłowych kwestiach polityki społeczno-gospodarczej

uchwala_nr_22.doc
uchwala_nr_22.doc

Uchwała nr 22 z dnia 29 września 2003 roku w sprawie przedłużenia negocjacji w węzłowych kwestiach polityki społeczno-gospodarczej

uchwala_nr_23.doc
uchwala_nr_23.doc

Uchwała nr 23 z dnia 20 listopada 2003 roku w sprawie wysokości wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców na rok 2004

uchwala_nr_24.doc
uchwala_nr_24.doc

Uchwała nr 24 z dnia 2 grudnia 2003 roku w sprawie podsumowania negocjacji prowadzonych w ramach określonych uchwałą Nr 17 Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

uchwala_nr_25.doc
uchwala_nr_25.doc

Uchwała nr 25 z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie powołania stałego Zespołu problemowego ds. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

uchwala_nr_26.doc
uchwala_nr_26.doc

Uchwała nr 26 z dnia 15 lipca 2005 roku w sprawie powołania doraźnego zespołu ds. konsultacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej

uchwala_nr_27.doc
uchwala_nr_27.doc

Uchwała nr 27 z dnia 14 września 2005 roku w sprawie powołania stałego Zespołu problemowego ds. Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej

uchwala_nr_28.doc
uchwala_nr_28.doc

Uchwała nr 28 z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie środków w budżecie państwa na funkcjonowanie Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

uchwala_nr_29.doc
uchwala_nr_29.doc

Uchwała nr 29 z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie umowy społecznej „Gospodarka – Praca – Rodzina – Dialog”

uchwala_nr_30_ustawa_o_informowaniu.doc
uchwala_nr_30_ustawa_o_informowaniu.doc

Uchwała nr 30 z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie przeglądu ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

uchwala_nr_31_29.04.08.pdf
uchwala_nr_31_29.04.08.pdf

Uchwała nr 31 z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie podjęcia prac nad rozwiązaniami w kluczowych kwestiach społeczno-gospodarczych

uchwala_nr_32.pdf
uchwala_nr_32.pdf

Uchwała nr 32 z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie trybu negocjacji wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent

uchwala_nr_33.pdf
uchwala_nr_33.pdf

Uchwała nr 33 z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 r.

uchwalatk_nr_34.doc
uchwalatk_nr_34.doc

Uchwała nr 34 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie powołania Zespołu doraźnego ds. pracowników samorządowych oraz służby cywilnej

uchwala tk nr  35.doc
uchwala tk nr 35.doc

Uchwała nr 35 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2010 r.

uchwala nr 36 .doc.doc
uchwala nr 36 .doc.doc

Uchwała nr 36 z dnia 26 lutego 2010 r. o zmianie uchwały Nr 2 Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych z dnia 6 marca 2002 roku w sprawie regulaminu Komisji

uchwala nr 37 tk.doc
uchwala nr 37 tk.doc

Uchwała Nr 37 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych od 1 października 2010r.

uchwala nr 38 tk.doc
uchwala nr 38 tk.doc

Uchwała Nr 38 z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zmiany terminów przedstawienia przez stronę rządową założeń projektu budżetu państwa oraz propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2011 r.

uchwala nr 39 tk.doc
uchwala nr 39 tk.doc

Uchwała Nr 39 z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zmiany terminów uzgodnienia przez Trójstronną Komisję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, wysokości średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz założeń...

uchwala tk nr 40.doc
uchwala tk nr 40.doc

Uchwała Nr 40 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie programu budowy systemu lokalnych samorządowych funduszy pożyczkowych

uchwala nr 41.doc
uchwala nr 41.doc

Uchwała Nr 41 z dnia 13 wrzesnia 2010 r. w sprawie uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r.

uchwala nr 42.doc
uchwala nr 42.doc

Uchwała Nr 42 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie propozycji partnerów społecznych odnośnie podjęcia prac na forum Trójstronnej Komisji dotyczących zmian w prawie zamówień publicznych

uchwala tk nr 43.doc
uchwala tk nr 43.doc

Uchwała TK Nr 43 z dnia 15 września 2010 r. w sprawie zmiany terminów ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2011 r.

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: