Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół problemowy ds. Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej

Zespół problemowy ds. Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej

W dniu 14 września 2005 r. powołano Zespół problemowy  ds. Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej.
Do zadań Zespołu należy:

 1. Wypracowanie propozycji zakresu planowanej ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej.
 2. Analiza zgodności ustawodawstwa polskiego z postanowieniami Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej, w szczególności pod kątem skutków społecznych i ekonomicznych.
 3. Analiza i wypracowanie stanowiska w sprawie przyjęcia Protokołu Dodatkowego do Europejskiej Karty Społecznej, ustanawiającego System Skarg Zbiorowych.
 4. Przegląd i ocena realizacji zobowiązań, wynikających z Europejskiej Karty Społecznej.
 5. Monitorowanie podjętych zobowiązań.

Statystyka posiedzeń Zespołu problemowego TK ds. Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej
w latach 2006-2015

lata 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
liczba posiedzeń 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0

 

W 2014 r. i 2015 r.  Zespół nie spotkał się.

W 2013 r. Zespół nie spotkał się.

W 2012 r. odbyły się 2 posiedzenia Zespołu. Spotkania obejmowały następującą tematykę:

 • Informacja na temat prowadzonych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej prac w związku z:
 1. Realizacją Europejskiej Karty Społecznej (z 1961 r.)
 2. Rozszerzeniem zobowiązań Polski
 • Omówienie konkluzji negatywnych dotyczących artykułów: 2.1, 4.2, 4.4, 5, 13.3 Europejskiej Karty Społecznej.

 

W latach 2009-2011 Zespół sie nie spotkał.

 W 2008 r.: 1 posiedzenie Zespołu.

 • Określenie kierunków prac Zespołu oraz ustalenie wstępnego harmonogramu i listy niezbędnych dla dalszej pracy materiałów.

W 2007 r. Zespół się nie spotkał.

W 2006 r.: 1 posiedzenie Zespołu.

 • Wstępne omówienie, zgodnie z kompetencjami Zespołu, propozycji tematów zgłoszonych do obszarów zawartych w Uchwale Nr 29 Trójstronnej Komisji dotyczącej umowy społecznej „Gospodarka – Praca - Rodzina - Dialog” oraz ustalenie hierarchii ważności spraw przedłożonych do negocjacji.

 

SKŁAD ZESPOŁU
Imię i nazwisko Instytucja Kontakt
Jarosław Duda - Przewodniczący

Sekretarz Stanu

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

tel. (22) 661 12 20

Sekretariat.Min_JD@mpips.gov.pl

Sylwia Krajewska - Sekretarz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

tel. (22) 661 16 09

sylwia.krajewska@mpips.gov.pl

 

Członkowie Zespołu

 

 Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

 

 Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

 Zbigniew Żurek

 Business Centre Club - Związek Pracodawców

 Grażyna Spytek-Bandurska

 Konfederacja Lewiatan

 Zbigniew Lenart

 Związek Rzemiosła Polskiego

 Jolanta Kosakowska

 Związek Rzemiosła Polskiego

 Waldemar Bartosz

 NSZZ "Solidarność"

 Zbigniew Kruszyński

 NSZZ "Solidarność"

 Andrzej Strębski

 Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

 Andrzej Chwiluk

 Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Janusz Jaworski

 Forum Związków Zawodowych

 Krzysztof Małecki

 Forum Związków Zawodowych

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 15-10-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: