Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w myśl art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550 z późn. zm.), przepisy tej ustawy stosuje się do pracodawców wykonujących działalność gospodarczą zatrudniających co najmniej 50 pracowników.

Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy, po osiągnięciu wielkości zatrudnienia, 50 pracowników, ustalonej w sposób opisany w ustępie 1 art. 7, pracodawca niezwłocznie podaję tę informację do wiadomości pracowników.

Wybory członków rady pracowników organizuje pracodawca na pisemny wniosek grupy co najmniej 10% pracowników – art. 8 ust. 1.

Stosownie do art. 18 ustawy pracodawca w terminie 30 dni od dnia wyboru członków rady pracowników jest zobowiązany przekazać ministrowi właściwemu do spraw pracy informacje dotyczące wyborów rad pracowników wg wzoru stanowiącego załącznik do ustawy.
Informacja o wyborze rad pracowników dotyczy zarówno pierwszej jak i kolejnych kadencji rad pracowników.

Pełny tekst ustawy jest dostępny pod linkiem:http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060790550

W razie pytań proszę o kontakt:

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MR,PiPS

tel. 22 661 16 38

e-mail:

do góry Ostatnia modyfikacja: 15-12-2017
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: