Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść

Uchwały RDS

 • Uchwała nr 53 Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. 
 • Uchwała nr 52 Rady Dialogu Społecznego z dnia 21 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu wydatków na rok 2022 Funcjonowania rady i Biura Rady Dialogu Społecznego.
 • Uchwała nr 51 Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2020 r.
 • Uchwała nr 50 Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany projektu planu finansowego Biura Rady na 2021 r. stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały rady Dialogu Społecznego nr 36 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na lata 2020, 2021, 2022 + uzasadnienie do Uchwały.
 • Uchwała nr 49 Rady Dialogu Społecznego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biura Rady za 2020 r. - załącznik do uchwały
 • Uchwała nr 48 Rady Dialogu Społecznego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wniosku o powołanie pełniacego obowiązki Dyrektora Biura Rady Dialogu Społecznego
 • Uchwała nr 47 Rady Dialogu Społecznego dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia programu pracy Rady na 2021 r. - załącznik do uchwały
 • Uchwała nr 46 Rady Dialogu Społecznego z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia.
 • Uchwała nr 45 Rady Dialogu Społecznego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na 2023 r. - załącznik do uchwały
 • Uchwała nr 44 Rady Dialogu Społecznego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 36 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na lata 2020, 2021, 2022 r. - załącznik do uchwały
 • Uchwała nr 43 Rady Dialogu Społecznego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 29 w sprawie zatwierdzenia liczby przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców w składzie Rady Dialogu Społecznego.
 • Uchwała nr 42 Rady Dialogu Społecznego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 5 w sprawie Regulaminu Rady Dialogu Społecznego i Biura Rady Dialogu Społecznego
 • Uchwała nr 41 Rady Dialogu Społecznego z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2019 r.
 • Uchwała nr 40 Rady Dialogu Społecznego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biura Rady za 2019 r.
 • Uchwała nr 39 Rady Dialogu Społecznego z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego do spraw zamówień publicznych.
 • Uchwała nr 38 Rady Dialogu Społecznego z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2020 r.
 • Uchwała nr 37 Rady Dialogu Społecznego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wskazania organizacji strony pracowników i strony pracodawców przewodniczacych zespołom problemowym Rady Dialogu Społecznego.
 • Uchwała nr 36 Rady Dialogu Społecznego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na lata 2020, 2021, 2022. zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3.
 • Uchwała nr 35 Rady Dialogu Społecznego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wpisu mediatorów na listę ustaloną przez ministra właściwego do spraw pracy w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi i organizacjami pracodawców reprezentatywnymi, w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
 • Uchwała nr 34 z dnia 28 maja 2019 r. Rady Dialogu Społecznego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2018 r. (Załącznik)
 • Uchwała nr 33 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biura Rady za 2018 r.
 • Uchwała nr 32 z dnia 25 stycznia 2019 r, w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2019 r.
 • Uchwała nr 31 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 15 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 • Uchwała nr 30 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego do spraw zamówień publicznych
 • Uchwała nr 29 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia liczby przedstawicieli reprezentatywnych organizacji zwiazkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców w składzie Rady Dialogu Społecznego.
 • Uchwała nr 28 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 27 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na 2019 r.
 • Uchwała nr 27 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na 2019 r. (Załącznik)
 • Uchwała nr 26 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2017 r., Sprawozdanie z działalności RDS za 2017 r., Załącznik do sprawozdania, skład RDS i zespoów.
 • Uchwała nr 25 z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biura Rady za 2017 r.
 • Uchwała nr 24 z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2018 r.  
 • Uchwała nr 23 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 15 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
 • Uchwała nr 22 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Załącznik do uchwały
 • Uchwała nr 21 z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na 2018 r. - załącznik do uchwały
 • Uchwała nr 20 z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2016 r.
 • Uchwała nr 19 z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biura Rady za 2016 r.
 • Uchwała nr 18 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia programu prac rady na 2017 r.
 • Uchwała nr 17 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego do spraw zamówień publicznych.
 • Uchwała nr 16 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie stosowania w sektorze zamówień publicznych prawa korzystnego dla rynku pracy.
 • Uchwała nr 15 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego do spraw Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
 • Uchwała nr 14 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 13 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na 2017 r.
 • Uchwała nr 13 z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura rady na 2017 r. - załącznik do niniejszej uchwały
 • Uchwała nr 12 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego do spraw projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.
 • Uchwała nr 11 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego za okres od 22.10.2015 r. do 31.03.2016 r.
 • Uchwała nr 10 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Dyrektora Biura Rady. 
 • Uchwała nr 9 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biura Rady za 2015 r. 
 • Uchwała nr 8 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2016 r.
 • Uchwała nr 7 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego do spraw zamówień publicznych
 • Uchwała nr 6 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania stałych zespołów problemowych Rady
 • Uchwała nr 5 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu Rady Dialogu Społecznego i Biura Rady Dialogu Społecznego
 • Uchwała nr 4 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru kolejności przewodniczenia Radzie Dialogu Społecznego
 • Uchwała nr 3 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia liczby przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców w składzie Rady Dialogu Społecznego
 • Uchwała nr 2 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenie projektu planu finansowego Biura Rady na 2016 r. - przyjęta w drodze głosowania korespondencyjnego
 • Uchwała nr 1 z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie powołania Dyrektora Biura Rady - przyjęta w drodze głosowania korespondencyjnego

Rejestr zmian:

Autor informacji: n.krasuska
Informację wprowadził/a: n.krasuska
Data wytworzenia: 2015-12-15
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2021-11-09 08:55:56 n.krasuska modyfikacja
2 2021-11-09 08:47:32 n.krasuska modyfikacja
3 2021-10-14 08:51:54 n.krasuska modyfikacja
4 2021-07-01 15:03:47 n.krasuska modyfikacja
5 2021-07-01 15:03:26 n.krasuska modyfikacja
6 2021-07-01 15:02:30 n.krasuska modyfikacja
7 2021-07-01 14:57:40 n.krasuska modyfikacja
8 2021-03-18 09:36:26 Ewelina Guz modyfikacja
9 2021-03-18 09:31:53 Ewelina Guz modyfikacja
10 2021-03-17 09:12:40 Ewelina Guz modyfikacja
11 2021-03-17 08:42:59 n.krasuska modyfikacja
12 2021-03-17 08:40:53 n.krasuska modyfikacja
13 2021-02-15 10:35:38 n.krasuska modyfikacja
14 2021-02-15 10:35:03 n.krasuska modyfikacja
15 2021-02-15 10:29:13 n.krasuska modyfikacja
16 2021-02-15 10:29:03 n.krasuska modyfikacja
17 2021-02-08 09:29:38 n.krasuska modyfikacja
18 2021-01-13 11:10:50 n.krasuska modyfikacja
19 2021-01-13 11:10:27 n.krasuska modyfikacja
20 2021-01-13 11:07:37 n.krasuska modyfikacja
21 2021-01-13 11:07:22 n.krasuska modyfikacja
22 2021-01-13 10:57:59 n.krasuska modyfikacja
23 2021-01-11 10:30:12 n.krasuska modyfikacja
24 2020-11-27 11:17:59 n.krasuska modyfikacja
25 2020-10-20 11:36:14 n.krasuska modyfikacja
26 2020-10-20 11:36:01 n.krasuska modyfikacja
27 2020-02-11 08:45:17 n.krasuska modyfikacja
28 2020-02-11 08:45:05 n.krasuska modyfikacja
29 2019-12-20 09:30:42 n.krasuska modyfikacja
30 2019-12-18 11:08:31 n.krasuska modyfikacja
31 2019-12-18 11:08:16 n.krasuska modyfikacja
32 2019-12-18 09:41:35 n.krasuska modyfikacja
33 2019-12-18 09:38:36 n.krasuska modyfikacja
34 2019-09-23 10:18:11 n.krasuska modyfikacja
35 2019-09-19 12:53:49 n.krasuska modyfikacja
36 2019-07-18 14:46:48 n.krasuska modyfikacja
37 2019-07-18 14:45:41 n.krasuska modyfikacja
38 2019-07-18 14:02:11 n.krasuska modyfikacja
39 2019-07-18 14:01:59 n.krasuska modyfikacja
40 2019-07-18 13:48:15 n.krasuska modyfikacja
41 2019-02-04 13:11:44 n.krasuska modyfikacja
42 2019-02-04 13:10:07 n.krasuska modyfikacja
43 2019-02-04 13:08:07 n.krasuska modyfikacja
44 2019-01-24 08:45:25 n.krasuska modyfikacja
45 2018-12-14 14:36:09 n.krasuska modyfikacja
46 2018-10-05 11:41:11 n.krasuska modyfikacja
47 2018-06-29 13:05:25 n.krasuska modyfikacja
48 2018-03-02 13:55:22 n.krasuska modyfikacja
49 2018-01-04 14:03:18 n.krasuska modyfikacja
50 2018-01-04 14:01:37 n.krasuska modyfikacja
51 2017-09-27 09:53:59 n.krasuska modyfikacja
52 2016-12-14 11:56:27 n.krasuska modyfikacja
53 2016-10-24 08:32:49 n.krasuska modyfikacja
54 2016-10-24 08:32:21 n.krasuska modyfikacja
55 2016-10-05 13:54:54 n.krasuska modyfikacja
56 2016-09-20 11:36:38 n.krasuska modyfikacja
57 2016-09-09 09:01:54 n.krasuska modyfikacja
58 2016-04-08 11:37:00 n.krasuska modyfikacja
59 2016-04-08 10:59:39 n.krasuska modyfikacja
60 2016-04-08 10:59:39 n.krasuska modyfikacja
61 2016-04-08 10:58:29 n.krasuska modyfikacja
62 2016-04-08 10:55:54 n.krasuska modyfikacja
63 2016-04-08 10:54:28 n.krasuska modyfikacja
64 2016-02-19 15:25:04 n.krasuska modyfikacja
65 2016-02-19 15:19:18 n.krasuska modyfikacja
66 2015-12-17 08:08:36 n.krasuska modyfikacja
67 2015-12-15 13:48:34 n.krasuska modyfikacja
68 2015-12-15 13:39:56 n.krasuska modyfikacja
69 2015-12-15 08:55:56 n.krasuska utworzenie dokumentu
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: