Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

Zadania

Do zadań zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych należy wypracowanie wspólnych stanowisk i opinii w sprawach dotyczących polityki budżetowej, w tym fiskalnej i kontroli podatkowej oraz  wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, w szczególności poprzez:

 1. Opiniowanie projektów aktów prawnych, przygotowywanie założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie programów rządowych i innych dokumentów związanych z polityką budżetową, w tym polityką fiskalną, kontrolą podatkową i skarbową, wynagrodzeniami i świadczeniami socjalnymi.
 2. Opiniowanie propozycji dotyczącej wstępnej prognozy wielkości makroekonomicznych przyjętych do prac nad projektem ustawy budżetowej oraz przygotowywanie przez stronę pracowników i stronę pracodawców propozycji wzrostu w następnym roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę, emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 3. Wypracowywanie propozycji uzgodnienia w następnym roku wysokości: wynagrodzeń w gospodarce narodowej w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę, zwiększenia emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 4. Opiniowanie założeń i projektu ustawy budżetowej państwa.
 5. Przygotowywanie projektu opinii w sprawie informacji z wykonania ustawy budżetowej przedstawianej przez Radę Ministrów.
 6. Dokonywanie analiz i ocen udziału wydatków socjalnych i ich struktury w budżecie państwa.
 7. Opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych dotyczących podatków.
 8. Ocena funkcjonowania i działalności administracji podatkowej pod kątem przestrzegania praw podatników, w tym także w ramach prowadzonych kontroli podatkowych, skarbowych, postępowaniach podatkowych oraz czynnościach sprawdzających.
 9. Dokonywanie ocen i analiz dotyczących systemu podatkowego oraz opracowywanie zaleceń zmian w tym zakresie.
 10. Dokonywanie analiz i ocen wysokości płacy minimalnej z uwzględnieniem jej wpływu na sytuację materialną pracowników, i funkcjonowanie rynku pracy oraz formułowanie propozycji rozwiązań.
 11. Porównanie doświadczeń innych krajów w ustalaniu kategorii i kryteriów: minimum socjalnego, minimum egzystencji i minimalnego dochodu gwarantowanego.
 12. Dokonywanie analiz i ocen systemu zabezpieczenia społecznego, ze względu na: wysokość świadczeń społecznych i ich adekwatności, skuteczność adresowania świadczeń społecznych, skuteczność poszczególnych świadczeń społecznych w ograniczaniu sfery ubóstwa, konieczność zmian kryteriów uprawniających do korzystania z pomocy społecznej.
 13. Analiza sytuacji finansowej FUS, w tym m.in. FRD i funduszu chorobowego.

Skład - dane ze strony internetowej RDS

Nazwisko i imię Instytucja / Ministerstwo
Jacek Męcina - Przewodniczący Zespołu Konfederacja Lewiatan

 

Michałek Iwona Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii - Sekretarz Stanu
Patkowski Piotr Ministerstwo Finansów - Podsekretarz Stanu
Socha Barbara Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Podsekretarz Stanu
Buchholtz Sonia Konfederacja Lewiatan
Pruszyński Pruszyński Konfederacja Lewiatan
Czucharski Łukasz Pracodawcy RP
Dudek Sławomir Pracodawcy RP
Odzimek Antoni Związek Rzemiosła Polskiego
Lutow Elżbieta Związek Rzemiosła Polskiego
Mnich Marek Forum Związków Zawodowych
Tuła Czesław Forum Związków Zawodowych
Palutkiewicz Piotr Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Pawlak Mariusz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Gomułka Stanisław ZP Business Centre Club
Michałek Witold ZP Business Centre Club
Kusiak Norbert Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Piotrowski Roman Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Walczak Leszek NSZZ „Solidarność”
Katarzyna Zimmer-Drabczyk NSZZ „Solidarność”

 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: n.krasuska
Informację wprowadził/a: n.krasuska
Data wytworzenia: 2015-12-15
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2020-12-10 14:14:02 n.krasuska modyfikacja
2 2020-11-17 08:15:46 n.krasuska modyfikacja
3 2020-11-09 09:33:54 n.krasuska modyfikacja
4 2020-06-22 10:21:50 n.krasuska modyfikacja
5 2020-05-05 10:16:57 n.krasuska modyfikacja
6 2020-02-07 09:15:36 Ewelina Guz modyfikacja
7 2020-01-07 10:56:31 n.krasuska modyfikacja
8 2019-02-14 15:19:11 n.krasuska modyfikacja
9 2019-01-31 10:33:11 n.krasuska modyfikacja
10 2018-12-18 12:14:11 n.krasuska modyfikacja
11 2018-08-09 12:12:03 n.krasuska modyfikacja
12 2018-05-22 10:25:39 n.krasuska modyfikacja
13 2018-05-14 14:39:22 n.krasuska modyfikacja
14 2018-01-24 09:37:48 n.krasuska modyfikacja
15 2018-01-08 11:23:33 n.krasuska modyfikacja
16 2017-11-13 15:40:19 n.krasuska modyfikacja
17 2017-11-13 15:38:29 n.krasuska modyfikacja
18 2017-11-13 15:26:14 n.krasuska modyfikacja
19 2017-11-13 15:18:39 n.krasuska modyfikacja
20 2017-07-12 10:59:27 n.krasuska modyfikacja
21 2017-07-12 09:24:44 n.krasuska modyfikacja
22 2017-06-02 12:11:11 n.krasuska modyfikacja
23 2017-06-02 11:32:38 n.krasuska modyfikacja
24 2017-05-13 10:36:24 n.krasuska modyfikacja
25 2017-01-02 14:41:49 n.krasuska modyfikacja
26 2017-01-02 14:41:17 n.krasuska modyfikacja
27 2017-01-02 14:40:39 n.krasuska modyfikacja
28 2016-12-23 08:08:36 n.krasuska modyfikacja
29 2016-12-15 13:27:18 n.krasuska modyfikacja
30 2016-09-09 09:24:48 n.krasuska modyfikacja
31 2016-09-09 09:24:18 n.krasuska modyfikacja
32 2016-09-09 09:13:31 n.krasuska modyfikacja
33 2016-08-30 13:34:42 n.krasuska modyfikacja
34 2016-07-20 09:01:00 n.krasuska modyfikacja
35 2016-07-20 08:58:19 n.krasuska modyfikacja
36 2016-07-19 08:59:07 n.krasuska modyfikacja
37 2016-06-16 12:46:04 n.krasuska modyfikacja
38 2016-06-16 12:44:04 n.krasuska modyfikacja
39 2016-06-16 12:38:36 n.krasuska modyfikacja
40 2016-05-18 09:20:25 n.krasuska modyfikacja
41 2016-04-13 08:41:44 n.krasuska modyfikacja
42 2016-03-31 11:21:16 n.krasuska modyfikacja
43 2016-03-30 13:00:04 n.krasuska modyfikacja
44 2016-03-29 15:49:20 n.krasuska modyfikacja
45 2016-02-22 08:54:31 n.krasuska modyfikacja
46 2016-01-22 09:12:51 Maria Sobczyk modyfikacja
47 2015-12-17 15:49:56 n.krasuska modyfikacja
48 2015-12-17 15:46:21 n.krasuska modyfikacja
49 2015-12-17 12:17:09 n.krasuska modyfikacja
50 2015-12-16 15:21:32 n.krasuska modyfikacja
51 2015-12-16 12:08:34 n.krasuska modyfikacja
52 2015-12-16 11:39:27 n.krasuska modyfikacja
53 2015-12-16 11:37:49 n.krasuska modyfikacja
54 2015-12-16 11:35:57 n.krasuska modyfikacja
55 2015-12-15 15:53:10 n.krasuska modyfikacja
56 2015-12-15 15:39:42 n.krasuska modyfikacja
57 2015-12-15 15:39:13 n.krasuska modyfikacja
58 2015-12-15 15:28:27 n.krasuska modyfikacja
59 2015-12-15 14:14:02 n.krasuska utworzenie dokumentu
do góry Ostatnia modyfikacja: 26-01-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: