Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół problemowy ds. funduszy europejskich

Zespół problemowy ds. funduszy europejskich

Zadania

Do zadań zespołu problemowego ds. funduszy europejskich należy w szczególności:

  1. Analizowanie, opiniowanie i opracowywanie propozycji zmian i rekomendacji do: dokumentów programowych (w tym strategicznych), związanych z wdrażaniem funduszy europejskich 2014-2020, przepisów regulujących wdrażanie polityki spójności,  w tym pod kątem zgodności systemu z ich zapisami (w tym Umową Partnerstwa), systemu wdrażania funduszy europejskich, w tym krajowych i regionalnych programów operacyjnych, funkcjonowania Komitetów Monitorujących Programy Operacyjne i Regionalne Programy Operacyjne, innych dokumentów dotyczących funduszy europejskich.
  2. Przedstawianie przez partnerów społecznych propozycji zmian w programach operacyjnych i innych dokumentach funduszy europejskich.
  3. Ocena funkcjonowania instytucji udzielających wsparcia, w szczególności przedsiębiorcom, osobom pracującym i bezrobotnym.
  4. Analiza i ocena przepisów krajowych regulujących wykorzystanie funduszy europejskich.
  5. Wymiana informacji i doświadczeń reprezentacji przedsiębiorców i pracowników w Komitetach Monitorujących.
  6. Monitoring realizacji zasady partnerstwa i wdrażania mechanizmu interwencyjnego oraz rekomendowanie zmian.
  7. Nadzór nad cykliczną ewaluacją zasady partnerstwa oraz procesu wdrażania funduszy europejskich.

Skład

Nazwisko i imię Instytucja / Ministerstwo
Klimek Jan - Przewodniczący Zespołu Związek Rzemiosła Polskiego

 

Jarosińska-Jedynak Małgorzata Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - Sekretarz Stanu
Patkowski Piotr Ministerstwo Finansów - Podsekretarz Stanu
Schmidt Anna Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Sekretarz Stanu
Chmielewska Marzena Konfederacja Lewiatan
Lelińska Małgorzata Konfederacja Lewiatan
Frąckowiak Bogumiła Związek Rzemiosła Polskiego
Pruszanowski Norbert Związek Rzemiosła Polskiego
Wittkowicz Sławomir Forum związków Zawodowych
Wronkowski Grzegorz Forum Związków Zawodowych
Hołownicka Magdalena ZP Business Centre Club
Tumanow Marcin ZP Business Centre Club
Scott Olga Pracodawcy RP
Patrycja Kosińska Pracodawcy RP
Wąsik Aleksandra Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Mierzejewski Zygmunt Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Wielg Elżbieta NSZZ "Solidarność"
Żmojda Izabela NSZZ "Solidarność"
Zawadzka Magdalena Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Sotomska Kamila Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: n.krasuska
Informację wprowadził/a: n.krasuska
Data wytworzenia: 2015-12-17
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2020-11-18 10:24:42 n.krasuska modyfikacja
2 2020-11-17 08:21:53 n.krasuska modyfikacja
3 2020-11-09 09:45:56 n.krasuska modyfikacja
4 2020-06-22 10:30:46 n.krasuska modyfikacja
5 2020-06-19 12:53:21 n.krasuska modyfikacja
6 2020-06-04 07:53:32 n.krasuska modyfikacja
7 2020-05-05 10:23:06 n.krasuska modyfikacja
8 2020-02-07 09:18:16 Ewelina Guz modyfikacja
9 2020-01-16 12:05:55 n.krasuska modyfikacja
10 2020-01-07 11:40:22 n.krasuska modyfikacja
11 2019-07-30 09:42:08 n.krasuska modyfikacja
12 2019-07-15 07:46:57 n.krasuska modyfikacja
13 2019-02-14 14:33:27 n.krasuska modyfikacja
14 2019-01-31 10:32:39 n.krasuska modyfikacja
15 2018-12-31 07:48:15 n.krasuska modyfikacja
16 2018-12-18 12:23:04 n.krasuska modyfikacja
17 2018-10-24 09:43:47 n.krasuska modyfikacja
18 2018-10-10 15:05:10 n.krasuska modyfikacja
19 2018-09-13 11:01:30 n.krasuska modyfikacja
20 2018-09-03 13:20:46 n.krasuska modyfikacja
21 2018-06-21 09:47:26 n.krasuska modyfikacja
22 2018-06-21 09:31:52 n.krasuska modyfikacja
23 2018-05-22 10:48:16 n.krasuska modyfikacja
24 2018-03-29 11:47:39 n.krasuska modyfikacja
25 2018-02-16 11:56:27 n.krasuska modyfikacja
26 2018-01-09 12:21:40 n.krasuska modyfikacja
27 2018-01-08 14:07:13 n.krasuska modyfikacja
28 2017-08-22 12:01:36 n.krasuska modyfikacja
29 2017-08-22 12:00:43 n.krasuska modyfikacja
30 2017-05-13 10:44:32 n.krasuska modyfikacja
31 2016-12-09 10:58:12 n.krasuska modyfikacja
32 2016-05-13 09:38:54 n.krasuska modyfikacja
33 2016-03-31 11:22:23 n.krasuska modyfikacja
34 2016-03-31 11:18:20 n.krasuska modyfikacja
35 2016-03-16 12:07:32 n.krasuska modyfikacja
36 2016-01-04 08:25:09 n.krasuska modyfikacja
37 2015-12-17 15:48:27 n.krasuska modyfikacja
38 2015-12-17 11:57:36 n.krasuska modyfikacja
39 2015-12-17 11:09:32 n.krasuska modyfikacja
40 2015-12-17 10:24:42 n.krasuska utworzenie dokumentu
do góry Ostatnia modyfikacja: 19-01-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: