Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół problemowy ds. międzynarodowych

Zespół problemowy ds. międzynarodowych

Zadania

Do zadań zespołu problemowego ds. międzynarodowych należy w szczególności: 

 • w obszarze współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy:
 1. Przeprowadzanie wspólnych konsultacji w kwestiach objętych porządkiem dziennym obrad Międzynarodowej Konferencji Pracy, omawianie składu delegacji na kolejne sesje Konferencji oraz wypowiadanie się we wspólnych sprawach dotyczących udziału delegacji Polski w tych sesjach.
 2. Opiniowanie projektów konwencji i zaleceń przygotowywanych do uchwalenia przez Międzynarodową Konferencję Pracy.
 3. Opiniowanie propozycji wniosków, jakie będą przedstawiane odpowiednim organom w związku z przedkładaniem konwencji i zaleceń zgodnie z art. 19. Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy.
 4. Opiniowanie projektów sprawozdań przedstawionych przez Radę Ministrów do Międzynarodowego Biura Pracy, na podstawie art. 22 Konstytucji MOP.
 5. Występowanie, z własnej inicjatywy, z propozycjami rozpatrzenia nieratyfikowanych konwencji i zaleceń które nie zostały jeszcze wprowadzone w życie.
 6. Występowanie, z własnej inicjatywy, z propozycjami ponownego rozpatrzenia nieratyfikowanych konwencji i zaleceń, które nie zostały jeszcze wprowadzone w życie, w celu rozważenia , jakie środki mogłyby być podjęte, aby w razie potrzeby przyspieszyć ich ratyfikację i realizację, a także występowanie z propozycjami wypowiedzenia ratyfikowanych konwencji.
 7. Inicjowanie innych uzgodnionych propozycji rozwijania trójstronnych stosunków Polski z Międzynarodową Organizacją Pracy, w tym opiniowanie projektów wieloletnich programów rozwoju współpracy Polski z Międzynarodowym Biurem Pracy i z jego instytucjami
 8. Popularyzowanie na forum krajowym idei Konstytucji MOP oraz celów i założeń programowych Międzynarodowej Organizacji Pracy.
 • w obszarze związanym ze Zrewidowaną Europejską Kartą Społeczną:
 1. Wypracowanie propozycji zakresu planowanej ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej.
 2. Analiza zgodności ustawodawstwa polskiego z postanowieniami Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej, w szczególności pod kątem skutków społecznych i ekonomicznych.
 3. Analiza i wypracowanie stanowiska w sprawie przyjęcia Protokołu Dodatkowego do Europejskiej Karty Społecznej, ustanawiającego System Skarg Zbiorowych.
 4. Przegląd i ocena realizacji zobowiązań, wynikających z Europejskiej Karty Społecznej.
 5. Monitorowanie podjętych zobowiązań.

Skład

Nazwisko i imię Instytucja / Ministerstwo
Pietkiewicz Janusz - Przewodniczący Zespołu Pracodawcy RP

 

Wawrzyk Piotr Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Sekretarz Stanu
Semeniuk Olga Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii - Podsekretarz Stanu
Męcina Jacek Konfederacja Lewiatan
Lisicki Robert Konfederacja Lewiatan
  Pracodawcy RP
Kuydowicz Tomasz Pracodawcy RP
Pruszanowski Norbert Związek Rzemiosła Polskiego
Doboszyńska Edyta Związek Rzemiosła Polskiego
Boutanos Agata Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Sotomska Kamila Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Małecki Krzysztof Forum Związków Zawodowych
Michalski Roman Forum Związków Zawodowych
Żurek Zbigniew ZP Business Centre Club
Ostrowski Piotr Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Dubiński Jacek Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Gliksman Adam NSZZ "Solidarność"
Kubiak Bogdan NSZZ "Solidarność"

 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: n.krasuska
Informację wprowadził/a: n.krasuska
Data wytworzenia: 2015-12-17
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2020-12-10 14:18:51 n.krasuska modyfikacja
2 2020-11-19 09:24:18 n.krasuska modyfikacja
3 2020-11-09 09:48:42 n.krasuska modyfikacja
4 2020-06-22 10:19:45 n.krasuska modyfikacja
5 2020-06-19 12:53:47 n.krasuska modyfikacja
6 2020-06-04 07:53:45 n.krasuska modyfikacja
7 2020-02-07 09:19:33 Ewelina Guz modyfikacja
8 2020-01-31 08:41:58 n.krasuska modyfikacja
9 2020-01-07 11:48:36 n.krasuska modyfikacja
10 2019-07-30 09:44:54 n.krasuska modyfikacja
11 2019-01-31 10:32:14 n.krasuska modyfikacja
12 2018-12-18 12:29:29 n.krasuska modyfikacja
13 2018-05-22 10:59:12 n.krasuska modyfikacja
14 2018-03-09 08:56:58 n.krasuska modyfikacja
15 2018-02-05 12:23:13 n.krasuska modyfikacja
16 2018-01-08 14:20:35 r.lemieszewska modyfikacja
17 2018-01-08 14:07:45 n.krasuska modyfikacja
18 2017-05-13 10:45:40 n.krasuska modyfikacja
19 2017-05-08 09:30:19 n.krasuska modyfikacja
20 2017-05-08 09:27:57 n.krasuska modyfikacja
21 2017-01-02 10:27:58 n.krasuska modyfikacja
22 2016-12-16 11:32:30 n.krasuska modyfikacja
23 2016-12-09 10:57:35 n.krasuska modyfikacja
24 2016-12-09 10:55:21 n.krasuska modyfikacja
25 2016-01-04 08:26:00 n.krasuska modyfikacja
26 2015-12-17 15:49:21 n.krasuska modyfikacja
27 2015-12-17 12:18:55 n.krasuska modyfikacja
28 2015-12-17 12:13:59 n.krasuska modyfikacja
29 2015-12-17 12:12:40 n.krasuska modyfikacja
30 2015-12-17 11:59:49 n.krasuska modyfikacja
31 2015-12-17 11:58:20 n.krasuska modyfikacja
32 2015-12-17 11:53:19 n.krasuska modyfikacja
33 2015-12-17 14:18:51 n.krasuska utworzenie dokumentu
do góry Ostatnia modyfikacja: 26-01-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: