Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

Zadania

Do zadań zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy należy wypracowywanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących polityki gospodarczej kraju oraz rynku pracy, w szczególności poprzez:

  1. Opiniowanie projektów aktów prawnych, przygotowywanie założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie programów rządowych i innych dokumentów związanych z: polityką gospodarczą kraju, prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych obszarów prowadzenia działalności i problematyką rynku pracy.
  2. Przeprowadzanie analiz i ocen oraz formułowanie zaleceń dla polityki gospodarczej, w tym w szczególności: procesów restrukturyzacyjnych, procesów prywatyzacyjnych, rozwoju przedsiębiorczości i warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w tym warunków i kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, rozwoju innowacyjności, inwestycji w B+R, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych obszarów prowadzenia działalności, wspierania innowacyjności, polityki regulacyjnej, polityki przemysłowej, polityki konkurencji, polityki regionalnej, polityki sektorowej i branżowej, polityki dotyczącej handlu międzynarodowego, zmian zachodzących w politykach państw współpracujących, funkcjonowanie sektora MŚP, zamówień publicznych, wraz z uwzględnieniem ich wpływu na rynek pracy.
  3. Dokonywanie analiz i ocen działań w zakresie polityki rynku pracy, szczególnie w zakresie: przeciwdziałania bezrobociu i jego negatywnym skutkom, okresowej oceny skuteczności i efektywności dotychczas stosowanych narzędzi, instytucji i programów polityki rynku pracy ukierunkowanych na wzrost zatrudnienia przy pomocy ustalonych wcześniej wskaźników.
  4. Dokonywanie analiz i formułowanie zaleceń odnośnie działań edukacyjnych w zakresie przygotowania osób młodych do wejścia na rynek pracy, a także stworzenia efektywnego systemu uczenia się przez całe życie, szczególnie w zakresie: określenia struktury zapotrzebowania na kwalifikacje na rynku pracy, współpracy instytucji edukacyjnych z pracodawcami i związkami zawodowymi, określania i implementacji ram jakości staży i praktyk, doskonalenia efektywności usług rozwojowych, w tym w szczególności szkoleń dla pracowników finansowanych i współfinansowanych ze środków publicznych (KFS, EFS).
  5. Poddawanie ocenie skuteczności stosowanych instrumentów polityki gospodarczej państwa oraz polityki rynku pracy ze względu na poziom bezrobocia, poziom zatrudnienia, poziom aktywności ekonomicznej ludności, poziom kwalifikacji zawodowych, ich zgodności z potrzebami rynku pracy oraz poziom adaptacji pracowników, ze szczególnym naciskiem na sytuację grup znajdujących się w gorszym położeniu na rynku pracy.
  6. Dokonywanie analiz i ocen procesów migracyjnych w Polsce oraz formułowanie zaleceń odnośnie polityki migracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na gospodarkę, w tym na rynek pracy.
  7. Monitorowanie i ocena przez partnerów społecznych procesu europejskiego zarządzania gospodarczego (semestr europejski).
  8. Opiniowanie, analiza i ocena oraz formułowanie zaleceń dla sposobu realizacji przez Polskę Strategii Europa 2020.

Skład

Nazwisko i imię Instytucja / Ministerstwo
Miętek Leszek - Przewodniczący Zespołu Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

 

Semeniuk Olga Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii - Podsekretarz Stanu
Małgorzata Jarosińska-Jedynak Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - Sekretarz Stanu
Patkowski Piotr Ministerstwo Finansów - Podsekretarz Stanu
Soboń Artur Ministerstwo Aktywów Państwowych - Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego
Mordasewicz Jeremi Konfederacja Lewiatan
Zawadzka-Stępniak Dorota Konfederacja Lewiatan
Marchwiak Zbigniew Związek Rzemiosła Polskiego
Jefremienko Władysław Związek Rzemiosła Polskiego
Trzcionka Dariusz Forum Związków Zawodowych
Kisielewski Krzysztof Forum Związków Zawodowych
Magdziak Grażyna ZP Business Centre Club
Michałek Witold ZP Business Centre Club
Dudek Sławomir Pracodawcy RP
Wołejko Piotr Pracodawcy RP
Bińkowski Jakub Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Koryś Piotr Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Grzybek Mirosław Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Potyrała Dariusz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Lange Jarosław NSZZ „Solidarność”
Ilnicki Wojciech NSZZ „Solidarność”

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: n.krasuska
Informację wprowadził/a: n.krasuska
Data wytworzenia: 2015-12-15
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2020-12-10 14:17:41 n.krasuska modyfikacja
2 2020-12-10 13:32:08 n.krasuska modyfikacja
3 2020-11-25 14:28:27 n.krasuska modyfikacja
4 2020-11-25 14:19:09 n.krasuska modyfikacja
5 2020-11-17 08:18:12 n.krasuska modyfikacja
6 2020-11-09 09:37:30 n.krasuska modyfikacja
7 2020-09-04 15:36:15 n.krasuska modyfikacja
8 2020-09-04 15:30:30 n.krasuska modyfikacja
9 2020-06-22 10:24:42 n.krasuska modyfikacja
10 2020-03-02 10:07:07 n.krasuska modyfikacja
11 2020-02-12 12:41:49 n.krasuska modyfikacja
12 2020-02-07 09:16:47 Ewelina Guz modyfikacja
13 2020-01-29 09:06:49 n.krasuska modyfikacja
14 2020-01-10 15:12:45 n.krasuska modyfikacja
15 2020-01-07 11:34:17 n.krasuska modyfikacja
16 2019-11-28 14:11:03 n.krasuska modyfikacja
17 2019-09-27 14:17:30 n.krasuska modyfikacja
18 2019-03-14 10:23:56 n.krasuska modyfikacja
19 2019-02-14 12:09:50 n.krasuska modyfikacja
20 2018-12-18 12:18:42 n.krasuska modyfikacja
21 2018-10-10 08:14:33 n.krasuska modyfikacja
22 2018-10-10 07:53:45 n.krasuska modyfikacja
23 2018-10-10 07:53:17 n.krasuska modyfikacja
24 2018-08-09 12:17:54 n.krasuska modyfikacja
25 2018-08-09 12:15:05 n.krasuska modyfikacja
26 2018-05-22 10:34:39 n.krasuska modyfikacja
27 2018-04-16 07:53:02 n.krasuska modyfikacja
28 2018-03-09 08:48:05 n.krasuska modyfikacja
29 2018-01-08 09:50:34 n.krasuska modyfikacja
30 2017-05-18 15:36:44 n.krasuska modyfikacja
31 2017-05-18 15:27:44 n.krasuska modyfikacja
32 2017-05-18 15:24:27 n.krasuska modyfikacja
33 2017-05-18 15:21:55 n.krasuska modyfikacja
34 2017-05-13 10:39:20 n.krasuska modyfikacja
35 2016-12-22 12:25:44 n.krasuska modyfikacja
36 2016-09-12 10:48:28 n.krasuska modyfikacja
37 2016-09-09 09:37:02 n.krasuska modyfikacja
38 2016-06-10 07:46:02 n.krasuska modyfikacja
39 2016-06-10 07:44:47 n.krasuska modyfikacja
40 2016-06-10 07:43:01 n.krasuska modyfikacja
41 2016-04-11 11:52:37 n.krasuska modyfikacja
42 2016-04-11 11:35:02 n.krasuska modyfikacja
43 2016-04-01 15:36:06 n.krasuska modyfikacja
44 2016-03-31 11:21:42 n.krasuska modyfikacja
45 2016-03-31 11:17:00 n.krasuska modyfikacja
46 2016-03-10 07:43:25 n.krasuska modyfikacja
47 2016-02-25 12:41:48 n.krasuska modyfikacja
48 2016-02-25 12:39:23 n.krasuska modyfikacja
49 2016-02-17 12:05:09 n.krasuska modyfikacja
50 2016-01-04 08:23:47 n.krasuska modyfikacja
51 2015-12-17 15:50:18 n.krasuska modyfikacja
52 2015-12-17 15:47:17 n.krasuska modyfikacja
53 2015-12-16 15:24:26 n.krasuska modyfikacja
54 2015-12-16 15:23:57 n.krasuska modyfikacja
55 2015-12-16 15:22:56 n.krasuska modyfikacja
56 2015-12-16 13:09:44 n.krasuska modyfikacja
57 2015-12-16 12:35:09 n.krasuska modyfikacja
58 2015-12-15 15:53:31 n.krasuska modyfikacja
59 2015-12-15 14:17:41 n.krasuska utworzenie dokumentu
do góry Ostatnia modyfikacja: 19-01-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: