Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Podzespół ds. reformy polityki rynku pracy

Podzespół ds. reformy polityki rynku pracy

Podzespół ds. reformy polityki rynku pracy został powołany w ramach Zespołu RDS ds. polityki rynku pracy na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2016 r., tym samym wypełniając realizację Uchwały Nr 14 strony pracowników i strony pracodawców RDS z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmian systemowych w Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracownuczych o powołaniu Podzespołu.

Skład podzespołu

Nazwisko i imię  Instytucja
Podulski Michał - Przewodniczący Podzespołu Pracodawcy RP
Michałek Iwona Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii - Sekretarz Stanu
Jarosińska-Jedynak Małgorzata Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - Sekretarz Stanu
Krasuski Piotr Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Krzywka Łukasz Pracodawcy RP
Borzyński Janusz Związek Rzemiosła Polskiego
Wika Tomasz Związek Rzemiosła Polskiego
Karaszewska Anna Konfederacja Lewiatan
Fedorczuk Monika Konfederacja lewiatan
Kwaśniewska Kaja BCC-ZP
Bińkowski Jakub Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Palutkiewicz Piotr Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Wesołowska Anna FZZ
Duda Katarzyna OPZZ
Dura Magdalena OPZZ
Lange Jarosław NSZZ "Solidarność"
Czerwiński Daniel NSZZ "Solidarność"

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 27-01-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: