Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego

Zespół problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego

Zadania

Do zadań zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego należy wypracowywanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących dialogu społecznego, w szczególności poprzez:

 1. Opiniowanie projektów aktów prawnych, opracowywanie założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie programów rządowych i innych dokumentów związanych z problematyką dialogu społecznego.
 2. Dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania instytucji dialogu społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym oraz przebiegu tego dialogu – na potrzeby rocznego sprawozdania z działalności Rady.
 3. Współpraca z wojewódzkimi radami dialogu społecznego, w tym w szczególności w zakresie rozpatrywania wniosków, o których mowa w art. 11 ustawy.
 4. Dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania dialogu branżowego (sektorowego) dwu- i trójstronnego.
 5. Prowadzenie prac związanych z wdrażaniem w Polsce efektów Europejskiego Dialogu Społecznego, zwłaszcza wdrażaniem porozumień ramowych i ramowych planów działań.
 6. Tworzenie platformy współpracy z innymi podmiotami, nie zaangażowanymi bezpośrednio w dialog społeczny, z Polski i z zagranicy.
 7. Monitorowanie i kształtowanie europejskiego dialogu społecznego.
 8. Prowadzenie działań na rzecz popularyzacji dialogu społecznego oraz edukowania na temat dialogu społecznego.
 9. Dokonywanie analiz rozwiązań prawnych umożliwiających rozszerzenie prowadzonego dialogu społecznego strony rządowej z partnerami społecznymi (organizacjami związkowymi i pracodawców) na dialog obywatelski (cywilny) z udziałem innych podmiotów: instytucji społecznych, izb gospodarczych i zawodowych.
 10. Monitorowanie i analiza doświadczeń dotyczących prowadzenia dialogu społecznego i jego instytucji na szczeblu centralnym, regionalnym i branżowym w innych państwach.
 11. Przenoszenie na grunt polski dobrych praktyk funkcjonowania dialogu.
 12. Wypracowywanie zasad usprawniających dialog społeczny.

Skład

Nazwisko i imię Instytucja / Ministerstwo
Ilnicki Wojciech - Przewodniczący Zespołu NSZZ "Solidarność"

 

Semeniuk Olga Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii - Podsekretarz Stanu
Męcina Jacek Konfederacja Lewiatan
Rudka Andrzej Konfederacja Lewiatan
Doboszyńska Edyta Związek Rzemiosła Polskiego
Odzimek Antoni Związek Rzemiosła Polskiego
Lutkowski Waldemar Forum Związków Zawodowych
Studencki Bogusław Forum Związków Zawodowych
Żurek Zbigniew ZP Business Centre Club
  ZP Business Centre Club
Żukowska-Czaplicka Wioletta Pracodawcy RP
Siemienkiewicz Katarzyna Pracodawcy RP
Gołąb Janusz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Stefańczyk Janusz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Miara Mirosław NSZZ "Solidarność"
Sopata Waldemar NSZZ "Solidarność"
Palutkiewicz Piotr Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Sotomska Kamila Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: n.krasuska
Informację wprowadził/a: n.krasuska
Data wytworzenia: 2015-12-16
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2020-12-10 14:19:57 n.krasuska modyfikacja
2 2020-11-17 08:19:56 n.krasuska modyfikacja
3 2020-11-09 09:44:30 n.krasuska modyfikacja
4 2020-06-22 10:28:37 n.krasuska modyfikacja
5 2020-02-07 09:17:46 Ewelina Guz modyfikacja
6 2020-01-07 11:38:26 n.krasuska modyfikacja
7 2019-07-30 09:40:36 n.krasuska modyfikacja
8 2018-12-18 12:21:18 n.krasuska modyfikacja
9 2018-05-22 10:47:55 n.krasuska modyfikacja
10 2018-01-09 08:51:28 n.krasuska modyfikacja
11 2018-01-08 14:06:13 n.krasuska modyfikacja
12 2017-05-13 10:40:40 n.krasuska modyfikacja
13 2016-12-16 08:39:12 n.krasuska modyfikacja
14 2016-12-16 08:37:50 n.krasuska modyfikacja
15 2016-03-31 11:22:14 n.krasuska modyfikacja
16 2016-03-31 11:17:45 n.krasuska modyfikacja
17 2016-03-21 13:42:52 n.krasuska modyfikacja
18 2016-03-07 09:17:46 n.krasuska modyfikacja
19 2016-03-07 09:13:57 n.krasuska modyfikacja
20 2016-02-17 12:03:48 n.krasuska modyfikacja
21 2016-01-04 08:24:41 n.krasuska modyfikacja
22 2015-12-17 15:48:02 n.krasuska modyfikacja
23 2015-12-17 12:17:54 n.krasuska modyfikacja
24 2015-12-17 10:10:17 n.krasuska modyfikacja
25 2015-12-17 10:09:34 n.krasuska modyfikacja
26 2015-12-17 09:20:07 n.krasuska modyfikacja
27 2015-12-17 09:16:01 n.krasuska modyfikacja
28 2015-12-17 09:13:38 n.krasuska modyfikacja
29 2015-12-16 14:19:57 n.krasuska utworzenie dokumentu
do góry Ostatnia modyfikacja: 15-01-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: