Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół problemowy ds. ubezpieczeń społecznych

Zespół problemowy ds.ubezpieczeń społecznych RDS

Do zadań zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych należy wypracowywanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych, w szczególności poprzez:

1. Opiniowanie projektów aktów prawnych i przygotowywanie założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie programów rządowych i innych dokumentów związanych z problematyką systemu ubezpieczeń społecznych.

2. Dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania ubezpieczeń społecznych, w szczególności dotyczących skutków prawnych, społecznych i finansowych propozycji rozwiązań w zakresie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i ich finansowaniu.

3. Poddawanie ocenie efektywności funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych jako mechanizmu zapewnienia dochodów osobom ubezpieczonym w przypadku wystąpienia ryzyka socjalnego, w szczególności w zakresie:

  •      wysokości świadczeń,  właściwego adresowania świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
  •      efektywności systemu w zakresie ograniczania negatywnych skutków wystąpienia ryzyk socjalnych,
  •      kształtowania systemu ubezpieczeń społecznych,
  •      stabilności finansowej systemu ubezpieczeń społecznych,
  •      wpływu systemu ubezpieczeń społecznych na zatrudnienie.

4. Dokonywanie oceny zmian zachodzących w systemie ubezpieczeń społecznych.

5. Inicjowanie, analiza i ocena dostosowań systemu ubezpieczeń społecznych do zmian demograficznych i gospodarczych.

6. Dokonywanie analiz funkcjonowania instytucji systemu ubezpieczeń społecznych, z uwzględnieniem prowadzonej przez nie gospodarki finansowej – z punktu widzenia jej skuteczności i efektywności.

7. Współpraca z instytucjami ubezpieczeń społecznych.

8. Porównywanie polskich rozwiązań stosowanych w systemie ubezpieczeń społecznych z doświadczeniami zagranicznymi, w tym w krajach Unii Europejskiej.

Skład Zespołu

Nazwisko i imię Instytucja/ Ministerstwo
Klimek Jan - Przewodniczący Zespołu Związek Rzemiosła Polskiego

 

Zieleniecki Marcin Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Podsekretarz Stanu
Mordasewicz Jeremi Konfederacja Lewiatan
Lisicki Robert Konfederacja Lewiatan
Szewczyk Tadeusz Związek Rzemiosła Polskiego
Ładziński Zbigniew Związek Rzemiosła Polskiego
Nagel Wojciech ZP Business Centre Club
Stefanowicz Jan ZP Business Centre Club
Kolek Antoni Pracodawcy RP
Sroka Iwona Pracodawcy RP
Gwiazdowski Robert Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Pawlak Mariusz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Lutkowski Waldemar Forum Związków Zawodowych
Małecki Krzysztof Forum Związków Zawodowych
Radzikowski Andrzej Ogółnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Łukasiewicz Sławomir Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Nakonieczny Henryk NSZZ "Solidarność"
Kubiak Bogdan NSZZ "Solidarność"

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Maria Sobczyk
Informację wprowadził/a: Maria Sobczyk
Data wytworzenia: 2016-03-16
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2019-07-30 09:38:31 n.krasuska modyfikacja
2 2019-02-14 14:31:50 n.krasuska modyfikacja
3 2019-01-31 10:30:02 n.krasuska modyfikacja
4 2018-12-18 12:19:53 n.krasuska modyfikacja
5 2018-08-09 12:17:23 n.krasuska modyfikacja
6 2018-07-12 09:23:36 n.krasuska modyfikacja
7 2018-05-22 10:40:01 n.krasuska modyfikacja
8 2018-01-08 09:57:34 n.krasuska modyfikacja
9 2017-05-18 15:33:19 n.krasuska modyfikacja
10 2017-03-02 14:25:32 n.krasuska modyfikacja
11 2017-02-21 15:02:11 n.krasuska modyfikacja
12 2017-01-09 14:28:12 n.krasuska modyfikacja
13 2016-12-23 08:09:04 n.krasuska modyfikacja
14 2016-12-22 12:29:27 n.krasuska modyfikacja
15 2016-09-12 14:48:01 n.krasuska modyfikacja
16 2016-09-09 09:38:46 n.krasuska modyfikacja
17 2016-09-05 10:56:42 n.krasuska modyfikacja
18 2016-06-06 09:05:03 n.krasuska modyfikacja
19 2016-05-24 14:55:17 n.krasuska modyfikacja
20 2016-04-11 11:53:05 n.krasuska modyfikacja
21 2016-04-05 13:13:31 n.krasuska modyfikacja
22 2016-03-31 11:22:04 n.krasuska modyfikacja
23 2016-03-31 11:17:28 n.krasuska modyfikacja
24 2016-03-16 10:53:45 Maria Sobczyk modyfikacja
25 2016-03-16 10:48:15 Maria Sobczyk modyfikacja
26 2016-03-16 10:38:53 Maria Sobczyk modyfikacja
27 2016-03-16 10:37:49 Maria Sobczyk modyfikacja
28 2016-03-16 10:19:57 Maria Sobczyk modyfikacja
29 2016-03-16 10:07:44 Maria Sobczyk modyfikacja
30 2016-03-16 09:55:52 Maria Sobczyk modyfikacja
31 2016-03-16 09:55:08 Maria Sobczyk modyfikacja
32 2016-03-16 09:54:27 Maria Sobczyk modyfikacja
33 2016-03-16 09:53:30 Maria Sobczyk modyfikacja
34 2016-03-16 09:38:31 Maria Sobczyk utworzenie dokumentu
do góry Ostatnia modyfikacja: 09-12-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: