Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Podzespół ds. Przemysłu Farmaceutycznego Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej (przy MRiPS)

Podzespół ds. Przemysłu Farmaceutycznego Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej

Zespół Trójstronny ds. Branży Chemicznej na posiedzeniu dnia 15 stycznia 2004 r. podjął uchwałę nr 1 o powołaniu Podzespołu ds. Przemysłu Farmaceutycznego. Związane to było  z planami utworzenia Polskiego Holdingu Farmaceutycznego S.A. oraz z planami prywatyzacji trzech spółek: Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A., Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. i Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. Podzespół pracuje w oparciu o przyjęty „Regulamin Pracy Podzespołu ds. Przemysłu Farmaceutycznego”..

Podstawowym celem Podzespołu jest prowadzenie trójstronnego dialogu społecznego w celu godzenia interesów stron przy realizacji rządowych programów restrukturyzacji zakładów branży farmaceutycznej, w celu zachowania pokoju społecznego. Zadaniem Podzespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców, w sprawach związanych z realizacją celów Podzespołu. 

Stronę rządową w Podzespole w randze sekretarza lub podsekretarza stanu reprezentują przedstwiciele: Ministerstwa Rozwoju i Technoilogii Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

Stronę pracowników w Podzespole reprezentują przedstawiciele wyznaczeni przez: OPZZ - Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce, Federacja Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu „FARMACJA”; NSZZ „Solidarność” - Sekretariat Przemysłu Chemicznego (Sekcja Krajowa Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego); Forum Związków Zawodowych - Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Inżynierów i Techników.

        Stronę pracodawców reprezentują: Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - Konfederacja Lewiatan; Polską Izbę Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED.

w     Skład Zespołu

Sekretarz Podzespołu - Ewa Piotrowska, tel. 22/461-61-55,  ewa.piotrowska@mrips.gov.pl

Nazwisko i imię Instytucja

Maciej Miłkowski  Podsekretarz Stanu  - Współprzewodniczący

Ministerstwo Zdrowia
Krzysztof Kopeć Prezes - Współprzewodniczący Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
  Mirosław Miara, Przewodniczący - Współprzewodniczący NSZZ "Solidarność"

 

Nazwisko i imię Ministerstwo /  Instytucja

 

Olga Semeniuk - Sekretarz Stanu

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Piotr Patkowski - Podsekretarz Stanu  

 Ministerstwo Finansów

Barbara Socha - Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Krzysztof Kopeć

Polski Zwiazek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

Barbara Misiewicz-Jagielak Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
Katarzyna Dubno

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Famaceutycynegio

Grzegorz Rzychwalski Polski Związek Pracodawców Przemysłu Famaceutycznego

Bogumiła Grysiak

NSZZ "Solidarność"

Sopel Włodzimierz NSZZ "Solidarność"
Świeczkowski Leszek NSZZ "Solidarność"
Walicki Tomasz NSZZ "Solidarność"
Grabowski Stanisław OPZZ
Adam Stępień OPZZ
Grażyna Biedrzycka OPZZ
Sławomir Graczyk OPZZ

 

Strona pracodawców

Organizacja Centrala

 

Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

Konfederacja Lewiatan

 

Strona związkowa

 

Organizacja Centrala

 

Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego

OPZZ

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Chemików przy Warszawskich Zakładach Farmaceutycznych Polfa S.A. (Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Cemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce)

OPZZ

NSZZ Pracowników Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. (Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce) OPZZ
Federacja Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu "Farmacja" OPZZ
Międzyzakładowy ZZCh Warszawakich Zakładów Famaceutycznych POLFA, Niezależny Samorządny Międzyzakładowy Zwiazek Zawodowy Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A w Tarchominie, Federacja Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu "Farmacja", NSZZ Pracowników GEDEON RUICHTER Grodzisk Maz. NSZZ :Solidarność"
PILVA Kraków Zakłady Famaceutyczne, GlaxoSmithKline Phamaceuticals, ZF Polpharma, Polfa Tarchomin NSZZ "Solidarność"
Sekcja Krajowa Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ "Solidarność" NSZZ "Solidarność"
Komisja Zakładowa Grodziskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa Sp. z.o.o. (Sekcja Krajowa Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ "Solidarność") NSZZ "Solidarność"
Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna Polskiego Holdingu Farmaceutycznego NSZZ "Solidarność" (Sekcja Krajowa Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ "Solidarność") NSZZ "Solidarność"
Komisja Zakładowa NSZZ "Soldarność" Polfa Warszawa S.A. (Sekcja Krajowa Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ "Solidarność") NSZZ "Solidarność"
Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Polfa Tarchomin S.A. (Sekcja Krajowa Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ "Solidarność") NSZZ "Solidarność"
Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy Pabianickich Zakładach Farmaceutycznych Polfa S.A. (Sekcja Krajowa Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ "Solidarność") NSZZ "Solidarność"

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: a.magrzyk
Informację wprowadził/a: a.magrzyk
Data wytworzenia: 2009-05-11
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2021-12-21 11:21:46 Ewa Piotrowska modyfikacja
2 2021-11-24 11:41:18 Ewelina Guz modyfikacja
3 2021-10-07 12:04:32 n.krasuska modyfikacja
4 2021-02-18 14:23:08 Ewa Piotrowska modyfikacja
5 2021-02-16 10:13:10 n.krasuska modyfikacja
6 2021-02-16 10:08:51 n.krasuska modyfikacja
7 2021-01-29 13:30:52 Ewa Piotrowska modyfikacja
8 2021-01-14 15:33:29 Ewa Piotrowska modyfikacja
9 2020-05-12 09:20:33 Ewa Piotrowska modyfikacja
10 2020-05-06 13:38:24 n.krasuska modyfikacja
11 2020-02-07 09:33:06 Ewelina Guz modyfikacja
12 2020-02-04 12:05:24 Ewa Piotrowska modyfikacja
13 2020-01-28 09:55:10 Ewelina Guz modyfikacja
14 2020-01-27 10:24:30 Ewa Piotrowska modyfikacja
15 2020-01-27 10:21:17 Ewa Piotrowska modyfikacja
16 2019-06-05 11:37:02 Ewa Piotrowska modyfikacja
17 2019-06-05 10:07:37 n.krasuska modyfikacja
18 2019-04-10 10:23:48 Ewa Piotrowska modyfikacja
19 2019-04-09 12:55:48 Ewa Piotrowska modyfikacja
20 2019-03-26 11:36:19 Ewa Piotrowska modyfikacja
21 2019-01-31 10:38:17 n.krasuska modyfikacja
22 2019-01-15 13:20:20 Ewa Piotrowska modyfikacja
23 2018-05-25 12:50:58 n.krasuska modyfikacja
24 2018-05-22 12:32:07 n.krasuska modyfikacja
25 2018-05-22 11:57:04 n.krasuska modyfikacja
26 2018-05-18 10:00:57 Ewa Piotrowska modyfikacja
27 2018-05-07 11:20:25 Ewa Piotrowska modyfikacja
28 2018-04-24 15:01:16 n.krasuska modyfikacja
29 2018-04-23 14:58:02 Ewa Piotrowska modyfikacja
30 2018-04-20 13:42:46 n.krasuska modyfikacja
31 2018-04-13 10:29:12 Ewa Piotrowska modyfikacja
32 2018-01-25 15:48:59 Ewa Piotrowska modyfikacja
33 2018-01-23 11:51:02 Ewa Piotrowska modyfikacja
34 2018-01-10 10:08:44 Ewa Piotrowska modyfikacja
35 2017-08-29 14:42:27 Ewa Piotrowska modyfikacja
36 2017-08-25 12:36:13 n.krasuska modyfikacja
37 2017-02-27 16:21:42 Ewa Piotrowska modyfikacja
38 2017-02-27 16:21:42 Ewa Piotrowska modyfikacja
39 2016-08-11 14:33:52 Ewa Piotrowska modyfikacja
40 2016-06-30 11:56:25 Ewa Piotrowska modyfikacja
41 2016-05-12 15:21:56 Ewa Piotrowska modyfikacja
42 2016-04-14 14:19:51 Ewa Piotrowska modyfikacja
43 2016-04-14 12:04:10 Ewa Piotrowska modyfikacja
44 2016-04-12 14:02:51 n.krasuska modyfikacja
45 2016-03-29 13:50:14 Ewa Piotrowska modyfikacja
46 2016-01-15 13:06:26 Ewa Piotrowska modyfikacja
47 2016-01-15 11:35:07 Ewa Piotrowska modyfikacja
48 2016-01-15 11:10:06 Ewa Piotrowska modyfikacja
49 2016-01-15 10:55:28 Ewa Piotrowska modyfikacja
50 2016-01-15 10:55:12 Ewa Piotrowska modyfikacja
51 2015-05-22 11:33:04 wioletta ziegler modyfikacja
52 2014-01-10 14:40:12 a.magrzyk modyfikacja
53 2013-12-03 13:07:52 a.magrzyk modyfikacja
54 2013-09-10 09:39:48 wioletta ziegler modyfikacja
55 2013-06-27 11:03:33 wioletta ziegler modyfikacja
56 2013-05-20 12:31:23 a.magrzyk modyfikacja
57 2013-05-17 14:44:51 a.magrzyk modyfikacja
58 2013-03-14 15:29:01 wioletta ziegler modyfikacja
59 2013-03-14 10:58:29 wioletta ziegler modyfikacja
60 2013-03-14 10:50:44 wioletta ziegler modyfikacja
61 2013-03-14 10:48:03 wioletta ziegler modyfikacja
62 2013-03-07 11:13:35 a.magrzyk modyfikacja
63 2013-03-07 11:12:22 a.magrzyk modyfikacja
64 2013-03-07 09:31:23 wioletta ziegler modyfikacja
65 2013-02-25 12:38:51 a.magrzyk modyfikacja
66 2013-02-05 13:25:38 a.magrzyk modyfikacja
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: