Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Podzespół ds. Przemysłu Szklarskiego Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej (przy MRiPS)

Podzespół ds. Przemysłu Szklarskiego Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej

W związku z trudną sytuacją panującą w przemyśle hutnictwa szkła oraz mając na względzie inicjatywy ze strony partnerów społecznych działających w tej branży – podjęcia zinstytucjonalizowanego trójstronnego dialogu społecznego w przemyśle szklarskim – Zespół Trójstronny ds. Branży Chemicznej na swoim posiedzeniu dnia 24 października 2008 roku podjął, zgodnie z § 10 „Regulaminu pracy Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej”, uchwałę o powołaniu Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego.

Skład
Stronę rządową w Podzespole reprezentuje trzech przedstawicieli w randze sekretarza lub podsekretarza stanu, po jednym wskazanym przez: Ministra Rozwoju i Technologii, Ministra Finansów, Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Stronę pracowników w Podzespole reprezentują przedstawiciele wyznaczeni przez: OPZZ: Federację Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce, Federację Związków Zawodowych Szkło, NSZZ „Solidarność”: Sekretariat Przemysłu Chemicznego; Forum Związków Zawodowych.

W imieniu strony pracodawców występują dwaj reprezentanci: Związku Pracodawców „Polskie Szkło” (nieskonfederowanego).

Zadania
Podstawowym celem Podzespołu jest prowadzenie trójstronnego dialogu społecznego w celu godzenia interesów stron działających w branży hutnictwa szkła, w celu zachowania pokoju społecznego. Zadaniem Podzespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców, w sprawach związanych z realizacją celów Podzespołu.

Skład Podzespołu

Sekretarz Podzespołu - Barbara Piętakiewicz-Schultz, tel. 22/461-61-38, barbara.pietakiewicz-schultz@mrips.gov.pl

Nazwisko i imię Instytucja

 Olga Semeniuk  Sekreatrz Stanu  

Współprzewodnicząca                             

Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Jan Świątek,                                                                 Prezes Zarządu - Współprzewodniczący                               

Związek Pracodawców "Polskie Szkło"

Wspóprzewodniczący rotacyjnie:

Augustyn Stachowicz                 

Mirosław Miara

Kazimierz Stępiński                       

 

 

Forum Związków Zawodowych

Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "S"

Fedweracja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego  w Polsce

Nazwisko i imię Ministerstwo /  Instytucja

 

Paweł Wdówik Sekretarz Stanu

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

  Piotr Patkowski - Podsekretarz Stanu  

 Ministerstwo Finasów

Łukasz Cieśla                        

Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

Kazimierz Stępiński

 

Marek Zajdel 

 Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce

Federacja Związków Zawodowych Szkło

Władysław Kozieł

Forum Związków Zawodowych

 

 

Strona pracodawców

Przedsiębiorstwo Organizacja

Związek Pracodawców  "Polskie Szkło"

niezrzeszony

 

 

 

Strona związków zawodowych

Organizacja Centrala

Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego       i Ceramicznego w Polsce

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Federacja Związków Zawodowych Szkło  

Sekretariat Przemysłu Chemicznego

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"    

 

Forum Związków Zawodowych
 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: wioletta ziegler
Informację wprowadził/a: wioletta ziegler
Data wytworzenia: 2009-07-08
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2021-12-21 11:17:49 Ewa Piotrowska modyfikacja
2 2021-12-21 11:17:49 Ewa Piotrowska modyfikacja
3 2021-11-24 11:43:28 Ewelina Guz modyfikacja
4 2021-10-07 12:04:54 n.krasuska modyfikacja
5 2021-03-18 13:13:46 n.krasuska modyfikacja
6 2021-02-02 12:41:35 Ewa Piotrowska modyfikacja
7 2021-02-02 12:38:55 Ewa Piotrowska modyfikacja
8 2020-05-06 13:39:36 n.krasuska modyfikacja
9 2020-02-07 09:33:47 Ewelina Guz modyfikacja
10 2020-01-28 09:55:40 Ewelina Guz modyfikacja
11 2020-01-27 11:32:06 Ewa Piotrowska modyfikacja
12 2020-01-27 11:26:47 Ewa Piotrowska modyfikacja
13 2019-06-05 10:08:01 n.krasuska modyfikacja
14 2019-05-13 12:36:21 Ewa Piotrowska modyfikacja
15 2019-01-31 10:44:05 n.krasuska modyfikacja
16 2018-05-22 15:15:34 Ewa Piotrowska modyfikacja
17 2018-05-22 15:14:28 Ewa Piotrowska modyfikacja
18 2018-05-22 12:05:19 n.krasuska modyfikacja
19 2018-05-22 12:03:56 n.krasuska modyfikacja
20 2018-04-20 13:42:01 n.krasuska modyfikacja
21 2018-04-12 12:10:20 Ewa Piotrowska modyfikacja
22 2017-03-29 15:07:40 Ewa Piotrowska dodanie pliku [Regulamin przyjety 4.01.2017 r..docx]
23 2017-03-29 15:07:40 Ewa Piotrowska usunięcie pliku [regulamin. podzespol ds. przemyslu szklarskiego.doc]
24 2017-03-29 15:07:40 Ewa Piotrowska modyfikacja
25 2017-03-29 15:04:41 Ewa Piotrowska modyfikacja
26 2016-04-12 14:03:29 n.krasuska modyfikacja
27 2016-01-15 14:45:24 Ewa Piotrowska modyfikacja
28 2016-01-15 10:01:13 Ewa Piotrowska modyfikacja
29 2016-01-15 09:59:16 Ewa Piotrowska modyfikacja
30 2016-01-15 09:58:22 Ewa Piotrowska modyfikacja
31 2016-01-15 09:57:25 Ewa Piotrowska modyfikacja
32 2016-01-15 09:55:28 Ewa Piotrowska modyfikacja
33 2016-01-15 09:53:45 Ewa Piotrowska modyfikacja
34 2016-01-15 09:52:48 Ewa Piotrowska modyfikacja
35 2016-01-15 09:51:58 Ewa Piotrowska modyfikacja
36 2016-01-15 09:50:35 Ewa Piotrowska modyfikacja
37 2015-04-29 08:39:13 wioletta ziegler modyfikacja
38 2015-04-29 08:30:27 wioletta ziegler modyfikacja
39 2014-01-10 14:41:43 a.magrzyk modyfikacja
40 2013-12-03 13:08:44 a.magrzyk modyfikacja
41 2013-09-10 09:40:11 wioletta ziegler modyfikacja
42 2013-06-27 11:17:58 wioletta ziegler modyfikacja
43 2013-06-27 11:16:33 wioletta ziegler modyfikacja
44 2013-06-27 11:15:40 wioletta ziegler modyfikacja
45 2013-04-05 09:55:56 wioletta ziegler modyfikacja
46 2013-03-14 12:36:42 a.magrzyk modyfikacja
47 2013-03-14 12:35:59 a.magrzyk modyfikacja
48 2013-03-14 12:33:46 a.magrzyk modyfikacja
49 2013-03-14 12:32:19 a.magrzyk modyfikacja
50 2013-03-14 12:32:04 a.magrzyk modyfikacja
51 2013-03-14 12:31:20 a.magrzyk modyfikacja
52 2013-03-14 12:30:03 a.magrzyk modyfikacja
53 2013-03-14 12:28:05 a.magrzyk modyfikacja
54 2013-03-14 12:26:59 a.magrzyk modyfikacja
55 2013-03-14 12:25:16 a.magrzyk modyfikacja
56 2013-03-14 11:39:47 a.magrzyk modyfikacja
57 2013-03-14 11:35:11 a.magrzyk modyfikacja
58 2013-03-07 14:32:06 wioletta ziegler modyfikacja
59 2013-03-07 14:31:01 wioletta ziegler modyfikacja
60 2013-03-07 10:01:32 wioletta ziegler modyfikacja
61 2013-03-07 10:01:01 wioletta ziegler modyfikacja
62 2013-03-07 09:32:55 wioletta ziegler modyfikacja
63 2013-03-07 09:32:17 wioletta ziegler modyfikacja
64 2013-02-05 13:26:45 a.magrzyk modyfikacja
65 2013-01-02 10:09:46 wioletta ziegler modyfikacja
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: