Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Podzespół ds. Sektora Paliwowego i Petrochemicznego Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej (przy MRiPS)

Podzespół ds. Sektora Paliwowego i Petrochemicznego Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej

 

Zadania Podzespołu

Zadaniem podzespołu jest prowadzenie trójstronnego dialogu branżowego dla godzenia interesów stron i zachowania pokoju społecznego oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców., w sprawach związanych z rozwiązywaniem problemów sektora paliwowego i petrochemicznego, w tym monitoringu realizacji przyjętych programów restrukturyzacyjnych, prywatyzacyjnych oraz strategii dla sektora.


Skład Podzespołu (w trakcie ustalania)

  • Strona rządowa reprezentowana była przez 3 przedstawicieli resortów: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
  • Strona związkowa reprezentowana była przez 3 przedstawicieli organizacji związkowych przedsiębiorstw oraz zakładów sektora paliwowego i petrochemicznego.
  • Strona pracodawców reprezentowana była przez 3 przedstawicieli organizacji pracodawców przedsiębiorstw oraz zakładów sektora paliwowego i petrochemicznego.

Choć nadal trwały prace nad ustaleniem przedstawicieli stron do składu Podzespołu,  to w dniu 26 czerwca 2013 roku odbyło się inauguracyjne i zarazem jedyne posiedzenie Podzespołu z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych sektora paliwowego i petrochemicznego. Na spotkaniu dokonano wyboru współprzewodniczących strony rządowej, pracodawców i związków zawodowych. Przyjęto również ustalenia organizacyjne określające zasady i tryb działania, w tym podjęto decyzję o dalszej pracy Podzespołu według Regulaminu Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej.  Omówiono również politykę rządu dla przemysłu naftowego w Polsce przygotowaną przez Ministerstwo Gospodarki z dnia 6 lutego 2007 r. oraz sytuację OLPP Sp. z o.o. wobec aktualnych zapisów o zabezpieczeniu energetycznym Państwa zawarte w polityce rządu dla przemysłu naftowego, w tym kwestie przede wszystkim pracownicze i stabilności zatrudnienia.

Skład Podzespołu

sekretarz Podzespołu - 

Nazwisko i imię Instytucja
                            - Współprzewodniczący Ministerstwo
Gac Aleksandra - Współprzewodnicząca Przewodniczaca MNZZ Oracowników OLPP i Spółek Zaleznych z s, w Nowej Wsi Wielkiej
Zieliński Tomasz - Współprzewodniczacy Polska Izba Przemysłu Chemicznego (Pracodawcy RP)

 

Skład strony rządowej:

Nazwisko i imię Ministerstwo
Olga Semeniuk Ministerstwo Rozwoju i Technologii - Podsekretarz Stanu
Paweł Wdówik Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Sekretarz Stanu
Maciej Małecki Ministerstwo Aktywów Państwowych - Sekretarz Stanu
Piotr Patkowski Ministerstwo Finansów - Podsekretarz Stanu


Skład strony związkowej:

Nazwisko i imię Związki zawodowe
Kędzierski Zdzisław OPZZ - Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego, Przewodniczący MNZZ Pracowników PKN ORLEN Sa i Grupy Kapitałowej
Stec Grzegorz OPZZ - Przewodniczący NSZZ  Pracowników PERN SA
Gac Aleksandra OPZZ - Wiceprzewodniczaca MNZZ Pracowników Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o.o. i Spółek Zależnych z siedzibą w Nowej Wsi Wielkiej
Miara Mirosław NSZZ "Solidarność" - Przewodniczący Sekretariatu Przemuysłu Chemicznego
Wyciechowski Bogdan NSZZ "Solidarność" w LOTOS Gdańsk SA
Kleczkowski Henryk NSZZ "Solidarność" w PKN ORLEN SA
Wręga Sławomir FZZ - Wiceprzewodniczący Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego
Trębacz Kazimierz FZZ - Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w LOTOS SA

 

Skład strony pracodawców:

Nazwisko i imię Organizacje pracodawców
Zieliński Tomasz Polska Izba Przemysłu Chemicznego - Prezes Zarządu
Pettke Paweł Grupa Lotos SA
  PKN ORLEN S.A.

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: n.krasuska
Informację wprowadził/a: n.krasuska
Data wytworzenia: 2016-03-10
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2021-11-24 11:44:59 Ewelina Guz modyfikacja
2 2021-03-18 14:29:22 n.krasuska modyfikacja
3 2021-03-18 13:12:05 n.krasuska modyfikacja
4 2021-02-16 10:10:30 n.krasuska modyfikacja
5 2020-05-06 13:40:12 n.krasuska modyfikacja
6 2020-02-07 09:34:25 Ewelina Guz modyfikacja
7 2020-01-29 09:21:30 n.krasuska modyfikacja
8 2020-01-28 09:56:40 Ewelina Guz modyfikacja
9 2019-01-31 10:44:30 n.krasuska modyfikacja
10 2018-05-25 12:51:43 n.krasuska modyfikacja
11 2018-05-22 12:06:43 n.krasuska modyfikacja
12 2018-04-20 13:40:39 n.krasuska modyfikacja
13 2018-01-09 08:36:27 n.krasuska modyfikacja
14 2018-01-09 08:35:30 n.krasuska modyfikacja
15 2017-08-22 10:40:40 n.krasuska modyfikacja
16 2016-04-14 13:47:03 n.krasuska modyfikacja
17 2016-03-10 12:59:23 n.krasuska modyfikacja
18 2016-03-10 12:58:48 n.krasuska modyfikacja
19 2016-03-10 12:58:07 n.krasuska modyfikacja
20 2016-03-10 12:57:07 n.krasuska modyfikacja
21 2016-03-10 11:44:59 n.krasuska utworzenie dokumentu
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: