Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Trójstronny Zespół ds. Branży Węgla Brunatnego (przy MRiPS)

Trójstronny Zespół ds. Branży Węgla Brunatnego

W wyniku kilkuletnich zabiegów związków zawodowych branży węgla brunatnego o powołanie Zespołu Trójstronnego dla tej branży, po wnikliwej konsultacji międzyresortowej, Minister Pracy i Polityki Społecznej, jako odpowiedzialny za dialog społeczny, powołał, w dniu 22 września 2006 roku, Trójstronny Zespół ds. Branży Węgla Brunatnego.
Pierwsze posiedzenie Zespołu odbyło się 22 września 2006 r. w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” S.A. w Kleczewie. Dotychczas Zespół odbył 30 spotkań.
 
Skład:
Zespół  29 lipca 2016 r. przyjął nowy Regulaminu, zgodnie z którym:
ze strony rządowej w Zespole  uczestniczą  wiceministrowie aktywów państwowych; rodziny i polityki społecznej; rozwoju, pracy i technologii; klimatu i środowiska oraz finansów  – po jednym z każdego resortu;
ze strony związkowej - po 3 przedstawicieli wyznaczonych przez: Krajową Sekcję Węgla Brunatnego Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”, Federację Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego, Sekcję Węgla Brunatnego Porozumienia Związków Zawodowych „Kadra”, Krajową Sekcję Górnictwa Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego oraz 2 przedstawicieli z Sekcji  Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność 80”.
Stronę pracodawców w zespole reprezentuje 5 przedstawicieli wyznaczonych przez Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego.
 
Do prac w Zespole strony mogą dopraszać jako obserwatorów przedstawicieli innych organizacji związkowych i pracodawców działających w branży oraz ze strony rządowej przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych jak również reprezentantów administracji rządowej i samorządowej.
 
 
Zadania

Zadaniem Zespołu jest kontynuowanie trójstronnego dialogu sektorowego prowadzonego dla godzenia interesów stron przy wypracowywaniu stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa wobec branży węgla brunatnego oraz interesów pracowników i pracodawców.
 
Wyniki prac
  • Podpisanie w dniu 22.09.2006 r., Porozumienia pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa, Ministrem Gospodarki, przy udziale Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,  a Sekretariatem Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” w sprawie dialogu społecznego pomiędzy wyżej wymienionymi Ministrami a stroną społeczną;

Wypracowanie stanowisk nt.:

  • „Programu dla elektroenergetyki” przyjętego następnie przez Radę Ministrów w dniu 28.03.06 r., w części dotyczącej branży węgla brunatnego,
  • projektu ustawy o zasadach nieodpłatnego nabywania od Skarbu Państwa akcji przez uprawnionych pracowników w procesie konsolidacji sektora elektroenergetycznego oraz projektów aktów wykonawczych do tej ustawy w zakresie odnoszącym się do branży węgla brunatnego,
  • przyszłości Instytutu Górnictwa Odkrywkowego Poltegor – Instytut we Wrocławiu -  w aspekcie planów konsolidacji jednostek naukowo-badawczych i projektu włączenia w struktury Głównego Instytutu Górnictwa.
  • zmiany przyznanych dla Polski przez KE mniejszych uprawnień do emisji dwutlenku węgla.
Skład zespołu
Sekretarz Zespołu - Ewelina Guz - tel. 022 461 61 44 - ewelina.guz@mrips.gov.pl
                   
   
-  Współprzewodniczący - strona rządowa Ministerstwo Aktywów Państwowych
Ilnicki Wojciech -  Współprzewodniczący - strona związków zawodowych Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ Solidarność
Sławomir Wochna -  Współprzewodniczący - strona pracodawców    Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego

 

Strona rządowa  
Olga Semeniuk Ministerstwo Rozwoju i Technologii
  Ministerstwo Aktywów państwowych

Paweł Wdówik

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Piotr Patkowski

Ministerstwo Finansów

Piotr Dziadzio Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Strona związków zawodowych  

Grzegorz Matuszak

Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ "Solidarność"

Krzysztof Mariankowski

Federacja Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego

Bogumił Tyszkiewicz

Federacja Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego

Dariusz Zbierski

Federacja Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego

Alicja Messerszmidt

Porozumienie Związków Zawodowych "Kadra"

Mieczysław Krupiński

Porozumienie Związków Zawodowych "Kadra"

Marek Waldemar Jończyk

Porozumienie Związków Zawodowych "Kadra"

Waldemar Lutkowski

 Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego - Sekcja Górnictwa

Adam Blada

 Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego - Sekcja Górnictwa

Maciej Kaźmierczak

Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego - Sekcja Górnictwa

Mirosław Lezianka

Sekcja Węgla Brunatnego NSZZ "Solidarność '80"

Piotr Kubiś

Sekcja Węgla Brunatnego NSZZ "Solidarność '80"

Strona pracodawców  
Wioletta Czemiel-Grzybowska Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego  
Paweł Markowski Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego
Andrzej Bik Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego
Sławomir Wochna Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego
Krzysztof Rośniak Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego

 

Strona pracodawców

 

Organizacja

 

Zrzeszona

w reprezentatywnej centrali

Związek Pracodawców

Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego

 

Pracodawcy RP

 

Strona związkowa

 

Organizacja

 

Zrzeszona

w reprezentatywnej centrali

1.Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność”

 

NSZZ „S”

2.Federacja Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego

 

OPZZ

3.Porozumienie Związków Zawodowych „Kadra”

Sekcja Węgla Brunatnego

FZZ

4.Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

 

 

FZZ

5.Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego „RUCH” Kopalni Węgla Brunatnego „KONIN”S.A.

 

 

FZZ

6.Sekcja Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność 80”

 

FZZ

 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: wioletta ziegler
Informację wprowadził/a: wioletta ziegler
Data wytworzenia: 2009-04-28
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2021-11-24 11:46:00 Ewelina Guz modyfikacja
2 2021-09-22 09:24:45 Ewelina Guz modyfikacja
3 2021-02-11 11:29:01 Ewelina Guz modyfikacja
4 2021-02-09 10:04:29 Ewelina Guz modyfikacja
5 2021-02-09 10:01:34 Ewelina Guz modyfikacja
6 2021-01-29 11:28:08 Ewelina Guz modyfikacja
7 2021-01-12 10:56:09 Ewelina Guz modyfikacja
8 2020-10-01 12:10:51 Ewelina Guz modyfikacja
9 2020-09-04 10:01:57 Ewelina Guz modyfikacja
10 2020-05-28 08:53:08 Ewelina Guz modyfikacja
11 2020-05-26 13:57:15 Ewelina Guz modyfikacja
12 2020-05-06 13:34:28 n.krasuska modyfikacja
13 2020-03-30 07:32:49 n.krasuska modyfikacja
14 2020-02-07 09:35:13 Ewelina Guz modyfikacja
15 2020-01-29 09:27:00 n.krasuska modyfikacja
16 2020-01-29 09:23:32 n.krasuska modyfikacja
17 2020-01-29 09:22:58 n.krasuska modyfikacja
18 2020-01-28 09:57:55 Ewelina Guz modyfikacja
19 2020-01-03 11:04:04 n.krasuska modyfikacja
20 2019-06-10 11:54:49 n.krasuska modyfikacja
21 2019-02-15 07:43:34 n.krasuska modyfikacja
22 2018-12-20 11:23:04 n.krasuska modyfikacja
23 2018-10-01 15:11:42 Waldemar Pleszewa modyfikacja
24 2018-09-07 14:44:31 n.krasuska modyfikacja
25 2018-05-25 12:52:44 n.krasuska modyfikacja
26 2018-05-22 11:28:43 n.krasuska modyfikacja
27 2018-05-19 08:29:20 n.krasuska modyfikacja
28 2018-04-20 13:34:28 n.krasuska modyfikacja
29 2018-01-26 15:00:55 n.krasuska modyfikacja
30 2018-01-26 11:09:39 n.krasuska modyfikacja
31 2018-01-26 11:09:09 n.krasuska modyfikacja
32 2018-01-26 11:08:40 n.krasuska modyfikacja
33 2018-01-26 11:07:47 n.krasuska modyfikacja
34 2018-01-26 09:30:09 n.krasuska modyfikacja
35 2018-01-26 09:09:15 n.krasuska modyfikacja
36 2017-06-27 10:34:34 n.krasuska modyfikacja
37 2016-12-09 11:11:22 ewa kleniewska modyfikacja
38 2016-12-09 11:10:48 ewa kleniewska modyfikacja
39 2016-12-09 11:07:03 ewa kleniewska usunięcie pliku [Regulamin ZTds.BWB.doc]
40 2016-12-09 11:07:03 ewa kleniewska modyfikacja
41 2016-11-30 11:46:43 ewa kleniewska modyfikacja
42 2016-09-15 11:30:59 ewa kleniewska modyfikacja
43 2016-09-15 11:30:38 ewa kleniewska modyfikacja
44 2016-09-15 11:29:48 ewa kleniewska modyfikacja
45 2016-09-15 11:28:37 ewa kleniewska modyfikacja
46 2016-06-08 11:10:19 ewa kleniewska modyfikacja
47 2016-04-14 13:31:37 ewa kleniewska modyfikacja
48 2016-02-18 11:44:33 ewa kleniewska modyfikacja
49 2015-12-16 11:33:40 ewa kleniewska modyfikacja
50 2015-12-16 10:28:44 ewa kleniewska modyfikacja
51 2015-12-16 10:27:17 ewa kleniewska modyfikacja
52 2015-12-16 10:25:20 ewa kleniewska modyfikacja
53 2015-12-03 15:03:39 ewa kleniewska modyfikacja
54 2015-08-28 13:40:58 ewa kleniewska modyfikacja
55 2015-08-28 13:40:31 ewa kleniewska modyfikacja
56 2015-08-25 15:10:10 ewa kleniewska modyfikacja
57 2015-08-24 14:04:19 ewa kleniewska modyfikacja
58 2015-08-24 14:03:19 ewa kleniewska modyfikacja
59 2015-08-24 13:51:58 ewa kleniewska modyfikacja
60 2015-08-24 13:51:26 ewa kleniewska modyfikacja
61 2014-10-22 10:58:16 ewa kleniewska modyfikacja
62 2014-02-20 10:55:24 a.magrzyk modyfikacja
63 2014-01-10 14:42:57 a.magrzyk modyfikacja
64 2013-12-03 13:09:17 a.magrzyk modyfikacja
65 2013-09-10 09:42:22 wioletta ziegler modyfikacja
66 2013-07-24 10:25:42 a.magrzyk modyfikacja
67 2013-06-28 12:06:08 a.magrzyk dodanie pliku [Regulamin ZTds.BWB.doc]
68 2013-06-28 12:06:08 a.magrzyk modyfikacja
69 2013-06-28 12:03:28 a.magrzyk modyfikacja
70 2013-06-28 12:00:57 a.magrzyk usunięcie pliku [regulamin.tzb wegiel brunatny.doc]
71 2013-06-28 12:00:57 a.magrzyk modyfikacja
72 2013-06-28 11:41:22 n.krasuska modyfikacja
73 2013-06-26 15:49:38 a.magrzyk modyfikacja
74 2013-05-17 14:51:29 a.magrzyk modyfikacja
75 2013-03-07 10:11:23 wioletta ziegler modyfikacja
76 2013-03-07 10:09:05 wioletta ziegler modyfikacja
77 2013-03-07 10:08:31 wioletta ziegler modyfikacja
78 2013-03-07 10:07:53 wioletta ziegler modyfikacja
79 2013-03-07 10:03:55 wioletta ziegler modyfikacja
80 2013-03-07 10:03:28 wioletta ziegler modyfikacja
81 2013-03-07 09:39:39 wioletta ziegler modyfikacja
82 2013-02-05 13:33:04 a.magrzyk modyfikacja
83 2013-01-02 09:55:11 wioletta ziegler modyfikacja
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: