Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Motoryzacyjnego

Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Motoryzacyjnego

Trójstronny Zespół Branżowy do spraw Przemysłu Motoryzacyjnego został powołany przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2232 z pózn. zm.) oraz wniosku strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu do spraw przemysłu motoryzacyjnego.

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu odbyło się 22 czerwca 2021 r.

do góry Ostatnia modyfikacja: 03-12-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: