Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół Trójstronny ds. Branży Chemicznej (przy MRiPS)

Zespół Trójstronny ds. Branży Chemicznej

Zespół został powołany na wniosek, z którym w lutym 2003 r. wystąpiły do rządu organizacje związkowe sektora chemicznego. Podstawą dla ich wniosku były punkty „Porozumienia Ramowego – Dialog Autonomiczny w Sektorze Chemicznym”, w którym jego sygnatariusze wspólnie postanowili podjąć wszelkie działania zmierzające do opracowania programów restrukturyzacji przemysłu chemicznego i wdrożenia ich tak, aby stał się on konkurencyjny wobec przedsiębiorstw z krajów UE” oraz do wystąpienia do Rządu RP o powołanie zespołu trójstronnego dla sektora chemicznego, w celu wdrożenia programu «Strategia dla przemysłu chemicznego do roku 2010» przyjętego w dniu 4 czerwca 2002 roku przez Radę Ministrów”. Zespół pracuje w oparciu o przyjęty „Regulamin Pracy Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej”.

Stronę rządową reprezentują przedstawiciele: Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Rozwoju i Technoligiii, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny, i Polityki Społecznej .

. Stronę związkową reprezentują przedstawiciele: Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce (OPZZ), Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych., Związek Zawodowy Inżynierów i Techników

Stronę pracodawców reprezentują przedstawiciele: Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (KPP), PKPP „Lewiatan”, Business Centre Club Związek Pracodawców.

Zadania

Celem powołania Zespołu ds. Branży Chemicznej jest prowadzenie trójstronnego dialogu sektorowego dla godzenia interesów stron przy realizacji rządowych programów restrukturyzacji zakładów branży chemicznej, w celu zachowania pokoju społecznego. Zadaniem Zespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców, w sprawach związanych z realizacją celów Zespołu.

 

Na wniosek partnerów społecznych powołano w 2009 r. Podzespół ds. Przemysłu Szklarskiego. W roku 2011 zaproponowano powwołanie Podzespołu ds. Sektora Paliwowego i Petrochemicznego (obydwa Podzespoły w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej

 

Skład zespołu

Sekretarz Zespołu - po Barbara Pi,etakiewicz-Schultz, tel. 22/461-61-38, barbara.pitakiewicz-schultz@mrips.gov.pl

Nazwisko i imię Instytucja
 

                  

Współprzewodniczący Zespołu - Olga Semeniuk sekretarz stanu Ministerstwo Rozwoju iTechnologii
Współprzewodniczący Zespołu - Wręga Sławomir

Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Zakładów Azotowych Puławy

Forum Związków Zawodowych

 

SKŁAD  STRONY  RZĄDOWEJ
Semeniuk Olga Ministerstwo Rozwoju i Technologii - Sekretarz Stanu
Patkowski Piotr Ministerstwo Finansów -  Podsekretarz Stanu
Śliwka Andrzej Ministerstwo Aktywów Państwowych - Sekretarz Stanu

  Socha Barbara                                              Ministerstwo Rodziny i Polityki Spolecznej - Podsekretarz Stanu

SKŁAD  STRONY  PRACODAWCÓW
   
   
   
Rafał Czubiński Konfederacja Lewiatan
   
SKŁAD  STRONY  ZWIĄZKOWEJ
Miara Mirosław NSZZ "Solidarność" - Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego
Bezara Sławomir NSZZ "Solidarność" - Przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego
Malicki Andrzej NSZZ "Solidarność" - wiceprzewodniczący MOZ NSZZ Solidarność ZHC Police S.A.
Pasiowiec Paweł NSZZ "Solidarność" - KP NSZZ Solidarność Grupa Azoty Tarnów
Anna Czarnecka FZZ - Porozumienie Związków Zawodowych KADRA
Arkdiusz Poboirski FZZ -  Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków  Zawodowych Pracoqwników Ruchu Ciągłego
Borys Bożena OPZZ - Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce 
Rogiewicz Stefan OPZZ - Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce
Kosiba Wiesław OPZZ - Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce
Marek Kuczyński OPZZ - Związek Zawodowy Inżynierów i Techników

 

Nazwisko i imię   Instytucja

 

Marek Woszczyk - Prezes Zarządu

Urząd Regulacji Energetyki
Mariusz Zawisza - Prezes Zarządu         Polskie Górnictwo Naftowe            i Gazownictwo SA
Jerzy Koziara - Dyrektor ds. Zarządzania i Polityki Personalnej  
Andrzej Miazga - Prezes Zarządu Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna SA

 

Strona pracodawców

Organizacja Centrala
 

 

  Konfederacja Lewiatan
   
         

 

Strona związków zawodowych

Organizacja Centrala
  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
   
   
   
  Niezależny Samorządny Związek      Zawodowy "Solidarność"             
   
  Forum Związków Zawodowych
   
   
   

 

 


 

Rejestr zmian:

Autor informacji: a.magrzyk
Informację wprowadził/a: a.magrzyk
Data wytworzenia: 2009-05-11
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2021-12-21 11:10:29 Ewa Piotrowska modyfikacja
2 2021-12-10 12:39:55 Ewa Piotrowska modyfikacja
3 2021-11-26 12:15:17 Ewelina Guz modyfikacja
4 2021-11-24 11:40:28 Ewelina Guz modyfikacja
5 2021-10-07 12:04:15 n.krasuska modyfikacja
6 2021-04-07 09:35:00 n.krasuska modyfikacja
7 2021-03-18 13:15:20 n.krasuska modyfikacja
8 2021-03-16 13:24:17 n.krasuska modyfikacja
9 2021-01-29 13:23:44 Ewa Piotrowska modyfikacja
10 2020-07-31 06:41:06 n.krasuska modyfikacja
11 2020-05-06 13:33:20 n.krasuska modyfikacja
12 2020-02-07 09:32:06 Ewelina Guz modyfikacja
13 2020-01-29 09:25:56 n.krasuska modyfikacja
14 2020-01-28 09:54:08 Ewelina Guz modyfikacja
15 2019-06-06 09:58:41 n.krasuska modyfikacja
16 2019-06-05 10:07:18 n.krasuska modyfikacja
17 2018-05-25 12:48:58 n.krasuska modyfikacja
18 2018-05-22 11:55:06 n.krasuska modyfikacja
19 2018-04-24 15:03:09 n.krasuska modyfikacja
20 2018-04-24 14:54:24 n.krasuska modyfikacja
21 2018-04-20 13:46:58 n.krasuska modyfikacja
22 2018-04-19 09:26:46 n.krasuska modyfikacja
23 2018-03-29 11:14:12 n.krasuska modyfikacja
24 2018-02-02 13:22:55 n.krasuska modyfikacja
25 2018-02-02 12:15:34 n.krasuska modyfikacja
26 2016-10-26 12:00:44 n.krasuska modyfikacja
27 2016-10-26 12:00:00 n.krasuska modyfikacja
28 2016-06-09 14:30:40 n.krasuska modyfikacja
29 2016-06-09 14:29:45 n.krasuska modyfikacja
30 2016-06-09 14:27:42 n.krasuska modyfikacja
31 2016-06-08 09:20:04 n.krasuska modyfikacja
32 2016-05-04 15:56:46 n.krasuska modyfikacja
33 2016-04-28 11:05:09 n.krasuska modyfikacja
34 2016-04-28 10:58:24 n.krasuska modyfikacja
35 2016-04-12 14:02:15 n.krasuska modyfikacja
36 2016-03-30 09:12:27 n.krasuska modyfikacja
37 2016-02-10 09:38:50 n.krasuska modyfikacja
38 2016-02-08 11:54:44 n.krasuska modyfikacja
39 2016-02-08 11:53:51 n.krasuska modyfikacja
40 2016-02-01 10:21:34 n.krasuska modyfikacja
41 2016-02-01 10:10:43 n.krasuska modyfikacja
42 2016-01-12 13:37:25 n.krasuska modyfikacja
43 2016-01-04 10:12:32 n.krasuska modyfikacja
44 2015-12-23 15:50:31 n.krasuska modyfikacja
45 2015-12-23 14:16:19 n.krasuska modyfikacja
46 2015-12-23 11:36:58 n.krasuska modyfikacja
47 2015-12-23 11:23:26 n.krasuska modyfikacja
48 2015-12-23 11:23:07 n.krasuska modyfikacja
49 2015-12-23 11:22:08 n.krasuska modyfikacja
50 2015-12-23 11:20:06 n.krasuska modyfikacja
51 2015-03-25 09:27:05 wioletta ziegler modyfikacja
52 2015-03-25 09:26:00 wioletta ziegler modyfikacja
53 2014-03-11 12:18:43 a.magrzyk modyfikacja
54 2014-01-15 08:29:42 a.magrzyk modyfikacja
55 2014-01-10 14:39:35 a.magrzyk modyfikacja
56 2013-12-03 13:07:28 a.magrzyk modyfikacja
57 2013-11-26 14:23:04 a.magrzyk modyfikacja
58 2013-09-10 09:38:58 wioletta ziegler modyfikacja
59 2013-06-26 12:25:31 wioletta ziegler modyfikacja
60 2013-05-17 14:44:06 a.magrzyk modyfikacja
61 2013-03-14 09:57:11 wioletta ziegler modyfikacja
62 2013-03-14 09:53:39 wioletta ziegler modyfikacja
63 2013-03-13 12:38:41 a.magrzyk modyfikacja
64 2013-03-13 12:37:26 a.magrzyk modyfikacja
65 2013-03-13 10:38:34 a.magrzyk modyfikacja
66 2013-03-13 10:37:34 a.magrzyk modyfikacja
67 2013-03-13 10:25:24 a.magrzyk modyfikacja
68 2013-03-13 10:04:38 a.magrzyk modyfikacja
69 2013-03-08 10:39:24 a.magrzyk modyfikacja
70 2013-03-07 09:59:19 wioletta ziegler modyfikacja
71 2013-03-07 09:57:23 wioletta ziegler modyfikacja
72 2013-03-07 09:55:59 wioletta ziegler modyfikacja
73 2013-03-07 09:41:02 a.magrzyk modyfikacja
74 2013-03-07 09:39:57 a.magrzyk modyfikacja
75 2013-03-07 09:38:22 a.magrzyk modyfikacja
76 2013-03-07 09:36:50 a.magrzyk modyfikacja
77 2013-03-07 09:35:07 a.magrzyk modyfikacja
78 2013-03-07 09:30:21 wioletta ziegler modyfikacja
79 2013-03-07 09:28:17 wioletta ziegler modyfikacja
80 2013-03-07 09:27:26 wioletta ziegler modyfikacja
81 2013-03-07 09:24:53 wioletta ziegler modyfikacja
82 2013-03-07 09:22:31 wioletta ziegler modyfikacja
83 2013-03-07 09:16:30 wioletta ziegler modyfikacja
84 2013-02-05 13:24:08 a.magrzyk modyfikacja
85 2013-02-01 10:22:43 a.magrzyk modyfikacja
86 2013-01-17 10:45:10 a.magrzyk modyfikacja
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: