Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej (przy MRPiPS)

Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej

Zespół działa od marca 1998 roku w wyniku decyzji stron: rządowej i reprezentantów branży energetycznej (związków zawodowych i organizacji pracodawców) o jego powołaniu.
Od 1999 roku Zespół odbył 82 posiedzenia. W tym okresie odbywały się także spotkania zespołów roboczych.
 
Skład
Ze strony rządowej uczestniczą w nim wiceministrowie energii, rodziny, pracy i polityki społecznej, rozwoju, środowiska oraz finansów, a także prezes Urzędu Regulacji Energetyki – po jednym z każdego urzędu.
Ze strony związkowej uczestniczy w nim 15 przedstawicieli wyznaczonych przez: ZZZ Energetyków, KS Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ „Solidarność”, KS Energetyki NSZZ „Solidarność”, SK Energetyki ZZ Inżynierów i Techników, OZZZ Pracowników Ruchu Ciągłego.
Stronę pracodawców w zespole reprezentuje 15 przedstawicieli wyznaczonych przez: organizację pracodawców działającą w branży energetycznej, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., TAURON Polska Energia S.A., ENEA S.A., ENERGA S.A. W pracach Zespołu bierze także udział przedstawiciel Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Do prac w Zespole strony mogą dopraszać jako obserwatorów przedstawicieli innych organizacji związkowych i pracodawców działających w branży oraz ze strony rządowej przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych jak również reprezentantów administracji rządowej i samorządowej.
 
Zadania

Zadaniem Zespołu jest prowadzenie trójstronnego dialogu społecznego dla godzenia interesów stron w celu wypracowywania stanowisk w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa wobec branży energetycznej oraz interesów pracowników i pracodawców.
 
 
Wyniki prac

Wypracowanie stanowiska nt.
 •  „Korekty założeń polityki energetycznej kraju do 2020 roku; w kontekście pracowniczych skutków socjalnych.
 •  „Aktualizacji programu wprowadzania konkurencyjnego rynku energii elektrycznej w Polsce”
 • „Programu realizacji polityki właścicielskiej Ministra Skarbu Państwa w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego” (styczeń 2003 r).
 • tzw. taryfy pracowniczej,
 •  „Programu dla elektroenergetyki” przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 28.03.2006 r.,
 • projektu ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej,
 • wydzielenia Operatorów Systemu Dystrybucyjnego,
 • projektu ustawy o zasadach nieodpłatnego nabywania od Skarbu Państwa akcji przez uprawnionych pracowników w procesie konsolidacji sektora elektroenergetycznego oraz projektów aktów wykonawczych do tej ustawy,
 • zmiany przyznanych dla Polski przez KE mniejszych uprawnień do emisji dwutlenku węgla.
 • branżowych propozycji łagodzących negatywne skutki kryzysu światowego dla Polski.
 • założeń do "Polityki energetycznej Polski do 2030 roku".
 • założeń do "Polityki energetycznej Polski do 2050 roku"

 

Skład zespołu

Nazwisko i imię Instytucja Kontakt

 

Andrzej Piotrowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii - Współprzewodniczący - strona rządowa

 

Ministerstwo Energii

              

Roman Rutkowski   - Współprzewodniczący - strona związków zawodowych

Krajowa Sekcja Energetyki

NSZZ "Solidarność'

Tel: 063 244-52-20    biuro.koni@solidarnosc.org.pl,

  Paweł Śliwa            - Współprzewodniczący - strona pracodawców

PGE Poska Grupa Energetyczna S.A.

 Tel: 022 340-19-08  pawel.sliwa@gkpge.pl,           

                                  - Sekretarz Zespołu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Nazwisko i imię Ministerstwo /  Instytucja

 

Strona rządowa  
Andrzej Piotrowski Ministerstwo Energii

Marcin Zieleniecki

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Tadeusz Kościński Ministerstwo Rozwoju

Paweł Sałek

 Ministerstwo Środowiska

Leszek Skiba

Ministerstwo Finansów

Maciej Bando

               Urząd Regulacji Energetyki          

Strona związków zawodowych  

Jerzy Moryc

Sekcja Krajowa Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ "Solidarność"

Wojciech Asterski

Sekcja Krajowa Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ "Solidarność"

Dariusz Kucharewicz

Sekcja Krajowa Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ "Solidarność

Janusz Śniadecki Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków

Jerzy Wiertelak

Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków

Ryszard Walczuk

Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków

Krzysztof Marzec

Krajowa Sekcja Energetyki NSZZ "Solidarność"

Barbara Stefaniak - Gnyp

Krajowa Sekcja Energetyki NSZZ "Solidarność"

Tadeusz Dachowski

Krajowa Sekcja Energetyki NSZZ "Solidarność"

Marek Solecki

Sekcja Energetyczna Związku Zawodowego Inżynierów i Techników

Konrad Kujawski

Sekcja Energetyczna Związku Zawodowego Inżynierów i Techników

Przemysław Możejko

Sekcja Energetyczna Związku Zawodowego Inżynierów i Techników

Krzysztof Kisielewski

Sekcja Energetyczna Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

Zbigniew Dykowski

Sekcja Energetyczna Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

Jan Ciężki

Sekcja Energetyczna Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

Strona pracodawców  
Bolesław Jankowski PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Michał Marcinkowski

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Kamil Kamiński TAURON Polska Energia S.A.
Kinga Migdał TAURON Polska Energia S.A.

Tomasz Stępniowski

TAURON Polska Energia S.A.

Wiesław Piosik

ENEA S.A.

Ewa Skrzyńska

ENEA S.A.

Bogdan Klepas ENEA S.A.

Wioleta Kandziak

ENERGA S.A.

Krystyna Urbańska ENERGA S.A.
Maria Stępniewska ENERGA S.A.
Magdalena Bezulska Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki
Aneta Adamiec Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki
Jolanta Skrzyńska-Winkel

Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki

ENEA S.A.

   

 

 

 

Organizacja Centrala

Strona pracodawców

 

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
TAURON Polska Energia S.A.
ENEA S.A.

ENERGA S.A.

Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki

 

Strona związkowa

 

Organizacja Centrala

 

1.Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków

OPZZ

2.Krajowa Sekcja Energetyki NSZZ „Solidarność”

NSZZ "S"

3.Sekcja Energetyczna Związku Zawodowego Inżynierów i Techników

FZZ

4.Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

FZZ

5.Krajowa Sekcja Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ „Solidarność”

NSZZ „S”

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: wioletta ziegler
Informację wprowadził/a: wioletta ziegler
Data wytworzenia: 2009-04-28
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-04-20 13:30:10 n.krasuska modyfikacja
2 2017-06-27 10:33:20 n.krasuska modyfikacja
3 2017-04-04 15:17:04 ewa kleniewska modyfikacja
4 2017-03-31 08:39:16 n.krasuska modyfikacja
5 2016-11-30 11:06:12 ewa kleniewska modyfikacja
6 2016-09-29 14:42:56 ewa kleniewska modyfikacja
7 2016-09-29 14:26:20 ewa kleniewska usunięcie pliku [Regulamin oryg. ZTE 2013.pdf]
8 2016-09-29 14:26:20 ewa kleniewska modyfikacja
9 2016-09-28 13:59:40 ewa kleniewska modyfikacja
10 2016-09-15 11:00:52 ewa kleniewska modyfikacja
11 2016-09-15 10:57:22 ewa kleniewska modyfikacja
12 2016-09-01 09:03:45 ewa kleniewska modyfikacja
13 2016-06-09 14:47:41 ewa kleniewska modyfikacja
14 2016-06-09 09:52:32 ewa kleniewska modyfikacja
15 2016-06-09 09:50:32 ewa kleniewska modyfikacja
16 2016-06-06 13:15:03 ewa kleniewska modyfikacja
17 2016-06-06 13:14:36 ewa kleniewska modyfikacja
18 2016-04-14 13:24:13 ewa kleniewska modyfikacja
19 2016-04-12 13:58:09 n.krasuska modyfikacja
20 2016-03-10 09:53:08 ewa kleniewska modyfikacja
21 2016-03-10 09:52:35 ewa kleniewska modyfikacja
22 2016-01-15 15:32:11 n.krasuska modyfikacja
23 2016-01-15 12:00:22 Ewa Piotrowska modyfikacja
24 2016-01-11 15:12:51 ewa kleniewska modyfikacja
25 2015-12-16 11:32:01 ewa kleniewska modyfikacja
26 2015-12-16 10:54:20 ewa kleniewska modyfikacja
27 2015-12-15 15:17:43 ewa kleniewska modyfikacja
28 2015-12-03 14:57:52 ewa kleniewska modyfikacja
29 2015-12-03 14:57:00 ewa kleniewska modyfikacja
30 2015-03-11 11:53:26 ewa kleniewska modyfikacja
31 2015-03-11 11:51:38 ewa kleniewska modyfikacja
32 2015-03-11 11:49:57 ewa kleniewska modyfikacja
33 2015-03-11 11:49:02 ewa kleniewska modyfikacja
34 2015-03-11 11:46:52 ewa kleniewska modyfikacja
35 2014-11-25 11:14:01 ewa kleniewska modyfikacja
36 2014-11-25 11:11:44 ewa kleniewska dodanie pliku [Regulamin oryg. ZTE 2013.pdf]
37 2014-11-25 11:11:44 ewa kleniewska modyfikacja
38 2014-11-25 11:09:23 ewa kleniewska usunięcie pliku [regulamin.energetyka.doc]
39 2014-11-25 11:09:23 ewa kleniewska modyfikacja
40 2014-10-22 10:20:10 ewa kleniewska modyfikacja
41 2014-02-20 10:43:52 a.magrzyk modyfikacja
42 2014-01-10 14:33:33 a.magrzyk modyfikacja
43 2014-01-08 14:09:07 a.magrzyk modyfikacja
44 2014-01-08 10:30:43 a.magrzyk modyfikacja
45 2013-12-03 13:02:32 a.magrzyk modyfikacja
46 2013-09-10 14:14:36 wioletta ziegler modyfikacja
47 2013-09-10 09:32:02 wioletta ziegler modyfikacja
48 2013-06-26 10:52:05 wioletta ziegler modyfikacja
49 2013-06-26 10:49:17 wioletta ziegler modyfikacja
50 2013-03-12 14:21:55 wioletta ziegler modyfikacja
51 2013-03-08 11:32:00 wioletta ziegler modyfikacja
52 2013-03-08 11:29:41 wioletta ziegler modyfikacja
53 2013-03-08 11:28:48 wioletta ziegler modyfikacja
54 2013-03-08 11:24:58 wioletta ziegler modyfikacja
55 2013-03-08 09:34:22 wioletta ziegler modyfikacja
56 2013-03-08 09:33:17 wioletta ziegler modyfikacja
57 2013-03-08 09:31:56 wioletta ziegler modyfikacja
58 2013-03-08 09:31:35 wioletta ziegler modyfikacja
59 2013-03-07 09:45:13 wioletta ziegler modyfikacja
60 2013-02-05 13:29:35 a.magrzyk modyfikacja
61 2013-01-02 09:39:39 wioletta ziegler modyfikacja
do góry Ostatnia modyfikacja: 21-05-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: