Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej (przy MRiPS)

Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej

Zespół działa od marca 1998 roku w wyniku decyzji stron: rządowej i reprezentantów branży energetycznej (związków zawodowych i organizacji pracodawców) o jego powołaniu.
Od 1999 roku Zespół odbył 82 posiedzenia. W tym okresie odbywały się także spotkania zespołów roboczych.
 
Skład
Ze strony rządowej uczestniczą w nim wiceministrowie aktywów państwowych, rodziny i polityki społecznej, klimatu i środowiska oraz finansów, a także prezes Urzędu Regulacji Energetyki – po jednym z każdego urzędu.
Ze strony związkowej uczestniczy w nim 15 przedstawicieli wyznaczonych przez: ZZZ Energetyków, KS Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ „Solidarność”, KS Energetyki NSZZ „Solidarność”, SK Energetyki ZZ Inżynierów i Techników, OZZZ Pracowników Ruchu Ciągłego.
Stronę pracodawców w zespole reprezentuje 15 przedstawicieli wyznaczonych przez: organizację pracodawców działającą w branży energetycznej, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., TAURON Polska Energia S.A., ENEA S.A., ENERGA S.A. W pracach Zespołu bierze także udział przedstawiciel Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Do prac w Zespole strony mogą dopraszać jako obserwatorów przedstawicieli innych organizacji związkowych i pracodawców działających w branży oraz ze strony rządowej przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych jak również reprezentantów administracji rządowej i samorządowej.
 
Zadania

Zadaniem Zespołu jest prowadzenie trójstronnego dialogu społecznego dla godzenia interesów stron w celu wypracowywania stanowisk w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa wobec branży energetycznej oraz interesów pracowników i pracodawców.
 
 
Wyniki prac

Wypracowanie stanowiska nt.
 •  „Korekty założeń polityki energetycznej kraju do 2020 roku; w kontekście pracowniczych skutków socjalnych.
 •  „Aktualizacji programu wprowadzania konkurencyjnego rynku energii elektrycznej w Polsce”
 • „Programu realizacji polityki właścicielskiej Ministra Skarbu Państwa w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego” (styczeń 2003 r).
 • tzw. taryfy pracowniczej,
 •  „Programu dla elektroenergetyki” przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 28.03.2006 r.,
 • projektu ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej,
 • wydzielenia Operatorów Systemu Dystrybucyjnego,
 • projektu ustawy o zasadach nieodpłatnego nabywania od Skarbu Państwa akcji przez uprawnionych pracowników w procesie konsolidacji sektora elektroenergetycznego oraz projektów aktów wykonawczych do tej ustawy,
 • zmiany przyznanych dla Polski przez KE mniejszych uprawnień do emisji dwutlenku węgla.
 • branżowych propozycji łagodzących negatywne skutki kryzysu światowego dla Polski.
 • założeń do "Polityki energetycznej Polski do 2030 roku".
 • założeń do "Polityki energetycznej Polski do 2050 roku"

 

Skład zespołu

Sekretarz Zespołu - Ewelina Guz - tel. 022 461 61 44 - ewelina.guz@mrips.gov.pl

Nazwisko i imię Instytucja

 

- Współprzewodniczący Zespołu ze strony rządowej

 

Ministerstwo Aktywów Państwowych

Krzysztof Kisielewski - Współprzewodniczący Zespołu ze strony związków zawodowych

Sekcja Energetyczna Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

Ryszard Wasiłek - Współprzewodniczący Zespołu ze strony pracodawców 

PGE Poska Grupa Energetyczna S.A.

 

Nazwisko i imię Ministerstwo /  Instytucja

 

Strona rządowa  
  Ministerstwo Aktywów Państwowych

Barbara Socha

 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Piotr Dziadzio

 Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Piotr Patkowski

Ministerstwo Finansów

Rafał Gawin

               Urząd Regulacji Energetyki          

Strona związków zawodowych  

Andrzej Bąk

Sekcja Krajowa Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ "Solidarność"

Jacek Han

Sekcja Krajowa Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ "Solidarność"

Dariusz Kucharewicz

Sekcja Krajowa Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ "Solidarność

Ireneusz Wiśniewski Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków

Jerzy Wiertelak

Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków

Ryszard Walczuk

Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków

Krzysztof Marzec

Krajowa Sekcja Energetyki NSZZ "Solidarność"

Bogdan Kieleczawa

Krajowa Sekcja Energetyki NSZZ "Solidarność"

Marek Boiński

Krajowa Sekcja Energetyki NSZZ "Solidarność"

Marek Solecki

Sekcja Energetyczna Związku Zawodowego Inżynierów i Techników

Konrad Kujawski

Sekcja Energetyczna Związku Zawodowego Inżynierów i Techników

Przemysław Możejko

Sekcja Energetyczna Związku Zawodowego Inżynierów i Techników

Krzysztof Kisielewski

Sekcja Energetyczna Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

Tadeusz Wierzchowski

Sekcja Energetyczna Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

Paweł Swoboda

Sekcja Energetyczna Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

Strona pracodawców  
Ryszard Wasiłek PGE Polska Grupa Energetyczna S.A
Piotr Liberek PGE Polska Grupa Energetyczna S.A
Jerzy Topolski TAURON Polska Energia S.A.
Grażyna Zemowska TAURON Polska Energia S.A.

Ewa Leszczyńska

TAURON Polska Energia S.A.

Tomasz Szczegielniak

ENEA S.A.

Aneta Pelczarska

ENEA S.A.

Katarzyna Jarzębińska ENEA Operator Sp. z o.o.
Grzegorz Klimaszewski ENERGA S.A.
Agata Mazurek-Bąk Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki
Grażyna Baka Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki

 

Organizacja Centrala

Strona pracodawców

 

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
TAURON Polska Energia S.A.
ENEA S.A.

ENERGA S.A.

Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki

 

Strona związkowa

 

Organizacja Centrala

 

1.Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków

OPZZ

2.Krajowa Sekcja Energetyki NSZZ „Solidarność”

NSZZ "S"

3.Sekcja Energetyczna Związku Zawodowego Inżynierów i Techników

OPZZ

4.Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

FZZ

5.Krajowa Sekcja Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ „Solidarność”

NSZZ „S”

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: wioletta ziegler
Informację wprowadził/a: wioletta ziegler
Data wytworzenia: 2009-04-28
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2021-11-24 11:30:34 Ewelina Guz modyfikacja
2 2021-09-22 09:24:22 Ewelina Guz modyfikacja
3 2021-02-18 11:05:23 Ewelina Guz modyfikacja
4 2021-01-12 10:54:12 Ewelina Guz modyfikacja
5 2021-01-08 13:25:47 Ewelina Guz modyfikacja
6 2020-12-14 12:04:07 n.krasuska modyfikacja
7 2020-11-23 12:25:53 Ewelina Guz modyfikacja
8 2020-10-13 10:43:39 Ewelina Guz modyfikacja
9 2020-09-18 09:58:27 Ewelina Guz modyfikacja
10 2020-08-28 08:34:51 Ewelina Guz modyfikacja
11 2020-08-21 14:00:58 Ewelina Guz modyfikacja
12 2020-05-25 13:01:29 Ewelina Guz modyfikacja
13 2020-05-06 13:28:39 n.krasuska modyfikacja
14 2020-03-26 11:42:22 Ewelina Guz modyfikacja
15 2020-02-21 10:24:55 Ewelina Guz modyfikacja
16 2020-02-21 10:23:05 Ewelina Guz modyfikacja
17 2020-02-07 09:26:37 Ewelina Guz modyfikacja
18 2020-01-29 09:24:30 n.krasuska modyfikacja
19 2020-01-29 09:18:49 n.krasuska modyfikacja
20 2020-01-28 09:47:15 Ewelina Guz modyfikacja
21 2019-12-16 12:39:01 Ewelina Guz modyfikacja
22 2019-02-15 07:42:12 n.krasuska modyfikacja
23 2019-02-15 07:41:18 n.krasuska modyfikacja
24 2018-12-20 11:24:06 n.krasuska modyfikacja
25 2018-10-02 16:24:09 Waldemar Pleszewa modyfikacja
26 2018-09-07 14:43:27 n.krasuska modyfikacja
27 2018-06-04 10:26:20 n.krasuska modyfikacja
28 2018-06-04 10:21:50 n.krasuska modyfikacja
29 2018-05-25 12:44:51 n.krasuska modyfikacja
30 2018-05-25 12:42:42 n.krasuska modyfikacja
31 2018-05-22 12:34:10 n.krasuska modyfikacja
32 2018-05-22 12:33:15 n.krasuska modyfikacja
33 2018-05-22 11:27:20 n.krasuska modyfikacja
34 2018-04-20 13:30:10 n.krasuska modyfikacja
35 2017-06-27 10:33:20 n.krasuska modyfikacja
36 2017-04-04 15:17:04 ewa kleniewska modyfikacja
37 2017-03-31 08:39:16 n.krasuska modyfikacja
38 2016-11-30 11:06:12 ewa kleniewska modyfikacja
39 2016-09-29 14:42:56 ewa kleniewska modyfikacja
40 2016-09-29 14:26:20 ewa kleniewska usunięcie pliku [Regulamin oryg. ZTE 2013.pdf]
41 2016-09-29 14:26:20 ewa kleniewska modyfikacja
42 2016-09-28 13:59:40 ewa kleniewska modyfikacja
43 2016-09-15 11:00:52 ewa kleniewska modyfikacja
44 2016-09-15 10:57:22 ewa kleniewska modyfikacja
45 2016-09-01 09:03:45 ewa kleniewska modyfikacja
46 2016-06-09 14:47:41 ewa kleniewska modyfikacja
47 2016-06-09 09:52:32 ewa kleniewska modyfikacja
48 2016-06-09 09:50:32 ewa kleniewska modyfikacja
49 2016-06-06 13:15:03 ewa kleniewska modyfikacja
50 2016-06-06 13:14:36 ewa kleniewska modyfikacja
51 2016-04-14 13:24:13 ewa kleniewska modyfikacja
52 2016-04-12 13:58:09 n.krasuska modyfikacja
53 2016-03-10 09:53:08 ewa kleniewska modyfikacja
54 2016-03-10 09:52:35 ewa kleniewska modyfikacja
55 2016-01-15 15:32:11 n.krasuska modyfikacja
56 2016-01-15 12:00:22 Ewa Piotrowska modyfikacja
57 2016-01-11 15:12:51 ewa kleniewska modyfikacja
58 2015-12-16 11:32:01 ewa kleniewska modyfikacja
59 2015-12-16 10:54:20 ewa kleniewska modyfikacja
60 2015-12-15 15:17:43 ewa kleniewska modyfikacja
61 2015-12-03 14:57:52 ewa kleniewska modyfikacja
62 2015-12-03 14:57:00 ewa kleniewska modyfikacja
63 2015-03-11 11:53:26 ewa kleniewska modyfikacja
64 2015-03-11 11:51:38 ewa kleniewska modyfikacja
65 2015-03-11 11:49:57 ewa kleniewska modyfikacja
66 2015-03-11 11:49:02 ewa kleniewska modyfikacja
67 2015-03-11 11:46:52 ewa kleniewska modyfikacja
68 2014-11-25 11:14:01 ewa kleniewska modyfikacja
69 2014-11-25 11:11:44 ewa kleniewska dodanie pliku [Regulamin oryg. ZTE 2013.pdf]
70 2014-11-25 11:11:44 ewa kleniewska modyfikacja
71 2014-11-25 11:09:23 ewa kleniewska usunięcie pliku [regulamin.energetyka.doc]
72 2014-11-25 11:09:23 ewa kleniewska modyfikacja
73 2014-10-22 10:20:10 ewa kleniewska modyfikacja
74 2014-02-20 10:43:52 a.magrzyk modyfikacja
75 2014-01-10 14:33:33 a.magrzyk modyfikacja
76 2014-01-08 14:09:07 a.magrzyk modyfikacja
77 2014-01-08 10:30:43 a.magrzyk modyfikacja
78 2013-12-03 13:02:32 a.magrzyk modyfikacja
79 2013-09-10 14:14:36 wioletta ziegler modyfikacja
80 2013-09-10 09:32:02 wioletta ziegler modyfikacja
81 2013-06-26 10:52:05 wioletta ziegler modyfikacja
82 2013-06-26 10:49:17 wioletta ziegler modyfikacja
83 2013-03-12 14:21:55 wioletta ziegler modyfikacja
84 2013-03-08 11:32:00 wioletta ziegler modyfikacja
85 2013-03-08 11:29:41 wioletta ziegler modyfikacja
86 2013-03-08 11:28:48 wioletta ziegler modyfikacja
87 2013-03-08 11:24:58 wioletta ziegler modyfikacja
88 2013-03-08 09:34:22 wioletta ziegler modyfikacja
89 2013-03-08 09:33:17 wioletta ziegler modyfikacja
90 2013-03-08 09:31:56 wioletta ziegler modyfikacja
91 2013-03-08 09:31:35 wioletta ziegler modyfikacja
92 2013-03-07 09:45:13 wioletta ziegler modyfikacja
93 2013-02-05 13:29:35 a.magrzyk modyfikacja
94 2013-01-02 09:39:39 wioletta ziegler modyfikacja
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: