Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju )

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju))

Zespół Trójstronny do Spraw Budownictwa (pierwotna nazwa) został powołany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w lutym 2006 r. Z powodów organizacyjnych i merytorycznych umiejscowiony jest przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, które zapewnia jego obsługę w formie sekretariatu. 

Podstawą działania Zespołu stanowi Regulamin. Zespół obraduje na posiedzeniach nie rzadziej niż raz na cztery miesiące. Posiedzenie jest ważne jeśli uczestniczy w nim co najmniej dwu przedstawicieli strony: rządowej, pracobiorców oraz pracodawców.

Przedmiotem prac Zespołu stanowią zagadnienia z zakresu: rynku pracy w sektorze budownictwa, nieruchomości, w tym problemów gospodarki przestrzennej, materiałów budowlanych, wyrobów budowlanych oraz gospodarki komunalnej. Warunków prowadzenia działalności budowlanej w kraju i zatrudniania polskich pracowników za granicą, kwestie edukacji w budownictwie oraz szeroko pojęta problematyka etyki w zawodach budowlanych.

Zadaniem Zespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców, w sprawach związanych z realizacją celów Zespołu. Trójstronny Zespół, jako instytucja dialogu społecznego, służy wymianie informacji i poglądów, a tym samym służy wyjaśnianiu powstających nieporozumień i przeciwdziałaniu ewentualnym konfliktom.

Spotkania w ramach Zespołu Trójstronnego umożliwiają także bezpośrednią artykulację pytań i wątpliwości stron: pracowników i pracodawców do strony rządowej i uzyskanie bezpośredniej odpowiedzi oraz niezbędnych materiałów. Wypracowanie wspólnego stanowiska stron stanowi również czynnik przyczyniający się do zwiększenia możliwości prezentacji problemów nurtujący branże na innych forach pozwalając na szerszą dyskusję i większą możliwość działania.

Skład Zespołu Trójstronnego

Ze strony rządowej: w randze sekretarza lub podsekretarza stanu uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Środowiska.

Ze strony pracobiorców - uczestniczą przedstawiciele wyznaczeni przez: Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność”, Związek Zawodowy „Budowlani”, Federację Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej, Komisję Krajową NSZZ "Solidarność ’80".

Ze strony pracodawców - uczestniczą przedstawiciele wyznaczeni przez: Business Centre Club, Korporację Przedsiębiorców Budowlanych "UNI-BUD", Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Konfederację Budownictwa i Nieruchomości, Związek Rzemiosła Polskiego, Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa, Polski Związek Firm Deweloperskich.

* Desygnowanie Członków do Zespołu Trójstronnego leży w gestii Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, przy którym został powołany zespół.

Skład zespołu

Nazwisko i imię Instytucja Kontakt
  Podsekretarz Stanu - Współprzewodniczący

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

          

Waldemar Mazan  - Współprzewodniczący Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

 

Zbigniew Janowski, Przewodniczący - Współprzewodniczący Zwiazek Zawodowy Budowlani

022 661 60 66                              janowski@zzbudowlani.pl

Łukasz Rymarz Sekretarz

  Ministerstwo Inwestrycji i  Rozwoju

   22 522 51 19     lukarz .rymarz@mib.gov.pl                  

 

Nazwisko i imię Ministerstwo /  Instytucja

 

 

    

 Elżbieta Bojanowska   Podsekretarz Stanu

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Leszek Skiba

Podsekretarz Stanu

 Ministerstwo Finansów

Teresa Wargocka         

Sekretarz Stanu

 Ministerstwo Edukacji Narodowej

       Sławomir Mazurek

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Środowiska

Zbigniew Janowski Związek Zawodowy "Budowlani"

Krzysztof Antoniewicz

Związek Zawodowy "Budowlani"

              Jakub Kus              

Związek Zawodowy "Budowlani"

Sławomir Zabost           

Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ "Solidarność"
Zbigniew Majchrzak

             Krajowy Sekretariat Budownictwa                          i Przemysłu Drzewnego                  NSZZ "Solidarność"

Tadeusz Ryśnik Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ "Solidarność"
Adam Golec Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnegio NSZZ "Solidarność"
Janusz Horajecki

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej

Teresa Pszczółka Fderacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej

Piotr Morta

Forum Związków Zawodowych

    Jan Styliński

Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Rafal Bałdys Polski Związek Budownictwa

           Michał Staszewski           

Konfederacja Budownictwa i Nieruchomosci

      Waldemar Mazan      

Konfederacja Budownictwa i Nieruchomosci

Aleksandra Kurzyk Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

  Piotr Szczegot   

         Związek Rzemiosła Polskiego                        

Halina Matejek-Caban Związek Rzemiosła Polskiego

              Ryszard Kowalski              

Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa

            Konrad Płochocki Polski Związek Firm Deweloperskich
Rafał Kus Polski Związek Firm Deweloperskich
Łukasz Bernatowicz Business Centre Club

 

Strona pracodawców

Organizacja Centrala

 

Polski Związek Pracodawców Budownictwa

 nie zrzeszeni (współpracują z Pracodawcami RP)

Konfederacja Budownictwa

i Nieruchomości

Pracodawcy RP

Zwiazek Rzemiosła Polskiego

Związek Rzemiosła Polskiego

Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa

Konfederacja Lewiatan

Polski Związek Firm Deweloperskich

nie zrzeszeni

Business Centre Club Związek Pracodawców Business Centre Club

 

Strona związkowa

Organizacja Centrala

 

 Związek Zawodowy Budowlani

OPZZ

Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność”

NSZZ „Solidarność”

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej

OPZZ

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność 80"

FZZ

 

 

Załącznik:

Regulamin Zespołu Trójstronnego Do Spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
z dnia 24 września 2012 r.

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

Pliki do pobrania

Rejestr zmian:

Autor informacji: a.magrzyk
Informację wprowadził/a: a.magrzyk
Data wytworzenia: 2009-04-28
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-01-25 15:35:52 Ewa Piotrowska modyfikacja
2 2017-03-29 15:57:06 Ewa Piotrowska dodanie pliku [REGULAMIN BUDOWNICTWO.pdf]
3 2017-03-29 15:57:05 Ewa Piotrowska usunięcie pliku [regulamin ztdsbigk.pdf]
4 2017-03-29 15:57:05 Ewa Piotrowska modyfikacja
5 2017-02-27 16:23:52 Ewa Piotrowska modyfikacja
6 2016-11-10 09:45:16 Ewa Piotrowska modyfikacja
7 2016-11-04 10:20:58 Ewa Piotrowska modyfikacja
8 2016-06-30 11:53:42 Ewa Piotrowska modyfikacja
9 2016-06-24 14:18:05 Ewa Piotrowska modyfikacja
10 2016-02-01 11:54:23 Ewa Piotrowska modyfikacja
11 2016-01-15 13:14:27 Ewa Piotrowska modyfikacja
12 2016-01-15 13:12:34 Ewa Piotrowska modyfikacja
13 2014-01-21 15:04:57 a.magrzyk modyfikacja
14 2014-01-21 15:03:43 a.magrzyk modyfikacja
15 2013-12-04 11:46:39 a.magrzyk modyfikacja
16 2013-09-10 13:00:02 wioletta ziegler modyfikacja
17 2013-06-04 10:41:43 wioletta ziegler modyfikacja
18 2013-05-20 12:32:30 a.magrzyk modyfikacja
19 2013-05-17 14:46:28 a.magrzyk modyfikacja
20 2013-05-17 14:30:58 a.magrzyk modyfikacja
21 2013-03-21 11:58:09 wioletta ziegler modyfikacja
22 2013-03-20 14:53:40 wioletta ziegler modyfikacja
23 2013-03-20 10:35:09 wioletta ziegler modyfikacja
24 2013-03-07 09:36:42 wioletta ziegler modyfikacja
25 2013-03-07 09:35:57 wioletta ziegler modyfikacja
26 2013-03-07 09:34:56 wioletta ziegler modyfikacja
27 2013-02-05 13:48:55 a.magrzyk modyfikacja
28 2013-02-05 13:47:48 a.magrzyk modyfikacja
29 2013-02-05 13:46:39 a.magrzyk modyfikacja
do góry Ostatnia modyfikacja: 21-05-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: