Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół Trójstronny ds.Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa (przy MRPiPS)

Zespół Trójstronny ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa

Zespół działa od 1995 roku, w latach 1995–1997 pod nazwą Zespołu Trójstronnego ds. Polityki Zatrudnienia i Osłon Socjalnych w Okresie Restrukturyzacji Przemysłu Żelaza i Stali, który powstał w wyniku negocjacji ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników przemysłu hutniczego.

Od 1999 roku Zespół obradował na 64 posiedzeniach. 

Skład
Zespół jest w trakcie wypracowywania nowej treści Regulaminu odnoszacej się do zmiany nazewnictwa i powolania nowych resortów oraz zmian organizacyjnych w składzie Zespołu.

Strona rządowa reprezentowana jest przez przedstawicieli w randze sekretarzy lub podsekretarzy stanu po jednym z ministerstw: rozwoju, rodziny, pracy i polityki społecznej, energii, finansów oraz środowiska. Do prac w Zespole może dopraszać przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych oraz członków administracji rządowej i samorządowej.

Ze strony związkowej w Zespole uczestniczą przedstawiciele wskazanych przez: Sekcję Krajową Hutnictwa NSZZ „Solidarność”, Federację Hutniczych ZZ w Polsce, Sekcję Hutnictwa PZZ „Kadra”, Krajową Sekcję Hutniczą OZZZ Pracowników Ruchu Ciągłego, Krajową Sekcję Hutniczą ZZ Inżynierów i Techników.

Ze strony pracodawców w zespole uczestniczą przedstawiciele Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego w Polsce.
Strony mogą zapraszać do prac w Zespole jako obserwatorów przedstawicieli innych organizacji związkowych i pracodawców działających w branży.
 
Zadania

Celem powołania Zespołu jest kontynuowanie trójstronnego dialogu sektorowego prowadzonego dla godzenia interesów stron przy realizacji Rządowego Programu Restrukturyzacji Hutnictwa Żelaza i Stali oraz Programu Restrukturyzacji Koksownictwa dla zachowania pokoju społecznego. Zadaniem Zespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców, w sprawach związanych z realizacją celów Zespołu.

Wyniki prac

  • wypracowanie i podpisanie Hutniczego Pakietu Socjalnego (1999 r.),
  • wypracowanie i podpisanie Hutniczego Pakietu Aktywizującego (wrzesień 2003 r.).
  • Wypracowanie stanowisk nt.:

 -Programu Restrukturyzacji Koksownictwa (2000 r.),

- Programu Restrukturyzacji Hutnictwa Żelaza i Stali – Aktualizacja 2001 (2001r.) 

- Program Restrukturyzacji Hutnictwa Żelaza i Stali – Aktualizacja 2002”(marzec 2002 r).,

- modyfikacji Programu Restrukturyzacji Hutnictwa Żelaza i Stali – Aktualizacja 2002 (listopad 2002 r.)

- Programu restrukturyzacji Huty Częstochowa S.A.,

- zmiany przyznanych dla Polski przez KE mniejszych uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

 
 Skład zespołu
Sekretarz Zespołu - Barbara Piętakiewicz-Schultz  - tel. 022 661 16 06 - barbara.pietakiewicz-schultz@mrpips.gov.pl
 
Nazwisko i imię Ministerstwo/organizacja

Marcin Ociepa -    Współprzewodniczący ze strony rządowej

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

Marek Kozłowski -       Współprzewodniczący ze strony związkowej

Sekcja Krajowa Hutnictwa NSZZ "Solidarność"
Andrzej Węglarz -       Współprzewodniczący ze strony pracodawców Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego

 

Nazwisko i imię Ministerstwo /  Instytucja

 

Strona rządowa  
Marcin Ociepa Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  Ministerstwo Energii

Kazimierz Kuberski

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Leszek Skiba

 Ministerstwo Finansów

  Ministerstwo Środowiska
Strona związków zawodowych  

Andrzej Karol

Sekcja Krajowa Hutnictwa NSZZ "Solidarność"

Lech Majchrzak

Sekcja Krajowa Hutnictwa NSZZ "Solidarność"

Henryk Jarczok

Sekcja Krajowa Hutnictwa i Odlewnictwa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników

Grażyna Grzesikowsa

Sekcja Krajowa Hutnictwa i Odlewnictwa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników

Krzysztof Szewczyk

Sekcja Krajowa Hutnictwa i Odlewnictwa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników

Eugeniusz Sommer

Federacja Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce

Jacek Zub

Federacja Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce

Krzysztof Wójcik

Federacja Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce

Jarosław Gałka

Federacja Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce

Joachim Korzeński

Federacja Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce

Mariusz Gałuszka

Federacja Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce

Mariusz Zarzycki

Sekcja Hutnicza Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

Ryszard Masztalerz

Sekcja Hutnicza Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

Włodzimierz Seifryd

Sekcja Hutnicza Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

Strona pracodawców  

Zenon Górniak

Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego

Andrzej Jakubow

Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego

Stanisław Ból Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego
Mirosław Motyka  Związek Pracodwcow Przmeysłu Hutniczego

Andrzej Wypych

Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego

łukasz Borecki

JSW KOKS S.A.

Janusz Adamczyk

JSW KOKS S.A.

Ryszard Rędziński

Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego

Andrzej Korzeniewski

Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego

Jerzy Kozicz

CMC POLAND Sp. z o.o.

Jarosław Zagórowski

Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego

Jan Małecki

Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego

 

Strona pracodawców

Organizacja Centrala

 

1.Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego

 Pracodawcy RP

 

Strona związkowa

Organizacja Centrala

 

1.Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień-80” Sekcja Hutnictwa

 

2.Porozumienie Związków Zawodowych „Kadra” Sekcja Hutnicza

 

FZZ

3.Sekcja Krajowa Hutnictwa NSZZ „Solidarność”

 

NSZZ „S”

4.Krajowa Sekcja Hutnictwa i Odlewnictwa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników

 

 

FZZ

5.Federacja Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce

 

OPZZ

6.Sekcja Hutnicza Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego z siedzibą w Hucie Katowice S.A.

 

 

FZZ

 

 

 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: wioletta ziegler
Informację wprowadził/a: wioletta ziegler
Data wytworzenia: 2009-04-28
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2019-06-10 11:51:28 n.krasuska modyfikacja
2 2019-06-06 09:56:34 n.krasuska modyfikacja
3 2019-06-05 10:05:13 n.krasuska modyfikacja
4 2019-01-31 10:38:50 n.krasuska modyfikacja
5 2018-12-20 11:21:00 n.krasuska modyfikacja
6 2018-10-02 16:28:32 Waldemar Pleszewa modyfikacja
7 2018-09-07 14:44:00 n.krasuska modyfikacja
8 2018-05-25 12:40:18 n.krasuska modyfikacja
9 2018-05-22 11:23:58 n.krasuska modyfikacja
10 2018-05-19 08:30:41 n.krasuska modyfikacja
11 2018-05-19 08:28:47 n.krasuska modyfikacja
12 2018-04-20 13:35:45 n.krasuska modyfikacja
13 2017-06-27 10:32:44 n.krasuska modyfikacja
14 2017-03-07 13:00:58 ewa kleniewska modyfikacja
15 2017-03-07 12:58:43 ewa kleniewska modyfikacja
16 2017-03-07 12:57:39 ewa kleniewska modyfikacja
17 2017-01-30 10:17:47 ewa kleniewska modyfikacja
18 2017-01-30 10:17:11 ewa kleniewska modyfikacja
19 2016-11-30 11:38:58 ewa kleniewska modyfikacja
20 2016-10-06 12:12:57 ewa kleniewska modyfikacja
21 2016-09-15 11:03:29 ewa kleniewska modyfikacja
22 2016-06-08 10:53:12 ewa kleniewska modyfikacja
23 2016-04-14 13:26:05 ewa kleniewska modyfikacja
24 2016-04-12 13:58:39 n.krasuska modyfikacja
25 2016-01-15 15:36:26 n.krasuska modyfikacja
26 2015-12-16 11:32:44 ewa kleniewska modyfikacja
27 2015-12-16 10:56:15 ewa kleniewska modyfikacja
28 2015-12-16 10:12:22 ewa kleniewska modyfikacja
29 2015-12-03 15:01:53 ewa kleniewska modyfikacja
30 2015-12-03 15:01:28 ewa kleniewska modyfikacja
31 2015-10-23 08:16:02 ewa kleniewska modyfikacja
32 2015-10-23 08:15:46 ewa kleniewska modyfikacja
33 2015-09-28 12:19:13 ewa kleniewska modyfikacja
34 2015-03-12 10:16:35 ewa kleniewska modyfikacja
35 2014-10-22 10:26:10 ewa kleniewska modyfikacja
36 2014-02-20 10:48:07 a.magrzyk modyfikacja
37 2014-01-10 14:34:29 a.magrzyk modyfikacja
38 2013-12-03 13:03:09 a.magrzyk modyfikacja
39 2013-09-10 09:32:44 wioletta ziegler modyfikacja
40 2013-03-12 14:24:12 wioletta ziegler modyfikacja
41 2013-03-07 09:46:58 wioletta ziegler modyfikacja
42 2013-02-05 13:30:24 a.magrzyk modyfikacja
43 2013-01-02 09:48:13 wioletta ziegler modyfikacja
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-09-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: