Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół Trójstronny ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa (przy MRiPS)

Zespół Trójstronny ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa

Zespół działa od 1995 roku, w latach 1995–1997 pod nazwą Zespołu Trójstronnego ds. Polityki Zatrudnienia i Osłon Socjalnych w Okresie Restrukturyzacji Przemysłu Żelaza i Stali, który powstał w wyniku negocjacji ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników przemysłu hutniczego.

Od 1999 roku Zespół obradował na 64 posiedzeniach. 

Skład
Zespół jest w trakcie wypracowywania nowej treści Regulaminu odnoszacej się do zmiany nazewnictwa i powolania nowych resortów oraz zmian organizacyjnych w składzie Zespołu.

Strona rządowa reprezentowana jest przez przedstawicieli w randze sekretarzy lub podsekretarzy stanu po jednym z ministerstw: rozwoju i technologii; rodziny i polityki społecznej; klimatu i środowiska oraz finansów. Do prac w Zespole może dopraszać przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych oraz członków administracji rządowej i samorządowej.

Ze strony związkowej w Zespole uczestniczą przedstawiciele wskazanych przez: Sekcję Krajową Hutnictwa NSZZ „Solidarność”, Federację Hutniczych ZZ w Polsce, Sekcję Hutnictwa PZZ „Kadra”, Krajową Sekcję Hutniczą OZZZ Pracowników Ruchu Ciągłego, Krajową Sekcję Hutniczą ZZ Inżynierów i Techników.

Ze strony pracodawców w zespole uczestniczą przedstawiciele Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego w Polsce.
Strony mogą zapraszać do prac w Zespole jako obserwatorów przedstawicieli innych organizacji związkowych i pracodawców działających w branży.
 
Zadania

Celem powołania Zespołu jest kontynuowanie trójstronnego dialogu sektorowego prowadzonego dla godzenia interesów stron przy realizacji Rządowego Programu Restrukturyzacji Hutnictwa Żelaza i Stali oraz Programu Restrukturyzacji Koksownictwa dla zachowania pokoju społecznego. Zadaniem Zespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców, w sprawach związanych z realizacją celów Zespołu.

Wyniki prac

  • wypracowanie i podpisanie Hutniczego Pakietu Socjalnego (1999 r.),
  • wypracowanie i podpisanie Hutniczego Pakietu Aktywizującego (wrzesień 2003 r.).
  • Wypracowanie stanowisk nt.:

 -Programu Restrukturyzacji Koksownictwa (2000 r.),

- Programu Restrukturyzacji Hutnictwa Żelaza i Stali – Aktualizacja 2001 (2001r.) 

- Program Restrukturyzacji Hutnictwa Żelaza i Stali – Aktualizacja 2002”(marzec 2002 r).,

- modyfikacji Programu Restrukturyzacji Hutnictwa Żelaza i Stali – Aktualizacja 2002 (listopad 2002 r.)

- Programu restrukturyzacji Huty Częstochowa S.A.,

- zmiany przyznanych dla Polski przez KE mniejszych uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

 
 Skład zespołu
Sekretarz Zespołu - Ewelina Guz  - 22 461 61 44 - ewelina.guz@mrips.gov.pl
 
Nazwisko i imię Ministerstwo/organizacja

Olga Semeniuk -  Współprzewodnicząca ze strony rządowej

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Andrzej Karol -           Współprzewodniczący ze strony związkowej

Sekcja Krajowa Hutnictwa NSZZ "Solidarność"
Andrzej Węglarz -       Współprzewodniczący ze strony pracodawców Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego

 

Nazwisko i imię Ministerstwo /  Instytucja

 

Strona rządowa  
Olga Semeniuk Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Piotr Dziadzio Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Paweł Wdówik

 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Piotr Patkowski

 Ministerstwo Finansów

Strona związków zawodowych  

Lesław Korzeniewicz

Sekcja Krajowa Hutnictwa NSZZ "Solidarność"

Jerzy Goiński

Sekcja Krajowa Hutnictwa NSZZ "Solidarność"

Wojciech Krasuski

Sekcja Krajowa Hutnictwa NSZZ "Solidarność"

Andrzej Gębara

Sekcja Krajowa Hutnictwa NSZZ "Solidarność"

Irena Przybysz

NSZZ "Solidarność 80"

Dariusz Czech

NSZZ "Solidarność 80"

Mariusz Ciupiński

Porozumienie Związków Zawodowych KADRA

Marek Nanuś

Porozumienie Związków Zawodowych KADRA

Mirosław Grzybek

Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników

Mariusz Gałuszka

Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników

Jacek Zub

Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników

Marek Kijas

Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników

Krzysztof Wójcik

Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników

Włodzimierz Seifryd Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego
Anastazja Kałuzińska Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego
Henryk Jarczok Krajowa Sekcja Hutnicza Związku Zawodowego Inżynierów i Techników
Krzysztof Szewczyk Krajowa Sekcja Hutnicza Związku Zawodowego Inżynierów i Techników
Strona pracodawców  

Stanisław Ból

Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego

Jerzy Kozicz

Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego

Andrzej Jakubow Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego
Zbigniwe Liptak  Związek Pracodwcow Przmeysłu Hutniczego

Mirosłąw Motyka

Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego

Edmund Kubeczka

Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego

 

Strona pracodawców

Organizacja Centrala

 

1.Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego

 Pracodawcy RP

 

Strona związkowa

Organizacja Centrala

 

1.Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień-80” Sekcja Hutnictwa

 

2.Porozumienie Związków Zawodowych „Kadra” Sekcja Hutnicza

 

FZZ

3.Sekcja Krajowa Hutnictwa NSZZ „Solidarność”

 

NSZZ „S”

4.Krajowa Sekcja Hutnictwa i Odlewnictwa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników

 

 

FZZ

5.Federacja Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce

 

OPZZ

6.Sekcja Hutnicza Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego z siedzibą w Hucie Częstochowa Sp. z o.o.

 

 

FZZ

 

 

 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: wioletta ziegler
Informację wprowadził/a: wioletta ziegler
Data wytworzenia: 2009-04-28
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2021-11-24 11:28:31 Ewelina Guz modyfikacja
2 2021-10-07 12:02:38 n.krasuska modyfikacja
3 2021-09-22 09:24:04 Ewelina Guz modyfikacja
4 2021-07-08 12:06:54 n.krasuska modyfikacja
5 2021-07-06 14:40:28 Ewelina Guz modyfikacja
6 2021-02-01 10:07:25 Ewelina Guz modyfikacja
7 2021-01-12 10:54:56 Ewelina Guz modyfikacja
8 2020-10-01 12:11:56 Ewelina Guz modyfikacja
9 2020-06-08 13:56:56 Ewelina Guz modyfikacja
10 2020-05-06 13:27:41 n.krasuska modyfikacja
11 2020-03-30 07:29:55 n.krasuska modyfikacja
12 2020-03-27 11:53:34 Ewelina Guz modyfikacja
13 2020-03-27 11:52:38 Ewelina Guz modyfikacja
14 2020-02-07 09:25:35 Ewelina Guz modyfikacja
15 2020-01-29 09:17:23 n.krasuska modyfikacja
16 2020-01-29 09:16:54 n.krasuska modyfikacja
17 2020-01-28 09:45:59 Ewelina Guz modyfikacja
18 2019-12-16 12:38:21 Ewelina Guz modyfikacja
19 2019-10-02 09:13:24 Ewelina Guz modyfikacja
20 2019-06-10 11:51:28 n.krasuska modyfikacja
21 2019-06-06 09:56:34 n.krasuska modyfikacja
22 2019-06-05 10:05:13 n.krasuska modyfikacja
23 2019-01-31 10:38:50 n.krasuska modyfikacja
24 2018-12-20 11:21:00 n.krasuska modyfikacja
25 2018-10-02 16:28:32 Waldemar Pleszewa modyfikacja
26 2018-09-07 14:44:00 n.krasuska modyfikacja
27 2018-05-25 12:40:18 n.krasuska modyfikacja
28 2018-05-22 11:23:58 n.krasuska modyfikacja
29 2018-05-19 08:30:41 n.krasuska modyfikacja
30 2018-05-19 08:28:47 n.krasuska modyfikacja
31 2018-04-20 13:35:45 n.krasuska modyfikacja
32 2017-06-27 10:32:44 n.krasuska modyfikacja
33 2017-03-07 13:00:58 ewa kleniewska modyfikacja
34 2017-03-07 12:58:43 ewa kleniewska modyfikacja
35 2017-03-07 12:57:39 ewa kleniewska modyfikacja
36 2017-01-30 10:17:47 ewa kleniewska modyfikacja
37 2017-01-30 10:17:11 ewa kleniewska modyfikacja
38 2016-11-30 11:38:58 ewa kleniewska modyfikacja
39 2016-10-06 12:12:57 ewa kleniewska modyfikacja
40 2016-09-15 11:03:29 ewa kleniewska modyfikacja
41 2016-06-08 10:53:12 ewa kleniewska modyfikacja
42 2016-04-14 13:26:05 ewa kleniewska modyfikacja
43 2016-04-12 13:58:39 n.krasuska modyfikacja
44 2016-01-15 15:36:26 n.krasuska modyfikacja
45 2015-12-16 11:32:44 ewa kleniewska modyfikacja
46 2015-12-16 10:56:15 ewa kleniewska modyfikacja
47 2015-12-16 10:12:22 ewa kleniewska modyfikacja
48 2015-12-03 15:01:53 ewa kleniewska modyfikacja
49 2015-12-03 15:01:28 ewa kleniewska modyfikacja
50 2015-10-23 08:16:02 ewa kleniewska modyfikacja
51 2015-10-23 08:15:46 ewa kleniewska modyfikacja
52 2015-09-28 12:19:13 ewa kleniewska modyfikacja
53 2015-03-12 10:16:35 ewa kleniewska modyfikacja
54 2014-10-22 10:26:10 ewa kleniewska modyfikacja
55 2014-02-20 10:48:07 a.magrzyk modyfikacja
56 2014-01-10 14:34:29 a.magrzyk modyfikacja
57 2013-12-03 13:03:09 a.magrzyk modyfikacja
58 2013-09-10 09:32:44 wioletta ziegler modyfikacja
59 2013-03-12 14:24:12 wioletta ziegler modyfikacja
60 2013-03-07 09:46:58 wioletta ziegler modyfikacja
61 2013-02-05 13:30:24 a.magrzyk modyfikacja
62 2013-01-02 09:48:13 wioletta ziegler modyfikacja
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: