Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół Trójstronny ds. Kolejnictwa (przy Ministerstwie Infrastruktury)

Zespół Trójstronny ds. Kolejnictwa

Zespół działa od 17 września 2003 r. Powołanie Trójstronnego Zespołu ds. Kolejnictwa było spełnieniem jednego z postulatów zawartego w ustaleniach ze spotkania przedstawicieli związków zawodowych z Przewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury, z kierownictwem Ministerstwa Infrastruktury (obecnie: MInisterstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej), przedstawicielami Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Ministetstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej), a także z Zarządami spółek Grupy PKP w dniach 10/11 lipca 2003r. Z powodów organizacyjnych i merytorycznych, umiejscowiony jest przy Ministerstwie Infrastruktury, które zapewnia jego obsługę w formie sekretariatu.

Skład

Stronę rządową reprezentuje po jednym przedstawicielu w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczanym przez Ministra: Infrastruktury, Rodziny i Polityki Społecznej, Finansów.

Stronę pracodawców: Zarząd  Związeku Pracodawców Kolejowych.

Stronę związkową; po dwóch reprezentantów wyznaczonych przez Federację Związków Zawodowych Kolejarzy, Krajową  Sekcję  Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce; po jednym przedstawicielu wyznaczanym przez; Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP, Związek Zawodowy Drużyn Konduktorskich w RP, Krajową Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność 80”, Związek Zawodowy Pracowników Warsztatowych, Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy SOK, Związek Zawodowy Administracji PKP, Federację Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru, Autonomiczne Związki Zawodowe Transportu Kolejowego, Federację Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP, Związek Zawodowy Dyspozytorów PKP. Posiedzenie jest ważne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% przedstawicieli strony pracowniczej, co najmniej 50% przedstawicieli strony pracodawców, oraz co najmniej dwóch właściwych dla tematyki posiedzenia przedstawicieli strony rządowej.

Zadania

Zadaniem Zespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców, w sprawach rozwiązywania problemów związanych z: dalszą restrukturyzacją Grupy PKP, jej sytuacją finansową oraz sprawy pracownicze wynikające z restrukturyzacji zatrudnienia.

* Desygnowanie Członków do Zespołu Trójstronnego leży w gestii Ministerstwa Infrastruktury, przy którym został powołany zespół.
 

Skład zespołu

Nazwisko i imię Instytucja
   Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu   - Współprzewodniczący Ministerstwo Infrastruktury          

    Krzysztof Mamiński, Prezes Zarządu  - Współprzewodniczący

Związek Pracodawców Kolejowych

     Leszek Miętek Prezydent - Współprzewodniczący*

     Henryk Grymel Przewodniczący - Współprzewodniczący

   

Zwiiązek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce

Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

 

Nazwisko i imię Ministerstwo /  Instytucja

 

Piotr Patkowski - Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Finansów

Barbara SochaPodsekretarz Stanu

 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

     Marek Chraniuk

 

Związek Pracodawców Kolejowych

Marek Olkiewicz

Związek Pracodawców Kolejowych

Artur Kowalczyk

Związek Pracodawców Kolejowych

przedstawiciel**

Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

przedstawiciel

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce

przedstawiciel

Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy

przedstawiciel

Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP

przedstawiciel Związek zawodowy Drużyn Konduktorskich w RP
przedstawiciel Krajowy Sekretariat Kolejarzy NSZZ "solidarność 80"
przedstawiciel Zwiazek Zawodowy Pracowników Warsztatowych
przedstawiciel Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy SOK
przedstrawiciel Związek Zawodowy Administracji PKP
przedstawiciel Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych
przedstawiciel Krajowy Międzyzakładowy Zwiazek Zawodowy Rewidentów Taboru
przedstawiciel Autonomiczny Związek Zawodowy Transportu Kolejowego
przedstawiciel Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji
przedstawiciel Związek Zawodowy Dyspozytorów PKP

 

 

* zgodnie z porozumieniem w sprawie wyłonienia wspólnej reprezentacji związków zawodowych do prac w Zespole /z dnia 4 września 2003 r./ związki zawodowe ustaliły, że zgodnie z Regulaminem Współprzewodniczącym – ze strony związkowej – będzie osoba, co kwartał rotacyjnie wyznaczana przez: Federację Związków Zawodowych Kolejarzy, KSK  NSZZ „Solidarność”, Związek  Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce,

** przedstrawiciel danego związku /nie ma ustalonego imiennego składu strony związkowej/

Rejestr zmian:

Autor informacji: a.magrzyk
Informację wprowadził/a: a.magrzyk
Data wytworzenia: 2009-07-08
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2021-11-24 11:53:29 Ewelina Guz modyfikacja
2 2021-04-27 14:22:16 Ewelina Guz modyfikacja
3 2021-03-18 13:05:08 n.krasuska modyfikacja
4 2021-02-18 14:34:01 Ewa Piotrowska modyfikacja
5 2021-02-16 10:17:01 n.krasuska modyfikacja
6 2020-06-19 12:56:29 n.krasuska modyfikacja
7 2020-06-04 07:58:58 n.krasuska modyfikacja
8 2020-05-12 09:07:14 Ewa Piotrowska modyfikacja
9 2020-02-07 09:37:45 Ewelina Guz modyfikacja
10 2020-02-04 11:54:17 Ewa Piotrowska modyfikacja
11 2018-07-25 13:56:36 Ewa Piotrowska modyfikacja
12 2018-05-25 09:07:30 n.krasuska modyfikacja
13 2018-05-22 12:17:21 n.krasuska modyfikacja
14 2018-04-16 15:29:34 Ewa Piotrowska modyfikacja
15 2018-01-25 15:43:05 Ewa Piotrowska modyfikacja
16 2018-01-25 12:18:29 n.krasuska modyfikacja
17 2018-01-10 10:17:39 Ewa Piotrowska modyfikacja
18 2017-06-07 15:25:34 Ewa Piotrowska modyfikacja
19 2017-03-29 15:53:58 Ewa Piotrowska dodanie pliku [regulamin. tzb kolejnictwo.doc]
20 2017-03-29 15:53:58 Ewa Piotrowska usunięcie pliku [regulamin. tzb kolejnictwo.doc]
21 2017-03-29 15:53:58 Ewa Piotrowska modyfikacja
22 2017-03-14 11:33:38 Ewa Piotrowska modyfikacja
23 2017-03-14 11:33:05 Ewa Piotrowska modyfikacja
24 2017-03-14 11:27:49 Ewa Piotrowska modyfikacja
25 2017-02-27 16:24:22 Ewa Piotrowska modyfikacja
26 2016-05-12 15:20:35 Ewa Piotrowska modyfikacja
27 2016-05-05 14:33:02 Ewa Piotrowska modyfikacja
28 2016-02-01 12:34:46 Ewa Piotrowska modyfikacja
29 2016-02-01 11:59:19 Ewa Piotrowska modyfikacja
30 2015-05-22 11:38:55 wioletta ziegler modyfikacja
31 2013-12-04 11:50:59 a.magrzyk modyfikacja
32 2013-09-10 12:59:06 wioletta ziegler modyfikacja
33 2013-06-26 12:05:27 wioletta ziegler modyfikacja
34 2013-06-26 12:04:48 wioletta ziegler modyfikacja
35 2013-06-26 12:04:07 wioletta ziegler modyfikacja
36 2013-06-26 12:02:45 wioletta ziegler modyfikacja
37 2013-06-26 12:01:59 wioletta ziegler modyfikacja
38 2013-05-17 14:32:33 a.magrzyk modyfikacja
39 2013-03-21 11:59:04 wioletta ziegler modyfikacja
40 2013-03-07 09:37:49 wioletta ziegler modyfikacja
41 2013-03-07 09:37:22 wioletta ziegler modyfikacja
42 2013-02-05 13:41:57 a.magrzyk modyfikacja
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: