Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół Trójstronny ds. Prowadzenia Dialogu Społecznego w Sektorze Portów Morskich (przy Ministerstwie Infrastruktury)

Zespół Trójstronny ds. prowadzenia dialogu społecznego w sektorze portów morskich

Zespół Trójstronny ds. prowadzenia dialogu społecznego w sektorze portów morskich został powołany uchwałą nr 59 z dnia 25 kwietnia 2018 r. na wniosek strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zespół z powodów organizacyjnych i merytorycznych, umiejscowiony jest przy Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które zapewnia jego obsługę w formie sekretariatu.

Celem Zespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa wobec sektora, jego rozwoju i konkurencyjności oraz interesów pracowników dotyczących prawa pracy i pracodawców.

SKŁAD

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele strony pracowników, strony pracodawców orazstrony rządowej.

Stronę rządową w Zespole reprezentuje czterech przedstawicieli w randze sekretarza lubpodsekretarza stanu, po jednym wskazanym przez:ministra właściwego ds. gospodarki morskiej i ds. żeglugi śródlądowej,ministra właściwego ds. pracy,ministra właściwego ds. gospodarki, ministra właściwego ds. transportu.

Stronę pracowników w Zespole reprezentuje po czterech przedstawicieli wyznaczonych przezorganizacje reprezentujące interesy pracowników w sektorze, tj.: NSZZ „Solidarność, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,Forum Związków Zawodowych, w łącznej liczbie 12 przedstawicieli.

Stronę pracodawców w Zespole reprezentują przedstawiciele wyznaczeni przezorganizacje pracodawców reprezentujące interesy pracodawców w branży, tj.: Konfederację Lewiatan,Pracodawców RP, Business Centre Club – Związek Pracodawców, w łącznej liczbie 6 przedstawicieli.

Sekretarz Zespołu Agnieszka Piotrowska-Łaga, tel 22 583 86 50

 

Nazwisko i imię Ministerstwo / Instytucja
Adam Piotrowski NSZZ "Solidarność"
Piotr Ratkowski NSZZ "Solidarność"
Ryszard Hatylak NSZZ "Solidarność"
Paweł Cieszyński NSZZ "Solidarność"
Andrzej Stańczyk OPZZ
Andrzej Biernacki OPZZ
Tomasz Strasenburg OPZZ
Janusz Nowaczkiewicz OPZZ
Krzysztof Czerniak FZZ
Mirosław Jastrzębski FZZ
Stanisław Misiak FZZ
Piotr Szmidka FZZ
Monika Żaboklicka Pracodawcy RP
Grzegorz Pawłowski Konfederacja Lewiatan
Piotr Pawłowski Konfederacja Lewiatan
Ryszard Zdeb Konfederacja Lewiatan
Adam Żołnowski BCC
Mariusz Jagłowski BCC
   
Marek Gróbarczyk - Sekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury
  Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Barbara Socha –Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Ewa Piotrowska
Informację wprowadził/a: Ewa Piotrowska
Data wytworzenia: 2019-05-31
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2021-11-29 11:12:29 Ewa Piotrowska modyfikacja
2 2021-11-24 12:04:18 Ewelina Guz modyfikacja
3 2021-03-18 15:00:27 n.krasuska modyfikacja
4 2021-03-18 12:24:24 n.krasuska modyfikacja
5 2020-08-25 09:18:44 n.krasuska modyfikacja
6 2020-06-19 14:00:50 Ewa Piotrowska modyfikacja
7 2020-05-05 12:41:26 Ewa Piotrowska modyfikacja
8 2020-02-07 09:42:07 Ewelina Guz modyfikacja
9 2020-02-04 11:58:57 Ewa Piotrowska modyfikacja
10 2019-06-05 10:23:37 n.krasuska modyfikacja
11 2019-06-05 10:13:20 n.krasuska modyfikacja
12 2019-05-31 15:25:20 Ewa Piotrowska modyfikacja
13 2019-05-31 15:22:34 Ewa Piotrowska modyfikacja
14 2019-05-31 15:10:18 Ewa Piotrowska modyfikacja
15 2019-05-31 15:01:46 Ewa Piotrowska modyfikacja
16 2019-05-31 14:54:00 Ewa Piotrowska modyfikacja
17 2019-05-31 14:50:03 Ewa Piotrowska modyfikacja
18 2019-05-31 14:06:05 Ewa Piotrowska modyfikacja
19 2019-05-31 14:03:32 Ewa Piotrowska modyfikacja
20 2019-05-31 14:01:12 Ewa Piotrowska modyfikacja
21 2019-05-31 13:54:24 Ewa Piotrowska modyfikacja
22 2019-05-31 13:53:43 Ewa Piotrowska modyfikacja
23 2019-05-31 13:46:33 Ewa Piotrowska modyfikacja
24 2019-05-31 13:43:49 Ewa Piotrowska modyfikacja
25 2019-05-31 13:36:01 Ewa Piotrowska modyfikacja
26 2019-05-31 12:46:47 Ewa Piotrowska modyfikacja
27 2019-05-31 12:42:50 Ewa Piotrowska modyfikacja
28 2019-05-31 12:38:43 Ewa Piotrowska modyfikacja
29 2019-05-31 12:17:22 Ewa Piotrowska modyfikacja
30 2019-05-31 11:12:29 Ewa Piotrowska utworzenie dokumentu
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: