Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Lekkiego (przy MRPiPS)

Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Lekkiego

Zespół działa od stycznia 1999 roku na podstawie umowy z partnerami społecznymi. Wcześniej odbywały się liczne spotkania ze związkami zawodowymi branży w związku z nasilonymi procesami transformacji przemysłu lekkiego. Od listopada 2000 roku, po zaakceptowaniu „Strategii dla przemysłu lekkiego na lata 2000-2005”, Prezydium Zespołu prowadziło prace w formule Zespołu Monitorującego Realizację Zadań Zawartych w „Strategii...„. Od 10 kwietnia 2002 roku ponownie działa Zespół Trójstronny w pełnym składzie.

Skład

Stronę rządową w Zespole reprezentują przedstawiciele w randze sekretarza/podsekretarza stanu wskazani przez Ministrów: Rozwoju, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Finansów. Ponadto, w zależności od poruszanej tematyki dopraszani są przedstawiciele , Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Zdrowia, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, Generalnego Inspektoratu Celnego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Stronę pracowników w Zespole reprezentują przedstawiciele wyznaczeni przez:  Federację Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego i NSZZ „Solidarność”. 

Stronę pracodawców w Zespole reprezentują przedstawiciele wyznaczeni przez: Związek Pracodawców Przemysłu Lekkiego, Związek Pracodawców Przemysłu Tekstylnego, Polski Związku Producentów Odzieży i Tkanin Lewiatan, Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego, Związek Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego.

Stałymi ekspertami Zespołu jako kompetentni reprezentanci tych środowisk w sprawach rozwiązań merytorycznych są przedstawiciele branżowych izb gospodarczych.

Zadania

Zadaniem Zespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych   z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców, w sprawach związanych z rozwiązywaniem problemów przemysłu lekkiego.

Skład zespołu

Sekretarz Zespołu - Barbara Piętakiewicz-Schultz, tel. 22/66 11 606, barbara.pietakiewicz-schultz@mrpips.gov.pl

Nazwisko i imię Instytucja

Olga Semeniuk- Podsekretarz Stanu

Wspolprzewodnicząca

Ministerstwo Rozwoju
 Tadeusz Wawrzyniak, Prezes - Współprzewodniczący Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego
 Wiesława Licha, Przewodnicząca -  Federacja NSZZ Przemysłu Lekkiego

 

Nazwisko i imię Ministerstwo /  Instytucja

 

Paweł Wdówik - Sekretarz Stanu

Ministerstwo, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Piotr Patkowski    

 Ministerstwo Finansów

Franciszek Andrzej Ziajkowski

 Pracodawcy Przemysłu Lekkiego

Bogusław Słaby

Zwiazek Przedsiębiorców Przemysłu Młody Lewiatan

Artur Gacek

Związek Pracodawców Przemysłu Tekstylnego

Andrzej Pieczynski

Federacja NSZZ Przemysłu Lekkiego

Marek Ulewicz

Związek Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego           

Romański Jerzy

       Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

 

Strona pracodawców

Organizacja Centrala

 

1. Związek Pracodawców Przemysłu Lekkiego

Pracodawcy RP

2. Związek Pracodawców Przemysłu Tekstylnego

nie zrzeszony

3. Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan

Konfederacja Lewiatan

4. Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego

Euratex

5.. Związek Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego  

 

Strona związkowa

 

Organizacja Centrala

 

1.Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego

OPZZ

2. NSZZ "Solidarność"

NSZZ „S”

 

Pliki do pobrania

Rejestr zmian:

Autor informacji: a.magrzyk
Informację wprowadził/a: a.magrzyk
Data wytworzenia: 2009-05-11
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2021-01-08 13:57:02 Ewelina Guz modyfikacja
2 2020-05-06 13:31:37 n.krasuska modyfikacja
3 2020-02-07 09:31:09 Ewelina Guz modyfikacja
4 2020-01-28 09:51:48 Ewelina Guz modyfikacja
5 2020-01-27 11:31:00 Ewa Piotrowska modyfikacja
6 2019-06-05 10:06:55 n.krasuska modyfikacja
7 2019-01-31 10:39:28 n.krasuska modyfikacja
8 2018-12-18 12:44:15 n.krasuska modyfikacja
9 2018-05-25 12:47:56 n.krasuska modyfikacja
10 2018-05-22 15:00:30 Ewa Piotrowska modyfikacja
11 2018-05-22 12:30:33 n.krasuska modyfikacja
12 2018-05-22 11:53:42 n.krasuska modyfikacja
13 2018-04-20 13:36:42 n.krasuska modyfikacja
14 2018-04-12 12:34:08 Ewa Piotrowska modyfikacja
15 2016-07-15 14:37:17 Ewa Piotrowska modyfikacja
16 2016-04-12 14:00:48 n.krasuska modyfikacja
17 2016-01-15 15:55:06 n.krasuska modyfikacja
18 2016-01-15 14:42:46 Ewa Piotrowska modyfikacja
19 2016-01-15 11:48:00 Ewa Piotrowska modyfikacja
20 2016-01-15 10:10:00 Ewa Piotrowska modyfikacja
21 2016-01-15 10:09:12 Ewa Piotrowska modyfikacja
22 2015-04-29 08:33:04 wioletta ziegler modyfikacja
23 2015-04-29 08:32:31 wioletta ziegler modyfikacja
24 2014-01-10 14:37:56 a.magrzyk modyfikacja
25 2013-12-03 13:05:21 a.magrzyk modyfikacja
26 2013-10-28 10:20:37 a.magrzyk modyfikacja
27 2013-09-10 14:17:43 wioletta ziegler modyfikacja
28 2013-09-10 09:35:01 wioletta ziegler modyfikacja
29 2013-05-17 14:43:13 a.magrzyk modyfikacja
30 2013-03-12 14:15:16 wioletta ziegler modyfikacja
31 2013-03-12 10:53:08 wioletta ziegler modyfikacja
32 2013-03-12 10:17:53 wioletta ziegler modyfikacja
33 2013-03-12 10:16:51 wioletta ziegler modyfikacja
34 2013-03-12 10:15:49 wioletta ziegler modyfikacja
35 2013-03-12 10:15:13 wioletta ziegler modyfikacja
36 2013-03-12 10:14:07 wioletta ziegler modyfikacja
37 2013-03-12 10:11:35 wioletta ziegler modyfikacja
38 2013-03-12 10:10:28 wioletta ziegler modyfikacja
39 2013-03-12 10:09:51 wioletta ziegler modyfikacja
40 2013-03-12 10:07:06 wioletta ziegler modyfikacja
41 2013-03-07 14:28:35 wioletta ziegler modyfikacja
42 2013-03-07 09:06:26 wioletta ziegler modyfikacja
43 2013-03-07 09:02:20 wioletta ziegler modyfikacja
44 2013-02-05 13:31:41 a.magrzyk modyfikacja
do góry Ostatnia modyfikacja: 15-01-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: