Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Stoczniowego (przy MRPiPS)

Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Stoczniowego

Zespół został powołany na wniosek, z którym 6 stycznia 2006 r. wystąpiła do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Sekcja Krajowa Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność”. Decyzję o utworzeniu Zespołu Minister Pracy i Polityki Społecznej podjął w porozumieniu z Ministrem Gospodarki na początku lutego 2006 roku. Zespół liczy obecnie 34 członków. Zespół pracuje w oparciu o przyjęty jednogłośnie „Regulamin Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Stoczniowego”.

Skład

Stronę rządową reprezentują przedstawiciele następujących resortów: gospodarki morskiej i żelugi śródlądowej, rozwoju, finansów, rodziny,  pracy i polityki społecznej oraz obrony narodowej.

Stronę związkową reprezentują przedstawiciele: Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych,  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".

Stronę pracodawców reprezentują przedstawiciele: Konfederacji "Lewiatan", Pracodawców RP.

Zadania

Zadaniem Zespołu jest wypracowywanie, na zasadzie konsensusu, wspólnych stanowisk w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców w sektorze stoczniowym.

Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Stoczniowego wznowił działalność w dniu 8 kwietnia 2013 r.

SKŁAD ZESPOŁU

Sekretarz Zespołu - Ewa Piotrowska, tel 22/66 11 633, ewa.piotrowska@mrpips.gov.pl

Nazwisko i imię Instytucja

Marek Gróbarczyk

Wspołprzewodniczący

Minister

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Grzegorz Landowski

Wspólprzewodniczący

Prezes Zarsądu Portal Morski Sp. z o.o..

Mirosław Piórek                                       Współprzewodniczący

NSZZ "Solidarność"                                                                                                                                        Przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Gdańskiej Stoczni Remontowej SA

 

Strona rządowa

Imię i nazwisko

Stanowisko 

Instytucja 

Olga Semeniuk

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Rozwoju

Piotr Patkowski

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Finansów

Iwona Michałek

Sekretarz Stanu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Sebastian Chwałek  Sekretarz Stanu Ministerstwo Obrony Narodowej

 

Strona pracodawców

Imię i nazwisko

 Funkcja

Instytucja 
     

Ireneusz Karaśkiewicz

Dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe

Kofederacja Lewiatan

Piotr Stypa 

Prezes Zarządu TOWIMOR 

Konfederacja Lewiatan

Marcin Ryngwelski

Prezes Zarządu Remontowa Shipbuilding

Konfederacja Lewiatan

Henryk Ogryczak 

Pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza ds.Gosporaki Morskiej

Pracodawcy Pomorza

Michał Habina

Prezes Zarządu                  Stocznia Remontowa S.A.

Konfederacja LEWIATAN

Jan Łabas 

Przewodniczący Sekcji Przemysłu i Gospodarki Morskiej

Pracodawcy Pomorza

Zbigniew Miodowski

Prezes Zarządu              ZinkPower Szczecin Sp.z o.o.

Konfederacja LEWIATAN

  Grzegorz Wardzyński                                p.o. Dyrektor Pionu Technicznego

                                                                     Polska Żeglug Morska P.P.                  Pracodawcy RP 

    Waldemar Książczak                               Wiceprzewodniczący Zarządu

                                                                      Pracodawców Pomorza i Kujaw          Prracodawcy RP 

Strona Związkowa

 

Imię i nazwisko

 Funkcja

Instytucja 

Adam Liszczewski

V-ce Przewodniczący Rady krajowej WZZPGM; Przewodniczący WZZ PGM Gdańskiej Stoczni Remontowej SA w Gdańsku

Ogólnopolskie Porozumienie      Związków Zawodowych                    

Włodzimierz Wiśniewski

Przewodniczący WZZPGM w SSR „Gryfia” S.A. w Szczecinie

Ogólnopolskie Porozumienie      Związków Zawodowych

Marian Jeziorański

Przewodniczący Zarządu Zakładowego Stoczni Remontowej Nauta 

Ogólnopolskie Porozumienie      Związków Zawodowych

Lujasz Piekarski

 

Przewodniczący WZZ PGM Gdańskiej Stoczni Remontowej

Ogólnopolskie Porozumienie      Związków Zawodowych

Mirosław Piórek

Przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność”,

NSZZ „Solidarność”

Krzysztof Żmuda

Sekretarz Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność”,              Przewodniczący NSZZ „S” Stocznia Północna SA

NSZZ „Solidarność

Benedykt Kerlin 

Przewodniczący KZ NSZZ "S" Fabryki Mebli Okrętowych Famos SA Stargradzie Gd.

NSZZ "Solidarność"

Tadeusz Szymelfenig

Członek Prezydium Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność”,                          Członek KZ NSZZ „S” Stoczni Marynarki Wojennej

NSZZ „Solidarność

Karol Guzikiewicz

Członek Prezydium Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność”,                       Zastępca Przewodniczącego     NSZZ „S” Stocznia Gdańska SA

NSZZ „Solidarność

Mirosław Kazberuk

Zarząd Regionu Zachodniopomorskiego NSZZ Solidarność 80

Forum Związków Zawodowych

Jacek Kantor

ZZ Okrętowiec Stoczni Gdańsk

Forum Związków Zawodowych

Sławomir Bała  WZZ PGM Grupa Stoczni Gdańsk  OPZZ

 

Strona pracodawców

Organizacja

Zrzeszoana w reprezentatywnej centrali /nie zrzeszona

 

 

Remontowa Holding, Stocznia Remontowa SA, Stocznia Gdańsk SA, ZinkPower Szczecin Sp. z o.o., Związek Pracodawców Forum Okrętowe, TOWIMOR SA, Stocznia Remontowa Shipbuilding, Pracodawcy Pomorza

Konfederacja Lewiatan

 

 

Strona związkowa

Organizacja

Zrzeszoana w reprezentatywnej centrali /nie zrzeszona

Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej  w Morskiej Stoczni Remontowej "Nauta" , WZZ PGM Grupy Stocznia Gdańsk, WZZ PGM Remontowa Shipbuilding, WZZ PGM w SSR "Gryfia", 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Sekcja Krajowa Przemysłu Okrętowego NSZZ "S", 

NSZZ "Solidarność’

Międzyzakładowa organicacja związkowa NSZZ  "Solidarność 80", Związek Zawodowy Okrętowiec Stoczni Gdańsk, 

Forum Związków Zawodowych

 

 

Pliki do pobrania

Rejestr zmian:

Autor informacji: wioletta ziegler
Informację wprowadził/a: wioletta ziegler
Data wytworzenia: 2009-05-11
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2020-09-10 14:20:26 Ewelina Guz modyfikacja
2 2020-06-23 12:35:14 Ewa Piotrowska modyfikacja
3 2020-06-19 13:54:46 Ewa Piotrowska modyfikacja
4 2020-06-19 12:55:41 n.krasuska modyfikacja
5 2020-05-29 09:57:56 Ewa Piotrowska modyfikacja
6 2020-05-12 11:04:02 Ewelina Guz modyfikacja
7 2020-05-06 13:37:36 n.krasuska modyfikacja
8 2020-02-18 13:25:20 Ewa Piotrowska modyfikacja
9 2020-02-07 09:35:41 Ewelina Guz modyfikacja
10 2020-02-04 11:55:54 Ewa Piotrowska modyfikacja
11 2020-02-04 11:52:19 Ewa Piotrowska modyfikacja
12 2020-01-28 09:58:50 Ewelina Guz modyfikacja
13 2020-01-27 10:26:57 Ewa Piotrowska modyfikacja
14 2020-01-27 10:16:18 Ewa Piotrowska modyfikacja
15 2019-12-05 11:04:59 Ewa Piotrowska modyfikacja
16 2019-06-05 10:09:35 n.krasuska modyfikacja
17 2019-01-15 12:40:09 Ewa Piotrowska modyfikacja
18 2019-01-03 15:32:16 Ewa Piotrowska modyfikacja
19 2018-12-12 13:30:43 Ewa Piotrowska modyfikacja
20 2018-11-13 15:36:19 Ewa Piotrowska modyfikacja
21 2018-11-05 13:35:56 Ewa Piotrowska modyfikacja
22 2018-10-17 13:07:41 Ewa Piotrowska modyfikacja
23 2018-10-01 13:07:06 Ewa Piotrowska modyfikacja
24 2018-05-25 12:53:25 n.krasuska modyfikacja
25 2018-05-22 12:09:07 n.krasuska modyfikacja
26 2018-04-23 14:58:32 Ewa Piotrowska modyfikacja
27 2018-04-23 14:49:44 Ewa Piotrowska modyfikacja
28 2018-04-23 12:48:57 Ewa Piotrowska modyfikacja
29 2018-04-20 13:32:56 n.krasuska modyfikacja
30 2018-04-20 13:31:54 n.krasuska modyfikacja
31 2018-04-12 15:40:08 Ewa Piotrowska modyfikacja
32 2018-02-16 13:53:39 Ewa Piotrowska modyfikacja
33 2018-01-25 15:37:53 Ewa Piotrowska modyfikacja
34 2018-01-23 11:47:59 Ewa Piotrowska modyfikacja
35 2018-01-10 10:23:24 Ewa Piotrowska modyfikacja
36 2018-01-10 10:12:20 Ewa Piotrowska modyfikacja
37 2017-06-27 10:35:06 n.krasuska modyfikacja
38 2017-03-29 15:17:51 Ewa Piotrowska dodanie pliku [REGULAMIN STOCZNIOWY.doc]
39 2017-03-29 15:17:51 Ewa Piotrowska usunięcie pliku [regulamin.tzb stoczniowy.doc]
40 2017-03-29 15:17:51 Ewa Piotrowska modyfikacja
41 2017-02-27 16:25:39 Ewa Piotrowska modyfikacja
42 2017-02-27 14:50:12 Ewa Piotrowska dodanie pliku [regulamin.tzb stoczniowy.doc]
43 2017-02-27 14:50:11 Ewa Piotrowska modyfikacja
44 2017-02-27 14:49:21 Ewa Piotrowska usunięcie pliku [regulamin.tzb stoczniowy.doc]
45 2017-02-27 14:49:21 Ewa Piotrowska modyfikacja
46 2017-02-27 14:43:59 Ewa Piotrowska modyfikacja
47 2016-09-23 15:31:14 Ewa Piotrowska modyfikacja
48 2016-07-06 11:59:33 Ewa Piotrowska modyfikacja
49 2016-06-30 11:48:25 Ewa Piotrowska modyfikacja
50 2016-04-26 10:14:29 Ewa Piotrowska modyfikacja
51 2016-04-14 12:31:14 Ewa Piotrowska modyfikacja
52 2016-04-12 14:04:51 n.krasuska modyfikacja
53 2016-03-30 10:27:17 Ewa Piotrowska modyfikacja
54 2016-03-29 12:48:02 Ewa Piotrowska modyfikacja
55 2016-03-29 12:40:13 Ewa Piotrowska modyfikacja
56 2016-01-15 13:11:49 Ewa Piotrowska modyfikacja
57 2016-01-15 13:10:05 Ewa Piotrowska modyfikacja
58 2016-01-15 10:41:55 Ewa Piotrowska modyfikacja
59 2015-03-27 10:34:22 Barbara Waszkiewicz modyfikacja
60 2014-02-05 11:18:30 a.magrzyk modyfikacja
61 2013-12-03 13:09:55 a.magrzyk modyfikacja
62 2013-09-10 09:42:55 wioletta ziegler modyfikacja
63 2013-06-26 10:45:33 wioletta ziegler modyfikacja
64 2013-06-26 10:42:42 wioletta ziegler modyfikacja
65 2013-06-26 10:41:41 wioletta ziegler modyfikacja
66 2013-06-26 10:40:03 wioletta ziegler modyfikacja
67 2013-06-26 10:38:31 wioletta ziegler modyfikacja
68 2013-05-20 14:28:45 a.magrzyk modyfikacja
69 2013-05-20 14:21:51 a.magrzyk modyfikacja
70 2013-05-20 14:18:49 a.magrzyk modyfikacja
71 2013-05-20 12:49:31 a.magrzyk modyfikacja
72 2013-05-20 12:42:13 a.magrzyk modyfikacja
73 2013-03-07 09:40:20 wioletta ziegler modyfikacja
do góry Ostatnia modyfikacja: 23-10-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: