Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół Trójstronny ds. Górnictwa i Przetwórstwa Siarki (przy MRiPS)

Zespół Trójstronny ds. Górnictwa i Przetwórstwa Siarki

Zespół działał na podstawie ustaleń z partnerami społecznymi - od listopada 1998 do marca 2002 roku - pod nazwą Zespołu Trójstronnego ds. Restrukturyzacji Górnictwa i Przetwórstwa Siarki. Od 2002 roku Zespół działał pod rozszerzoną nazwą: Zespół Trójstronny ds. Społeczno-Gospodarczych, Restrukturyzacji Górnictwa i Przetwórstwa Siarki.W 2012 roku Członkowie Zespołu Trójstronnego zmieniając zapisy Regulaminu przyjęli następującą nazwę Zespołu: Zespół Trójstronny ds. Górnictwa i Przetwórstwa Siarki.

Zespół formalnie liczy 21 członków.

Strona rządowa reprezentowana jest przez [przedstawicieli w randze sekretarzy lub podsekretarzy stanu po jednym z ministerstw: gospodarki, pracy i polityki społecznej, skarbu państwa, finansów, środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (Odział w Katowicach).

Ze strony związkowej w Zespole uczestniczą reprezentujący następujące organizacje: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Związek Zawodowy Górników w Polsce, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Górnictwa i Przetwórstwa Siarki, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność–80”, Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego.

Ze strony pracodawców w Zespole uczestniczą przedstawiciele: Kopalni Siarki „Machów” SA, Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki „Siarkopol” SA w Staszowie, Kopalni i Zakładów Przetwórczych Siarki „Siarkopol” w likwidacji w Tarnobrzegu, „Siarkopol” Gdańsk S.A.

Zadania

Celem powołania Zespołu jest kontynuowanie trójstronnego dialogu sektorowego prowadzonego dla godzenia interesów stron przy realizacji rządowego programu restrukturyzacji górnictwa i przetwórstwa siarki dla zachowania pokoju społecznego. Zadaniem Zespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców, w sprawach związanych z realizacją celów Zespołu.

Wyniki prac

  • Wypracowano i przyjęto następujące dokumenty

-„Program restrukturyzacji górnictwa i przetwórstwa siarki w Polsce" oraz ustawę o finansowej restrukturyzacji górnictwa siarki (2000 r.),

- Ocena realizacji „Programu restrukturyzacji górnictwa i przetwórstwa siarki w Polsce”. Dokonano wizytacji zakładów tarnobrzeskiego zagłębia siarkowego (2002 r.).

- Ekspertyza pt. „Ocena stanu zaawansowania prac likwidacyjnych i rekultywacyjnych na terenach degradowanych wydobyciem i przetwórstwem rudy siarkowej...” (2002 r.),

- Informacja w sprawie realizacji programów restrukturyzacyjnych przemysłu wydobycia siarki zawierająca m.in. kierunek dalszych zmian ekonomicznych oraz organizacyjnych likwidowanych przedsiębiorstw siarkowych (2008 r.).

Ponadto:

  • W latach 2003–2006 przeprowadzano konsolidację przedsiębiorstw siarkowych: Kopalni Siarki „Machów”, Kopalni Siarki „Grzybów” oraz Przedsiębiorstwa Rekultywacji Terenów Górniczych „Jeziórko”. Postanowieniem z dnia 28 września 2007 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie dokonał rejestracji jednoosobowej spółki skarbu państwa pn. „Kopalnia Siarki >>Machów<< S.A” i od dnia 1 października 2007 r. rozpoczęła się działalność Spółki Akcyjnej,
  • Opracowano analizę kosztów konsolidacji przedsiębiorstw siarkowych oraz informację o działaniach dla konsolidowanych przedsiębiorstw tego sektora (2006 i 2007 r.). Aktualnie trwają prace nad zakończeniem  poszczególnych prac likwidacyjnych, rekultywacyjnych i prac zabezpieczających oraz zakończenia likwidacji zakładów górniczych Kopalni Siarki Machów S.A. do końca 2013 r. oraz realizowanych przez Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „Siarkopol” w Tarnobrzegu w likwidacji,

Dialog branżowy prowadzony jest również poza Zespołem Trójstronnym - członkowie Zespołu Trójstronnego biorą udział w dialogu społecznym prowadzonym na szczeblu władz lokalnych i regionalnych. Dotyczy to współpracy z samorządami lokalnymi z terenów likwidowanego zagłębia siarkowego w łagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia w sektorze oraz w pozyskiwaniu funduszy pomocowych na zadania w zakresie rekultywacji terenów po górnictwie siarki.

 

Skład zespołu

Sekretarz Zespołu - Mariola Mazgało, Tel. 22/461-61-50, mariola.mazgalo@mrips.gov.pl

Nazwisko i imię Instytucja
                                                   - Współprzewodniczący - strona rządowa Ministerstwo
   
Adam Kuś - Współprzewodniczący Miedzyzakładowa Organizacja Zwązkowa "Siarkopol"    Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"                 KiZPS "Siarkopol" w likwidacji

 

Nazwisko i imię Instytucja
Maciej Małecki - Sekretarz Stanu Ministerstwo Aktywów Państwowych
Olga Semeniuk - Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Anna Schmidt - Sekretarz Stanu

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Piotr Dziadzio - Sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju w Ministerstwie Klimatu

 Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Piotr Patkowski - Podsekretarz Stanu

 Ministerstwo Finansów

Beata Kuś

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospdarki Wodnej
Anna Wściseł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Henryk Paszcza - Dyrektor Oddziału ARP SA

Agencja Rozwoju Przemysłu o/Katowice

Damian Bogdański - Likwidator - Dyrektor Naczelny

Kopalnia Siarki "Machów" SA w likwidacji

 

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" SA
  Kopalnie i zakłady Przetwórcze Siarki "Siarkopol" w likwidacji w Tarnobrzegu

Krzysztof Madej

Komisja Zakładowa NSZZ"Solidarność"                    Kopalnia Siarki "Machów" SA w likwidacji

Dariusz Potyrała

Związek Zawodowy Górników w Polsce

Józef Szewc

Zarząd Miedzyzakładowy Związku Zawodowego Górników wPolsce                                                         KiZPS "Siarkopol" w likwidacji

Jerzy Trębliński

NSZZ Pracowników Górnictwa i Przetwórstwa Siarki        KiZChS "Siarkopol" SA Grupa Azoty                                                                         

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: a.magrzyk
Informację wprowadził/a: a.magrzyk
Data wytworzenia: 2009-07-08
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2021-11-24 12:07:34 Ewelina Guz modyfikacja
2 2021-11-24 11:38:38 Ewelina Guz modyfikacja
3 2021-10-07 12:03:37 n.krasuska modyfikacja
4 2021-03-18 13:16:59 n.krasuska modyfikacja
5 2021-01-29 13:22:05 Ewa Piotrowska modyfikacja
6 2020-09-30 07:53:42 n.krasuska modyfikacja
7 2020-05-06 13:30:46 n.krasuska modyfikacja
8 2020-02-07 09:29:43 Ewelina Guz modyfikacja
9 2020-01-29 09:25:15 n.krasuska modyfikacja
10 2020-01-29 09:20:10 n.krasuska modyfikacja
11 2020-01-28 09:51:09 Ewelina Guz modyfikacja
12 2020-01-28 09:50:47 Ewelina Guz modyfikacja
13 2019-06-10 11:52:53 n.krasuska modyfikacja
14 2019-06-06 09:57:48 n.krasuska modyfikacja
15 2019-06-05 10:06:33 n.krasuska modyfikacja
16 2019-05-10 12:33:49 n.krasuska modyfikacja
17 2019-01-31 10:34:32 n.krasuska modyfikacja
18 2018-05-22 12:43:19 n.krasuska modyfikacja
19 2018-05-22 11:50:40 n.krasuska modyfikacja
20 2018-05-19 08:27:53 n.krasuska modyfikacja
21 2018-04-24 14:52:50 n.krasuska modyfikacja
22 2018-04-20 13:38:53 n.krasuska modyfikacja
23 2017-05-31 14:33:16 n.krasuska modyfikacja
24 2017-03-02 07:58:46 n.krasuska modyfikacja
25 2016-11-24 12:15:30 n.krasuska modyfikacja
26 2016-05-05 10:07:51 n.krasuska modyfikacja
27 2016-04-20 09:04:44 n.krasuska modyfikacja
28 2016-04-14 11:46:19 n.krasuska modyfikacja
29 2016-04-12 14:00:00 n.krasuska modyfikacja
30 2016-04-01 15:42:55 n.krasuska modyfikacja
31 2016-03-23 15:22:31 n.krasuska modyfikacja
32 2016-01-15 15:49:27 n.krasuska modyfikacja
33 2015-03-25 09:25:21 wioletta ziegler modyfikacja
34 2014-02-20 10:49:00 a.magrzyk modyfikacja
35 2014-01-10 14:37:15 a.magrzyk modyfikacja
36 2013-12-03 13:04:51 a.magrzyk modyfikacja
37 2013-09-10 14:18:33 wioletta ziegler modyfikacja
38 2013-09-10 09:34:14 wioletta ziegler modyfikacja
39 2013-06-26 11:07:51 wioletta ziegler modyfikacja
40 2013-06-26 11:07:07 wioletta ziegler modyfikacja
41 2013-06-26 11:06:09 wioletta ziegler modyfikacja
42 2013-06-26 11:05:23 wioletta ziegler modyfikacja
43 2013-06-26 11:04:34 wioletta ziegler modyfikacja
44 2013-06-26 11:03:47 wioletta ziegler modyfikacja
45 2013-06-26 11:03:19 wioletta ziegler modyfikacja
46 2013-06-26 11:02:16 wioletta ziegler modyfikacja
47 2013-06-26 11:01:42 wioletta ziegler modyfikacja
48 2013-06-26 10:58:54 wioletta ziegler modyfikacja
49 2013-06-26 10:58:20 wioletta ziegler modyfikacja
50 2013-06-26 10:57:34 wioletta ziegler modyfikacja
51 2013-06-26 10:56:53 wioletta ziegler modyfikacja
52 2013-06-26 10:54:09 wioletta ziegler modyfikacja
53 2013-03-12 13:53:47 a.magrzyk modyfikacja
54 2013-03-12 13:52:53 a.magrzyk modyfikacja
55 2013-03-12 13:51:21 a.magrzyk modyfikacja
56 2013-03-12 12:07:13 a.magrzyk modyfikacja
57 2013-03-12 09:21:47 wioletta ziegler modyfikacja
58 2013-03-08 10:36:18 a.magrzyk modyfikacja
59 2013-03-07 09:52:22 wioletta ziegler modyfikacja
60 2013-03-07 09:51:30 wioletta ziegler modyfikacja
61 2013-03-07 09:15:53 a.magrzyk modyfikacja
62 2013-03-07 09:15:03 a.magrzyk modyfikacja
63 2013-03-07 09:12:03 a.magrzyk modyfikacja
64 2013-03-07 09:07:09 a.magrzyk modyfikacja
65 2013-03-07 09:05:52 wioletta ziegler modyfikacja
66 2013-03-07 09:01:47 wioletta ziegler modyfikacja
67 2013-02-05 13:23:04 a.magrzyk modyfikacja
68 2013-01-17 10:47:35 a.magrzyk modyfikacja
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: