Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół Trójstronny ds. Transportu Drogowego (przy Ministerstwie Infrastruktury)

Zespół Trójstronny ds. Transportu Drogowego

Trójstronny Zespół Branżowy ds. Transportu Drogowego powołany został przez Panią Elżbietę Rafalską – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240), jako wykonanie Uchwały nr 21 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego do spraw transportu drogowego.

Regulamin Zespołu (pdf)

Pierwsze posiedzenie Zespołu
Inauguracyjne posiedzenie Zespołu odbyło się w dniu 27 lutego 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Obradom przewodniczył Pan Jerzy Szmit – ówczesny Podsekretarz Stanu w MIiB. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele strony rządowej, związkowej oraz reprezentanci strony pracodawców.

Przedstawiciele Zespołu

W skład Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego wchodzą przedstawiciele strony rządowej oraz strony pracowników i pracodawców związanych z transportem drogowym.

  • Stronę rządową w Zespole reprezentuje czterech przedstawicieli w randze sekretarza lub podsekretarza stanu, wyznaczonych odpowiednio przez: ministra właściwego do spraw transportu, ministra właściwego do spraw pracy, ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 
  • Stronę pracowników w Zespole reprezentują przedstawiciele wyznaczeni przez organizacje reprezentujące interesy pracowników w branży tj.: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ,,Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych, w łącznej liczbie 12 przedstawicieli.
  • Stronę pracodawców w Zespole reprezentują przedstawiciele wyznaczeni przez organizacje pracodawców reprezentujące interesy pracodawców w branży tj.: Konfederację Lewiatan, Związek Pracodawców Business Centre Club, Pracodawców RP oraz Związek Rzemiosła Polskiego, w łącznej liczbie 12 przedstawicieli.

W pracach Zespołu biorą udział – z głosem doradczym – przedstawiciele innych organów administracji rządowej lub instytucji, właściwych dla branży, np. Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Głównego Inspektoratu Pracy lub innych instytucji.

Dodatkowo, strony Zespołu mogą zapraszać do prac w Zespole, jako obserwatorów przedstawicieli innych organizacji związkowych działających w branży, przedstawicieli innych organizacji pracodawców lub pracodawców działających w branży, przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. Każda ze stron Zespołu może korzystać z pomocy ekspertów.

SKŁAD ZESPOŁU:

Imię i Nazwisko Ministerstwo/Organizacja
strona rządowa

 

Współprzewodniczący Zespołu

Ministerstwo Infrastruktury
Stanisław Szwed Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Sekretarz Stanu
Piotr Patkowski Ministerstwo Finansów - Podsekretarz Stanu
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
strona pracodawców
Tadeusz WilkWspółprzewodniczący Zespołu Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Wojciech Arszewski  Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 
Dominik Gajewski Konfederacja Lewiatan
Maciej Wroński Konfederacja Lewiatan
Joaana Jasiewicz Konfederacja Lewiatan
Krystyna Nowak Business Centre Club
Krzysztof Gorzkowski  Business Centre Club 
Artur Kalisiak Business Centre Club
Wojciech Paprocki Związek Rzemiosła Polskiego
Robert Przybylski Związek Rzemiosła Polskiego
Leszek Luda Związek Rzemiosła Polskiego
Andrzej Bogdanowicz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
strona związkowa
Gerard Skroński  Współprzewodniczący Zespołu NSZZ "Solidarność" 
Tadeusz Kucharski „NSZZ „Solidarność”
Andrzej Burnat „NSZZ „Solidarność”
Jerzy Wielgus „NSZZ „Solidarność”
Mirosława Piasko Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Krzysztof Morawski Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Hubert Jóźwiak Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Bogdan Bucholc Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Stanisław Taube Forum Związków Zawodowych
Zenon Kopyściński Forum Związków Zawodowych
Maciej Kopyciński Forum Związków Zawodowych
Stanisław Drzewicki Forum Związków Zawodowych

 

 

 

 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: n.krasuska
Informację wprowadził/a: n.krasuska
Data wytworzenia: 2017-11-27
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2021-11-24 12:01:12 Ewelina Guz modyfikacja
2 2021-03-18 14:23:50 n.krasuska modyfikacja
3 2021-03-18 12:33:10 n.krasuska modyfikacja
4 2020-08-25 09:35:24 n.krasuska modyfikacja
5 2020-08-25 09:23:01 n.krasuska modyfikacja
6 2020-06-19 12:54:42 n.krasuska modyfikacja
7 2020-06-04 07:58:12 n.krasuska modyfikacja
8 2020-05-12 09:13:10 Ewa Piotrowska modyfikacja
9 2020-02-07 09:40:55 Ewelina Guz modyfikacja
10 2019-02-15 12:21:18 n.krasuska modyfikacja
11 2019-02-15 07:37:36 n.krasuska modyfikacja
12 2019-01-31 10:41:38 n.krasuska modyfikacja
13 2018-12-18 13:01:56 n.krasuska modyfikacja
14 2018-07-25 14:17:30 Ewa Piotrowska modyfikacja
15 2018-05-25 09:08:00 n.krasuska modyfikacja
16 2018-04-19 12:14:52 n.krasuska modyfikacja
17 2017-12-11 08:54:59 n.krasuska modyfikacja
18 2017-12-11 08:53:36 n.krasuska modyfikacja
19 2017-11-27 13:26:35 n.krasuska modyfikacja
20 2017-11-27 13:26:08 n.krasuska modyfikacja
21 2017-11-27 10:36:18 n.krasuska modyfikacja
22 2017-11-27 12:01:12 n.krasuska utworzenie dokumentu
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: