Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Stan rejestru prowadzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Stan rejestru prowadzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Stan rejestru prowadzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1

Od 1995 r. minister właściwy ds. pracy zarejestrował:

·         174 ponadzakładowe układy zbiorowe pracy,

·         377protokołów dodatkowych do tych układów,

·         46 porozumień o stosowaniu w całości lub w części innego zawartego ponadzakładowego układu zbiorowego pracy,

·         9 protokołów dodatkowych do tych porozumień.

Na wniosek jednej ze stron spośród 174 zarejestrowanych układów ponadzakładowych dokonano wpisu do rejestru o wypowiedzeniu, bądź rozwiązaniu 99 układów. Z kolei 14 układów i 45 porozumień o stosowaniu w całości lub w części innego zawartego ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, pomimo iż figurują w rejestrze, można określić jako „martwe”, ze względu na to, że nie można dokonać w nich żadnych zmian ani ich wypowiedzieć. Przyczyną tego jest utrata dotychczasowych uprawnień jednej ze stronukładu  do reprezentowania podmiotów stosujących te układy.

Obecnie w rejestrze pozostało 61 układów, do których zawarto 197 protokołów dodatkowych, a 1 porozumienie o stosowaniu w całości lub w części  zawartego ponadzakładowego układu zbiorowego pracy zostało rozwiązane na mocy porozumienia stron.

Zakresem podmiotowym zarejestrowanych układów objętych jest ok. 200 000 pracowników. Należy wskazać, iż obowiązek informowania organu rejestrującego o liczbie pracowników objętych układem zbiorowym pracy, która jest przekazywana we wnioskach o dokonanie rejestracji układu bądź protokołów dodatkowych, wprowadzony został dopiero w 2001 r.
Z tego też względu wartość ta ma jedynie charakter szacunkowy.

1Informacja o stanie rejestru uzupełniana jest na bieżąco.

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: