Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego

 

 

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce. Na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240 z póź. zm.), zastąpiły działające dotychczas Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego (WRDS). Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania WRDS jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkowi województwa. Tak więc o utworzeniu WRDS postanawia Marszałek Województwa na wniosek co najmniej jednej z organizacji pracodawców, oraz co najmniej jednej organizacji pracowników.

Skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego:

  • marszałek województwa;
  • przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych;
  • przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców;
  • wojewoda.

Kompetencje Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego:

  • zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa;
  • opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych zadań;
  • rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego;
  • przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych;
  • rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

     

Dzialania WRDS

Zestawienie I od chwili powołania WRDS do dnia 31 stycznia 2016 r.

Informacja z działalności Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego za rok 2020.

Rejestr zmian:

Autor informacji: n.krasuska
Informację wprowadził/a: n.krasuska
Data wytworzenia: 2015-12-22
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2021-06-24 12:14:33 n.krasuska modyfikacja
2 2021-06-24 12:13:29 n.krasuska modyfikacja
3 2021-06-24 12:12:01 n.krasuska modyfikacja
4 2021-04-30 14:47:05 n.krasuska modyfikacja
5 2021-04-30 10:41:31 n.krasuska modyfikacja
6 2021-04-26 13:36:43 n.krasuska modyfikacja
7 2021-04-20 09:45:58 Ewelina Guz modyfikacja
8 2021-04-20 09:23:26 Ewelina Guz modyfikacja
9 2021-03-22 11:49:36 n.krasuska modyfikacja
10 2021-03-19 10:42:07 Ewelina Guz modyfikacja
11 2021-03-19 10:18:35 Ewelina Guz modyfikacja
12 2021-02-19 08:09:44 n.krasuska modyfikacja
13 2021-02-18 10:07:45 n.krasuska modyfikacja
14 2020-05-27 12:52:36 n.krasuska modyfikacja
15 2020-03-16 14:17:37 n.krasuska modyfikacja
16 2020-01-07 13:45:43 n.krasuska modyfikacja
17 2019-09-04 13:37:20 n.krasuska modyfikacja
18 2019-07-17 13:38:56 n.krasuska modyfikacja
19 2019-07-17 13:37:56 n.krasuska modyfikacja
20 2019-06-24 14:49:57 n.krasuska modyfikacja
21 2019-03-27 08:31:47 n.krasuska modyfikacja
22 2019-03-27 08:30:54 n.krasuska modyfikacja
23 2019-03-19 10:59:17 n.krasuska modyfikacja
24 2019-03-19 10:58:27 n.krasuska modyfikacja
25 2019-02-15 12:24:09 n.krasuska modyfikacja
26 2019-02-15 12:23:19 n.krasuska modyfikacja
27 2019-01-24 13:53:01 n.krasuska modyfikacja
28 2019-01-24 13:11:05 n.krasuska modyfikacja
29 2018-12-10 13:31:00 n.krasuska modyfikacja
30 2018-12-10 13:30:17 n.krasuska modyfikacja
31 2018-09-07 12:37:23 n.krasuska modyfikacja
32 2018-08-24 12:23:17 n.krasuska modyfikacja
33 2018-08-24 12:22:16 n.krasuska modyfikacja
34 2018-06-22 09:51:00 n.krasuska modyfikacja
35 2018-06-22 09:49:23 n.krasuska modyfikacja
36 2018-06-07 08:37:56 n.krasuska modyfikacja
37 2018-06-07 08:37:02 n.krasuska modyfikacja
38 2018-04-11 09:41:41 n.krasuska modyfikacja
39 2018-04-11 09:40:59 n.krasuska modyfikacja
40 2018-04-04 14:24:04 n.krasuska modyfikacja
41 2018-04-04 14:23:28 n.krasuska modyfikacja
42 2018-04-03 13:57:36 n.krasuska modyfikacja
43 2018-04-03 13:56:28 n.krasuska modyfikacja
44 2018-03-13 12:43:11 n.krasuska modyfikacja
45 2018-03-13 12:42:40 n.krasuska modyfikacja
46 2018-02-20 08:49:08 n.krasuska modyfikacja
47 2018-02-20 08:48:14 n.krasuska modyfikacja
48 2018-02-01 12:12:03 n.krasuska modyfikacja
49 2018-02-01 12:10:12 n.krasuska modyfikacja
50 2017-10-18 15:21:24 n.krasuska modyfikacja
51 2017-10-18 15:20:53 n.krasuska modyfikacja
52 2017-08-28 12:24:54 n.krasuska modyfikacja
53 2017-06-02 11:58:07 n.krasuska modyfikacja
54 2017-06-02 11:54:46 n.krasuska modyfikacja
55 2017-03-01 13:13:32 n.krasuska modyfikacja
56 2017-03-01 13:12:46 n.krasuska modyfikacja
57 2017-03-01 13:11:36 n.krasuska modyfikacja
58 2017-03-01 13:09:11 n.krasuska modyfikacja
59 2017-03-01 11:46:19 n.krasuska modyfikacja
60 2017-03-01 11:12:01 n.krasuska modyfikacja
61 2017-03-01 11:04:54 n.krasuska modyfikacja
62 2017-03-01 10:27:16 n.krasuska modyfikacja
63 2017-02-20 14:21:00 n.krasuska modyfikacja
64 2017-01-27 09:02:37 n.krasuska modyfikacja
65 2017-01-25 13:44:27 n.krasuska modyfikacja
66 2017-01-17 11:57:34 n.krasuska modyfikacja
67 2017-01-09 15:56:18 n.krasuska modyfikacja
68 2017-01-03 11:39:59 n.krasuska modyfikacja
69 2017-01-03 11:11:20 n.krasuska modyfikacja
70 2017-01-03 10:56:15 n.krasuska modyfikacja
71 2017-01-02 10:39:43 n.krasuska modyfikacja
72 2016-12-30 14:57:57 n.krasuska modyfikacja
73 2016-12-01 11:04:07 n.krasuska modyfikacja
74 2016-11-15 08:29:33 n.krasuska modyfikacja
75 2016-11-07 10:11:46 n.krasuska modyfikacja
76 2016-10-03 09:41:23 n.krasuska modyfikacja
77 2016-05-18 13:07:32 n.krasuska modyfikacja
78 2016-05-18 11:16:54 n.krasuska modyfikacja
79 2016-05-18 11:16:15 n.krasuska modyfikacja
80 2016-05-18 10:59:26 n.krasuska modyfikacja
81 2016-05-18 10:42:32 n.krasuska modyfikacja
82 2016-05-12 14:56:20 n.krasuska modyfikacja
83 2016-04-26 14:09:55 n.krasuska modyfikacja
84 2016-04-26 12:32:22 n.krasuska modyfikacja
85 2016-04-26 12:31:37 n.krasuska modyfikacja
86 2016-04-13 14:59:00 n.krasuska modyfikacja
87 2016-03-17 09:39:45 Maria Sobczyk modyfikacja
88 2016-02-26 14:29:21 Maria Sobczyk modyfikacja
89 2016-02-26 14:28:34 Maria Sobczyk modyfikacja
90 2016-02-26 14:27:28 Maria Sobczyk modyfikacja
91 2016-02-26 14:25:55 Maria Sobczyk modyfikacja
92 2016-02-26 14:24:32 Maria Sobczyk modyfikacja
93 2016-02-26 14:17:36 Maria Sobczyk modyfikacja
94 2016-02-26 14:16:37 Maria Sobczyk modyfikacja
95 2016-02-26 14:15:23 Maria Sobczyk modyfikacja
96 2016-02-26 14:13:32 Maria Sobczyk modyfikacja
97 2015-12-22 12:14:33 n.krasuska utworzenie dokumentu
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: