Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego

 

 

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce. Na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240), zastąpią one działające dotychczas Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego (WRDS). Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania WRDS jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkowi województwa. Tak więc o utworzeniu WRDS postanawia Marszałek Województwa na wniosek co najmniej jednej z organizacji pracodawców, oraz co najmniej jednej organizacji pracowników.

Skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego:

  • marszałek województwa;
  • przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych;
  • przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców;
  • wojewoda.

Kompetencje Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego:

  • wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców oraz w sprawach będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa;
  • opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych zadań;
  • rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego;
  • przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych;
  • rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

     

 

 

Dzialania WRDS

Zestawienie I od chwili powołania WRDS do dnia 31 stycznia 2016 r.

Rejestr zmian:

Autor informacji: n.krasuska
Informację wprowadził/a: n.krasuska
Data wytworzenia: 2015-12-22
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-02-01 12:12:03 n.krasuska modyfikacja
2 2018-02-01 12:10:12 n.krasuska modyfikacja
3 2017-10-18 15:21:24 n.krasuska modyfikacja
4 2017-10-18 15:20:53 n.krasuska modyfikacja
5 2017-08-28 12:24:54 n.krasuska modyfikacja
6 2017-06-02 11:58:07 n.krasuska modyfikacja
7 2017-06-02 11:54:46 n.krasuska modyfikacja
8 2017-03-01 13:13:32 n.krasuska modyfikacja
9 2017-03-01 13:12:46 n.krasuska modyfikacja
10 2017-03-01 13:11:36 n.krasuska modyfikacja
11 2017-03-01 13:09:11 n.krasuska modyfikacja
12 2017-03-01 11:46:19 n.krasuska modyfikacja
13 2017-03-01 11:12:01 n.krasuska modyfikacja
14 2017-03-01 11:04:54 n.krasuska modyfikacja
15 2017-03-01 10:27:16 n.krasuska modyfikacja
16 2017-02-20 14:21:00 n.krasuska modyfikacja
17 2017-01-27 09:02:37 n.krasuska modyfikacja
18 2017-01-25 13:44:27 n.krasuska modyfikacja
19 2017-01-17 11:57:34 n.krasuska modyfikacja
20 2017-01-09 15:56:18 n.krasuska modyfikacja
21 2017-01-03 11:39:59 n.krasuska modyfikacja
22 2017-01-03 11:11:20 n.krasuska modyfikacja
23 2017-01-03 10:56:15 n.krasuska modyfikacja
24 2017-01-02 10:39:43 n.krasuska modyfikacja
25 2016-12-30 14:57:57 n.krasuska modyfikacja
26 2016-12-01 11:04:07 n.krasuska modyfikacja
27 2016-11-15 08:29:33 n.krasuska modyfikacja
28 2016-11-07 10:11:46 n.krasuska modyfikacja
29 2016-10-03 09:41:23 n.krasuska modyfikacja
30 2016-05-18 13:07:32 n.krasuska modyfikacja
31 2016-05-18 11:16:54 n.krasuska modyfikacja
32 2016-05-18 11:16:15 n.krasuska modyfikacja
33 2016-05-18 10:59:26 n.krasuska modyfikacja
34 2016-05-18 10:42:32 n.krasuska modyfikacja
35 2016-05-12 14:56:20 n.krasuska modyfikacja
36 2016-04-26 14:09:55 n.krasuska modyfikacja
37 2016-04-26 12:32:22 n.krasuska modyfikacja
38 2016-04-26 12:31:37 n.krasuska modyfikacja
39 2016-04-13 14:59:00 n.krasuska modyfikacja
40 2016-03-17 09:39:45 Maria Sobczyk modyfikacja
41 2016-02-26 14:29:21 Maria Sobczyk modyfikacja
42 2016-02-26 14:28:34 Maria Sobczyk modyfikacja
43 2016-02-26 14:27:28 Maria Sobczyk modyfikacja
44 2016-02-26 14:25:55 Maria Sobczyk modyfikacja
45 2016-02-26 14:24:32 Maria Sobczyk modyfikacja
46 2016-02-26 14:17:36 Maria Sobczyk modyfikacja
47 2016-02-26 14:16:37 Maria Sobczyk modyfikacja
48 2016-02-26 14:15:23 Maria Sobczyk modyfikacja
49 2016-02-26 14:13:32 Maria Sobczyk modyfikacja
50 2015-12-22 12:12:03 n.krasuska utworzenie dokumentu
do góry Ostatnia modyfikacja: 16-02-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: