Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Dialog w UE / Komitologia

Dialog w UE / Komitologia

Pod pojęciem europejskiego dialogu społecznego rozumie się dyskusje, konsultacje, negocjacje i wspólne działania reprezentatywnych organizacji europejskich partnerów społecznych. Rozwój tego dialogu związany jest ściśle z wyzwaniami, które pojawiają się przed państwami. członkowskimi w miarę pogłębiania się integracji europejskiej, w szczególności związanych z asymetrią między dążeniem do konkurencyjności i ograniczoną możliwością koordynowania krajowych polityk społecznych. Europejski dialog społeczny stanowi jeden z filarów europejskiego modelu społecznego. Bazując na zasadach solidarności, odpowiedzialności i uczestnictwa stanowi formę oddziaływania europejskich partnerów społecznych na europejskie standardy społeczne i odgrywania ważnej roli w zarządzaniu sprawami Unii Europejskiej.

 

Europejski dialog społeczny może być prowadzony w formie:

 

- dwustronnej - dialog międzysektorowy (cross-industry) oraz dialog sektorowy (w ramach komitetów dialogu sektorowego) - organizacje europejskich partnerów społecznych są konsultowane w danej sprawie przez Komisję Europejską (na podstawie art. 154 TFUE); partnerzy mogą podjąć negocjacje nad porozumieniem w tej kwestii (na podstawie art. 155 TFUE); efektem tych negocjacji mogą być porozumienia wdrożone w drodze dyrektyw (np. w sprawie urlopów rodzicielskich, w sprawie pracy w niepełnym wymiarze czasu czy pracy na czas określony) lub przez samych partnerów społecznych (np. porozumienia w sprawie: telepracy, stresu związanego z pracą oraz porozumienie dotyczące przemocy w miejscu pracy);

 

- trójstronnej - Trójstronny Szczyt na Rzecz Wzrostu i Zatrudnienia; dyskusje pomiędzy partnerami społecznymi a instytucjami UE (patrz: Wykaz instytucji...). Komisja Europejska, na podstawie art. 154 TFUE -zobowiązana jest do popierania konsultacji między europejskimi partnerami społecznymi i podejmowania środków w celu ułatwienia ich dialogu.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie: http://ec.europa.eu/youreurope/business/doing-business-responsibly/keeping-to-social-rules/index_pl.htm

Rejestr zmian:

Autor informacji: s.krajewska
Informację wprowadził/a: s.krajewska
Data wytworzenia: 2008-12-23
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2020-11-03 14:44:21 Maria Niewiadomska dodanie pliku [Partn_w_instytucjach_miedzynarodowych 11-20.doc]
2 2020-11-03 14:44:21 Maria Niewiadomska usunięcie pliku [Partnerzy_w_instytucjach_miedzynarodowych 11-20.doc]
3 2020-11-03 14:44:21 Maria Niewiadomska modyfikacja
4 2020-11-03 13:31:53 Maria Niewiadomska dodanie pliku [Partnerzy_w_instytucjach_miedzynarodowych 11-20.doc]
5 2020-11-03 13:31:53 Maria Niewiadomska usunięcie pliku [Partnerzy_w_instytucjach_miedzynarodowych 09-20.doc]
6 2020-11-03 13:31:53 Maria Niewiadomska modyfikacja
7 2020-09-29 11:02:57 Maria Niewiadomska dodanie pliku [Partnerzy_w_instytucjach_miedzynarodowych 09-20.doc]
8 2020-09-29 11:02:57 Maria Niewiadomska modyfikacja
9 2020-09-29 11:02:02 Maria Niewiadomska usunięcie pliku [Partnerzy_w_instytucjach_miedzynarodowych 10-19_2.doc]
10 2020-09-29 11:02:02 Maria Niewiadomska modyfikacja
11 2019-10-17 15:32:37 Maria Niewiadomska dodanie pliku [Partnerzy_w_instytucjach_miedzynarodowych 10-19_2.doc]
12 2019-10-17 15:32:37 Maria Niewiadomska modyfikacja
13 2019-10-17 15:31:48 Maria Niewiadomska usunięcie pliku [Partnerzy_w_instytucjach_miedzynarodowych 10-19.doc]
14 2019-10-17 15:31:48 Maria Niewiadomska modyfikacja
15 2019-10-17 15:31:02 Maria Niewiadomska dodanie pliku [Partnerzy_w_instytucjach_miedzynarodowych 10-19.doc]
16 2019-10-17 15:31:02 Maria Niewiadomska modyfikacja
17 2019-10-17 15:29:44 Maria Niewiadomska usunięcie pliku [Partnerzy_w_instytucjach_miedzynarodowych 06-19.doc]
18 2019-10-17 15:29:44 Maria Niewiadomska modyfikacja
19 2019-06-07 16:06:17 Maria Niewiadomska dodanie pliku [Partnerzy_w_instytucjach_miedzynarodowych 06-19.doc]
20 2019-06-07 16:06:17 Maria Niewiadomska usunięcie pliku [Partnerzy_w_instytucjach_miedzynarodowych 04-19.doc]
21 2019-06-07 16:06:17 Maria Niewiadomska modyfikacja
22 2019-04-24 07:49:11 Barbara Waszkiewicz dodanie pliku [Partnerzy_w_instytucjach_miedzynarodowych 04-19.doc]
23 2019-04-24 07:49:11 Barbara Waszkiewicz modyfikacja
24 2019-04-24 07:36:56 Barbara Waszkiewicz usunięcie pliku [Partnerzy_w_instytucjach_miedzynarodowych9.2018.doc]
25 2019-04-24 07:36:56 Barbara Waszkiewicz modyfikacja
26 2018-09-19 13:52:59 r.lemieszewska dodanie pliku [Partnerzy_w_instytucjach_miedzynarodowych9.2018.doc]
27 2018-09-19 13:52:59 r.lemieszewska modyfikacja
28 2018-09-19 13:49:45 r.lemieszewska usunięcie pliku [Partnerzy_w_instytucjach_miedzynarodowych12.2016.doc]
29 2018-09-19 13:49:45 r.lemieszewska modyfikacja
30 2017-01-17 14:33:39 r.lemieszewska dodanie pliku [Partnerzy_w_instytucjach_miedzynarodowych12.2016.doc]
31 2017-01-17 14:33:38 r.lemieszewska modyfikacja
32 2017-01-17 14:25:07 r.lemieszewska modyfikacja
33 2017-01-17 14:24:33 r.lemieszewska modyfikacja
34 2017-01-17 14:20:53 r.lemieszewska usunięcie pliku [Partnerzy_w_instytucjach_miedzynarodowych10.2016.doc]
35 2017-01-17 14:20:53 r.lemieszewska modyfikacja
36 2016-10-03 13:57:55 r.lemieszewska dodanie pliku [Partnerzy_w_instytucjach_miedzynarodowych10.2016.doc]
37 2016-10-03 13:57:55 r.lemieszewska modyfikacja
38 2016-10-03 13:56:25 r.lemieszewska usunięcie pliku [Partnerzy w instytucjach miedzynarodowych01.2016.doc]
39 2016-10-03 13:56:25 r.lemieszewska modyfikacja
40 2016-02-05 11:49:27 r.lemieszewska dodanie pliku [Partnerzy w instytucjach miedzynarodowych01.2016.doc]
41 2016-02-05 11:49:27 r.lemieszewska modyfikacja
42 2016-02-05 11:48:39 r.lemieszewska usunięcie pliku [Partnerzy w instytucjach miedzynarodowych 02.2015.doc]
43 2016-02-05 11:48:39 r.lemieszewska modyfikacja
44 2016-02-05 11:47:34 r.lemieszewska dodanie pliku [Partnerzy w instytucjach miedzynarodowych 02.2015.doc]
45 2016-02-05 11:47:33 r.lemieszewska modyfikacja
46 2016-02-05 11:44:53 r.lemieszewska usunięcie pliku [Partnerzy w instytucjach miedzynarodowych 12.2015.docx.doc]
47 2016-02-05 11:44:53 r.lemieszewska modyfikacja
48 2015-12-15 10:16:55 r.lemieszewska dodanie pliku [Partnerzy w instytucjach miedzynarodowych 12.2015.docx.doc]
49 2015-12-15 10:16:55 r.lemieszewska modyfikacja
50 2015-12-15 10:15:33 r.lemieszewska usunięcie pliku [Partnerzy w instytucjach miedzynarodowych 11.2015.docx_3.doc]
51 2015-12-15 10:15:33 r.lemieszewska modyfikacja
52 2015-11-02 13:00:25 r.lemieszewska dodanie pliku [Partnerzy w instytucjach miedzynarodowych 11.2015.docx_3.doc]
53 2015-11-02 13:00:25 r.lemieszewska modyfikacja
54 2015-11-02 12:59:19 r.lemieszewska usunięcie pliku [Partnerzy w instytucjach miedzynarodowych 11.2015.docx.doc]
55 2015-11-02 12:59:19 r.lemieszewska modyfikacja
56 2015-11-02 12:56:24 r.lemieszewska dodanie pliku [Partnerzy w instytucjach miedzynarodowych 11.2015.docx.doc]
57 2015-11-02 12:56:24 r.lemieszewska modyfikacja
58 2015-11-02 12:55:50 r.lemieszewska usunięcie pliku [Partnerzy w instytucjach miedzynarodowych 11.2015.docx.doc]
59 2015-11-02 12:55:50 r.lemieszewska modyfikacja
60 2015-11-02 12:52:28 r.lemieszewska dodanie pliku [Partnerzy w instytucjach miedzynarodowych 11.2015.docx.doc]
61 2015-11-02 12:52:28 r.lemieszewska modyfikacja
62 2015-11-02 12:50:36 r.lemieszewska modyfikacja
63 2015-11-02 12:49:35 r.lemieszewska usunięcie pliku [Partnerzy w instytucjach miedzynarodowych 09.2015.doc]
64 2015-11-02 12:49:35 r.lemieszewska modyfikacja
65 2015-09-22 15:28:20 Barbara Waszkiewicz dodanie pliku [Partnerzy w instytucjach miedzynarodowych 09.2015.doc]
66 2015-09-22 15:28:19 Barbara Waszkiewicz usunięcie pliku [Partnerzy w instytucjach miedzynarodowych 09.2015.doc]
67 2015-09-22 15:28:19 Barbara Waszkiewicz modyfikacja
68 2015-09-22 13:01:44 Barbara Waszkiewicz dodanie pliku [Partnerzy w instytucjach miedzynarodowych 09.2015.doc]
69 2015-09-22 13:01:44 Barbara Waszkiewicz usunięcie pliku [Partnerzy w instytucjach miedzynarodowych 09.2015.doc]
70 2015-09-22 13:01:43 Barbara Waszkiewicz modyfikacja
71 2015-09-22 12:17:27 s.krajewska dodanie pliku [Partnerzy w instytucjach miedzynarodowych 09.2015.doc]
72 2015-09-22 12:17:27 s.krajewska modyfikacja
73 2015-09-22 12:16:01 s.krajewska usunięcie pliku [Partnerzy w instytucjach miedzynarodowych 05.2015.doc]
74 2015-09-22 12:16:01 s.krajewska modyfikacja
75 2015-09-22 12:06:14 Barbara Waszkiewicz modyfikacja
76 2015-09-22 12:01:56 Barbara Waszkiewicz modyfikacja
77 2015-08-31 11:05:49 r.lemieszewska dodanie pliku [Partnerzy w instytucjach miedzynarodowych 05.2015.doc]
78 2015-08-31 11:05:49 r.lemieszewska modyfikacja
79 2015-08-31 11:04:24 r.lemieszewska usunięcie pliku [Partnerzy w instytucjach miedzynarodowych.doc]
80 2015-08-31 11:04:24 r.lemieszewska modyfikacja
81 2015-08-31 11:03:55 r.lemieszewska dodanie pliku [Partnerzy w instytucjach miedzynarodowych.doc]
82 2015-08-31 11:03:55 r.lemieszewska modyfikacja
83 2015-08-31 11:02:59 r.lemieszewska usunięcie pliku [Partnerzy w instytucjach miedzynarodowych 02.2015.doc]
84 2015-08-31 11:02:59 r.lemieszewska modyfikacja
85 2015-02-20 10:06:00 r.lemieszewska dodanie pliku [Partnerzy w instytucjach miedzynarodowych 02.2015.doc]
86 2015-02-20 10:06:00 r.lemieszewska modyfikacja
87 2015-02-20 10:02:51 r.lemieszewska usunięcie pliku [Partnerzy w instytucjach miedzynarodowych 01.2015.doc]
88 2015-02-20 10:02:51 r.lemieszewska modyfikacja
89 2015-01-12 13:22:19 r.lemieszewska dodanie pliku [Partnerzy w instytucjach miedzynarodowych 01.2015.doc]
90 2015-01-12 13:22:19 r.lemieszewska usunięcie pliku [Partnerzy w instytucjach miedzynarodowych 01.2015.doc]
91 2015-01-12 13:22:19 r.lemieszewska modyfikacja
92 2015-01-12 13:21:14 r.lemieszewska dodanie pliku [Partnerzy w instytucjach miedzynarodowych 01.2015.doc]
93 2015-01-12 13:21:14 r.lemieszewska modyfikacja
94 2015-01-12 13:18:19 r.lemieszewska usunięcie pliku [Partnerzy w instytucjach miedzynarodowych 10.2014.doc]
95 2015-01-12 13:18:19 r.lemieszewska modyfikacja
96 2014-10-03 09:11:14 r.lemieszewska dodanie pliku [Partnerzy w instytucjach miedzynarodowych 10.2014.doc]
97 2014-10-03 09:11:14 r.lemieszewska modyfikacja
98 2014-10-03 09:10:58 r.lemieszewska usunięcie pliku [Partnerzy w instytucjach miedzynarodowych.doc]
99 2014-10-03 09:10:58 r.lemieszewska modyfikacja
100 2014-10-03 09:10:19 r.lemieszewska dodanie pliku [Partnerzy w instytucjach miedzynarodowych.doc]
101 2014-10-03 09:10:19 r.lemieszewska modyfikacja
102 2014-10-03 09:08:28 r.lemieszewska usunięcie pliku [Partnerzy w instytucjach miedzynarodowych.doc]
103 2014-10-03 09:08:28 r.lemieszewska modyfikacja
104 2014-10-03 09:06:34 r.lemieszewska dodanie pliku [Partnerzy w instytucjach miedzynarodowych.doc]
105 2014-10-03 09:06:34 r.lemieszewska modyfikacja
106 2014-10-03 09:03:49 r.lemieszewska usunięcie pliku [Partnerzy w instytucjach miedzynarodowych.doc]
107 2014-10-03 09:03:49 r.lemieszewska modyfikacja
108 2013-08-27 12:32:45 r.lemieszewska dodanie pliku [Partnerzy w instytucjach miedzynarodowych.doc]
109 2013-08-27 12:32:45 r.lemieszewska modyfikacja
110 2013-08-27 12:31:43 r.lemieszewska usunięcie pliku [Partnerzy w instytucjach miedznarodowych.doc]
111 2013-08-27 12:31:43 r.lemieszewska modyfikacja
112 2013-08-27 12:26:46 r.lemieszewska dodanie pliku [Partnerzy w instytucjach miedznarodowych.doc]
113 2013-08-27 12:26:45 r.lemieszewska modyfikacja
114 2013-08-27 12:24:01 r.lemieszewska usunięcie pliku [partnerzy w instytucjach miedzynarodowych.doc]
115 2013-08-27 12:24:01 r.lemieszewska modyfikacja
116 2013-02-05 11:31:08 s.krajewska dodanie pliku [partnerzy w instytucjach miedzynarodowych.doc]
117 2013-02-05 11:31:08 s.krajewska modyfikacja
118 2013-02-05 11:29:42 s.krajewska usunięcie pliku [rejestr uczestnictwa partnerow spol..doc]
119 2013-02-05 11:29:42 s.krajewska modyfikacja
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: