Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Pakty społeczne w Słowenii

Pakty społeczne w Słowenii

Pakt socjalny zawarty został również w Słowenii. Impulsem do zawarcia paktu była wola wzmocnienia rozwoju gospodarczego państwa wraz z jednoczesnym rozwiązywaniem najbardziej palących kwestii socjalnych. Dużą rolę w doprowadzeniu do zawarcia paktu odegrała determinacja rządu, który w dialogu społecznym upatrywał sposobu na znalezienie rozwiązania najpilniejszych wyzwań stojących przez Słowenią, zwłaszcza w trudnym okresie przystępowania do Unii Europejskiej. Rokowania toczyły się z udziałem rządu, organizacji reprezentujących pracodawców i związków zawodowych.

Efektem tych rokowań było podpisanie trójstronnej Umowy Społecznej na lata 2003–2005. Stronami umowy byli: rząd, Zrzeszenie Pracodawców Słowenii, Izba Handlowo-Przemysłowa, Zrzeszenie Związków Zawodowych, Konfederacja Związków Zawodowych Słowenii PREGAM, Słoweńska Federacja Związków Zawodowych, Unia Pracowników Słowenii i inne organizacje związkowe.

Głównym celem Umowy było ustalenie w drodze partnerstwa społecznego strategii przyczyniającej się do stałego gospodarczego i społecznego wzrostu. Do najważniejszych spraw objętych Umową należy:

 • utrzymanie równomiernego wzrostu i finansowej dyscypliny powiązanej z utrzymywaniem niskiego poziomu inflacji;
 • bardziej sprawiedliwy sposób rozłożenia obciążeń podatkowych w społeczeństwie przez wprowadzenie podatków progresywnych;
 • bardziej efektywne wykorzystanie i przeznaczanie środków budżetowych; restrukturyzacja wydatków w sposób promujący wzrost gospodarczy;
 • wspieranie szkolenia zawodowego;
 • ustanowienie rad społeczno-gospodarczych jako podstawowego organu dialogu społecznego w Słowenii;
 • redukcja inflacji za pomocą uważnego monitorowania indeksu cen detalicznych i kursów wymiany pieniężnej;
 • ustalanie wynagrodzeń w drodze układów zbiorowych pracy;
 • promowanie polityki przyjaznej rodzinie i zwiększanie zatrudnienia w szczególności poprzez rozwój edukacji i kwalifikacji;
 • zwiększanie szans ludzi młodych na rynku pracy;
 • aktywna polityka zdrowotna mająca na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa kapitału ludzkiego;
 • usprawnienie systemu sądownictwa.

Rejestr zmian:

Informację wprowadził/a: g.kawalec
Data wytworzenia: 2009-04-30
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 g.kawalec dodanie
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: