Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zrównoważony rozwój

Pojęcie zrównoważony rozwój - sustainable development - zostało po raz pierwszy zdefiniowane w raporcie "Nasza wspólna przyszłość" (1987 r.), opracowanym przez Światową Komisję Środowiska i Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zrównoważony rozwój został określony jako proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia w sposób umożliwiający realizację tych samych dążeń następnym pokoleniom. Ze względu na wielość i różnorodność czynników, wpływających na to zjawisko, wyodrębniono trzy główne obszary na których należy skoncentrować się przy planowaniu skutecznej strategii osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Są to: ochrona środowiska i racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi (m. in. ograniczanie zanieczyszczenia środowiska, ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i roślin, promocja odnawialnych źródeł energii), wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podział korzyści z niego wynikających (m. in. ułatwienie dostępu do rynków dla państw rozwijających się, finansowanie rozwoju, zmiana nieracjonalnych wzorców konsumpcji i produkcji) oraz rozwój społeczny (m. in. walka z ubóstwem, dostęp do edukacji, ochrony zdrowia).
 
Postulaty te znalazły odzwierciedlenie w pracach Narodów Zjednoczonych m. in. podczas tzw. wielkich konferencji i w dokumentach przez te konferencje przyjętych. Wśród nich wymienić należy: Szczyt Ziemi (Konferencja ONZ ws. środowiska i rozwoju) w Rio de Janeiro (1992 r.) i jego kontynuację, Światowy szczyt zrównoważonego rozwoju w Johannesburgu (2002 r.) , Światowy szczyt ws. rozwoju społecznego w Kopenhadze (1995 r.) oraz Międzynarodową konferencję ws. finansowania rozwoju w Monterrey (2002 r.).
 
Kwestia zrównoważonego rozwoju zajęła także istotne miejsce w Milenijnych celach rozwoju przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2000 r. W wyniku Konferencji w Rio de Janeiro w grudniu 1992 r. powołano do życia komisję funkcjonalną Rady Gospodarczej i Społecznej (ECOSOC) ds. zrównoważonego rozwoju. Komisja zrównoważonego rozwoju (Commission on Sustainable Development). Komisja zbiera się na corocznych sesjach poświęconych przeglądowi implementacji postanowień dot. zrównoważonego rozwoju.
 

Przyjęta w 2015 r. przez ONZ rezolucja „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” stanowi kontynuację i rozwinięcie Milenijnych Celów Rozwoju. Agenda 2030 zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDG) oraz związanych z nimi 169 zadań szczegółowych, zapewniających równowagę pomiędzy trzema aspektami zrównoważonego rozwoju: gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Maria Niewiadomska
Informację wprowadził/a: Maria Niewiadomska
Data wytworzenia: 2009-03-18
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2019-09-26 15:19:53 Maria Niewiadomska modyfikacja
2 2019-09-26 15:18:31 Maria Niewiadomska modyfikacja
3 2019-09-26 15:15:21 Maria Niewiadomska modyfikacja
4 2019-09-26 15:13:55 Maria Niewiadomska modyfikacja
5 2019-09-26 15:13:07 Maria Niewiadomska modyfikacja
6 2019-09-26 15:12:28 Maria Niewiadomska modyfikacja
7 2019-09-26 14:58:02 Maria Niewiadomska modyfikacja
8 2019-09-26 14:25:35 Maria Niewiadomska modyfikacja
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: