Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Prace nad nowa regulacją zawodu psychologa

Projekt założeń do projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów został skierowany do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych

W dniu 16 września 2015 r., po zakończeniu etapu uzgodnień  wewnętrznych, projekt założeń do projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów został skierowany do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych.

Projekt został umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce projekty aktów prawnych.

Rejestr zmian:

Autor informacji: m.jozwicka
Informację wprowadził/a: m.jozwicka
Data wytworzenia: 2015-09-17
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-12-21 10:30:33 m.jozwicka modyfikacja
2 2015-09-17 15:36:44 m.jozwicka modyfikacja
3 2015-09-17 15:35:53 m.jozwicka modyfikacja
4 2015-09-17 10:30:33 m.jozwicka utworzenie dokumentu

Korespondencja w sprawie postulowanych rozwiązań dotyczących wykształcenia psychologów

Rejestr zmian:

Autor informacji: m.jozwicka
Informację wprowadził/a: m.jozwicka
Data wytworzenia: 2015-06-15
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-07-16 15:14:16 m.jozwicka dodanie pliku [Pismo MNiSW z dnia 02-07-2015 r..pdf]
2 2015-07-16 15:14:16 m.jozwicka modyfikacja
3 2015-06-15 15:14:16 m.jozwicka utworzenie dokumentu
4 2015-06-15 13:07:58 m.jozwicka dodanie pliku [odpowiedz MNiSW.pdf]
5 2015-06-15 13:07:58 m.jozwicka dodanie pliku [pismo MPiPS.pdf]

Rejestr zmian:

Autor informacji: m.jozwicka
Informację wprowadził/a: m.jozwicka
Data wytworzenia: 2015-06-15
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-06-15 13:07:05 m.jozwicka utworzenie dokumentu
2 2015-06-15 13:07:05 m.jozwicka dodanie pliku [Uzupelnienie Bialej Ksiegi_2.pdf]
3 2015-06-15 13:07:05 m.jozwicka dodanie pliku [Uzupelnienie Bialej Ksiegi.pdf]
4 2015-06-15 13:07:05 m.jozwicka dodanie pliku [BIALA KSIEGA.pdf]

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych prowadzonych w okresie od 31 października do 31 grudnia 2013 r.

W dniach od 31 października do 31 grudnia 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło konsultacje społeczne dotyczące wyrażenia opinii na temat regulacji wykonywania zawodu psychologa i powołania samorządu zawodowego psychologów. Zamiarem MPiPS było, aby konsultacje miały charakter ogólnopolski. W związku z tym przeprowadzono je za pośrednictwem strony internetowej. Brały w nich udział podmioty zainteresowane kwestią regulacji wykonywania zawodu psychologa: psychologowie, studenci psychologii oraz klientów zainteresowanych usługami psychologicznymi.

Kwestionariusz internetowy został uruchomiony dnia 31 października 2013 r. i cieszył się dużym zainteresowaniem respondentów. Do dnia 31 grudnia 2013 r. wypełniło go łącznie 7257 osób. Na podstawie odpowiedzi respondentów w styczniu 2014 r. zostało opracowane sprawozdanie.

Rejestr zmian:

Autor informacji: m.jozwicka
Informację wprowadził/a: m.jozwicka
Data wytworzenia: 2015-10-01
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-10-01 13:19:00 m.jozwicka modyfikacja
2 2015-10-01 13:19:00 m.jozwicka utworzenie dokumentu
3 2015-10-01 13:18:11 m.jozwicka dodanie pliku [SPRAWOZDANIE - opracowanie wynikow konsultacji.pdf]
do góry Ostatnia modyfikacja: 26-04-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: