Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Podzespołu ds. Przemysłu Farmaceutycznego TZB ds. Branży Chemicznej

2019-05-07 11:00
Miejsce: MZ, sala - Duża Sala Kinowa
Organizator: MZ
Kontakt: E. Piotrowska, tel. 22 661 16 33, e-mail: Ewa.Piotrowska@mrpips.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Współprzeowdniczący posiedzenia: M. Miłkowski

Tematyka posiedzenia:

  1. Wpływ sposobu ustalania cen urzedowych przez Ministerstwo Zdrowia na wzrost poziomu innowacyjności polskiej gospodarki, wzrost poziomu inwestycji, bezpieczeństwo lekowe polski, pacjentów, krajowy przemysł farmaceutyczny i jego pracowników w szczególności:
  • wdrożenie Refundacyjnego Trybu Rozwojowego (RTR) - stan prac w kontekscie zapisów rozdziału nr 5 pt.: "Przemysł farmaceutyczny" rządowego dokumentu "Polityka lekowa państwa 2018-2022";
  • stosowanie zapisów art. 13 ust. 5 in fine i 19 ust. 2 in fine Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych czyli branie pod uwagę działalności naukowo-badawczej i inwestycyjnej wnioskodawcy w zakresie związanym z ochroną zdrowia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
  • Payback - zagrożenie dotyczące redukcji cen w kontekście wydatków MZ na refundację leków spoza budżetu objętego paybackiem. Konieczne zmiany legislacyjne dla leków racjonalizujących wydatki. 
do góry Ostatnia modyfikacja: 25-09-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: