Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Plenarne RDS

2019-07-01 12:00
Miejsce: CPS "Dialog", sala A.
Organizator: Biuro Rady Dialogu Społecznego
Kontakt: Biuro Rady Dialogu Społecznego, tel. 22 380 50 50, e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Przewodniczący posiedzenia: Dorota Gardias

Tematyka posiedzenia:

  1. Głosowanie projektu Uchwały nr 73 strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie wspólnie uzgodnionych założeń Funduszu Podnoszenia Kompetencji i Kwalifikacji.
  2. Głosowanie projektu Uchwały nr 81 strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie przedłużającego się kryzysu społecznego w związku z sytuacją w oświacie.
  3. Informacja Ministerstwa Finansów na temat założeń projektu budżetu państwa na rok 2020 - art. 17 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. 2015, poz. 1240 z późn. zm.).
  4. Dyskusja na temat zwiększenia wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2020 r. zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. 2018 poz. 1270 tj.z późn. zm.).
  5. Dyskusja na temat pluralizmu związkowego w służbach mundurowych.
  6. Sprawy bieżące.  
do góry Ostatnia modyfikacja: 12-12-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: