Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Podzespół RDS ds. Krajowej Administracji Skarbowej

2019-11-07 11:00
Miejsce: CPS "Dialog", sala A.
Organizator: Biuro Rady Dialogu Społecznego
Kontakt: Biuro Rady Dialogu Społecznego, tel. 22 350 51 05, e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Przewodniczący posiedzenia: Tomasz Ludwiński 

Tematyka posiedzenia:

  1. Propozycje nowych wskaźników służących do pomiaru realizacji zadań w urzędach skarbowych ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji administracyjnej, opracowanych przez Departament Zarządzania Strategicznego Ministerstwa Finansów oraz inne komórki organizacyjne Ministerstwa Finansów.
  2. Zmiana zasad przyznawania dodatków kontrolerskich (rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej).
  3. Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej (uchwała Nr 44/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r.) - omówienie prac nad założeniami programu modernizacji w Ministerstwie Finansów ze szczególnym uwzględnieniem zasad finansowania i podziału środków na wynagrodzenia i uposażenia ze środków na modernizację KAS. 
  4. Sprawy różne.  
do góry Ostatnia modyfikacja: 15-06-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: