Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Prezydium RDS wideokonferencja

2020-11-18 16:00
Organizator: Biuro Rady Dialogu Społecznego
Kontakt: Biuro Rady Dialogu Społecznego, tel. 22 380 50 50, e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Przewodniczący posiedzenia: Jarosław Gowin

Tematyka posiedzenia:

  1. Wniosek OPZZ, FZZ, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP, ZRP i BCC w sprawie wyjaśnienia kwestii proceduralnych powstałych w wyniku złożenia rezygnacji przez członków RDS reprezentujących NSZZ "Solidarność" oraz wynikających z przynależności do RDS nowej organizacji reprezentującej pracodawców.
  2. Wniosek Federacji Przedsiębiorców Polskich w sprawie wstąpienia do RDS - podjęcie decyzji o skierowaniu do głosowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia liczby przedstawicieli organizacji pracodawców w składzie RDS.
  3. Skierowanie do głosowania uchwały nr 92 strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.
  4. Wniosek FZZ w sprawie powołania zespołu ds. ochrony zdrowia i zespołu ds. służb mundurowych.
  5. Wniosek Konfederacji Lewiatan:
  •   formalne uwarunkowania funkcjonowania Rady w kontekście wycofania przez NSZZ "Solidarność" swoich przedstawicieli ze składu Rady, co oznacza brak reprezentacji NSZZ Solidarność w RDS;
  • przywrócenie stanu prawnego w zakresie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego ...sprzed nowelizacji ustawy, w szczególności uchylenie art. 85 ustawy "covidowej";
  • omówienie koncepcji pracy nad Paktem Społecznym;
  • projekt uchwały w sprawie zawieszenia zakazu handlu w niedzielę.

6. Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia plenarnego Rady w dniu 19 listopada br.

7. Sprawy bieżące. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 15-01-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: