Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

TZB ds. Przemysłu Lekkiego - wideokonferencja

2021-03-04 11:00
Miejsce: wideokonferencja
Organizator: MRPiT
Kontakt: Barbara Piętakiewicz-Schultz, tel.: 22 461 61 38, e-mail: Barbara.Piętakiewicz-Schultz@mrpit.gov.pl
Udział: Bezpłatny

Tematyka spotkania:

  1. Instrumenty pomocy i wsparcia przedsiębiorstw sektora odzieżowego i tekstylnego w związku z pandemią Covid-19.
  2. Zamówienia publiczne dedykowane dla przedsiębiorstw sektora odzieżowego i tekstylnego. Kary umowne z tytułu realizacji zamówień publicznych.
  3. Polityka przemysłowa wobec sektora tekstylnego i odzieżowego.
  4. Realizacja projektów ze środków UE w świetle pandemii Covid-19. Konieczność weryfikacji umów w zakresie realizacji wskaźników produktu i rezultatu, możliwość zawieszenia realizacji działań.
  5. Sprawy różne.
do góry Ostatnia modyfikacja: 15-04-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: