Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS

2021-03-03 10:00
Miejsce: wideokonferencja
Organizator: Biuro Rady Dialogu Społecznego
Kontakt: Biuro Rady Dialogu Społecznego, tel. 22 380 51 14, e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl
Udział: Bezpłatny
Przewodniczący Zespołu: Krystyna Ptok
 
Proponowany porządek obrad obejmuje następujące punkty:
1. Podsumowanie stanu ochrony zdrowia po roku trwania pandemii. Dyskusja na temat funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
2. Sprawy różne.
do góry Ostatnia modyfikacja: 15-04-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: